Ana Planinić, dr.med.

Ana Planinić, dr.med.

Ana Planinić, dr.med. rođena je u Zagrebu 1994.godine. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Zagreb 2018.godine.

Tokom studija sudjelovala je na znanstvenim razmjenama u Tunisu i Peruu te na kongresu mladih znanstvenika u St. Petersburgu.

Trenutno stažira za Dom zdravlja Zagreb-Centar, a znanošću će se nastaviti baviti kao asistent na Medicinskom fakultetu Zagreb.