Srđan Marelić, dr. dent. med., spec. ortodont

Srđan Marelić, dr. dent. med., spec. ortodont

Stomatologija

Dr. Srđan Marelić je specijalizirao ortodonciju na stomatološkom fakultetu u Zagrebu i dio specijalizacije odradio u SAD-u na NYU. Vlasnik je privatne prakse u Rijeci od 2007 godine.