Kristina Žuna, mag. ing. biotechn.

Kristina Žuna, mag. ing. biotechn.

Diplomirala Molekularnu biotehnologiju na Prehrambeno – biotehnološkom fakultetu u Zagrebu.

Inženjerka biotehnologije, a titulu obranila Završnim radom na temu “Preživljavanje i morfologija tumorskih HeLa stanica u prisustvu ekstrakata peteljki jabuke i trešnje”.