Maja Kuzelj

Maja Kuzelj

Maja Kuzelj, univ. bacc. croat., mag. comm je završila dvopredmetni preddiplomski studij kroatologije i komunikologije te diplomski studij komunikologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.

Trenutno je apsolventica diplomskog studija kroatistike i doktorandica Poslijediplomskog doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Radila je i dalje radi u informacijsko-komunikacijskom području (novinarka na internetskim portalima, asistentica u uredu za odnos s klijentima, prodajna agentica, urednica i voditeljica više emisija na Jabuci TV).

2013. godine nakon teške operacije crijeva dijagnosticirana joj Crohnova bolest i gastritis.

Područja interesa su joj: kibernetička sigurnost, sociologija publike, učenje, zdravlje, zdrava prehrana, kvaliteta života i moda.