Impressum

Izdavač:

RTL Hrvatska d.o.o. za usluge

Sjedište: Krapinska 45, 10000 Zagreb

Tel: +385 1 3660 000, Fax: +385 1 3660 009, E-mail: [email protected], Web: www.rtl.hr

Upisana u registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080451968,                                

Osobni identifikacijski broj (OIB): 07330149920                                                              

IBAN: HR4623300031100217010 kod SG-Splitska banka d.d. R.Boškovića 16 – Split.

Temeljni kapital 366.792.200,00 kn uplaćen u cijelosti.

Predsjednik Uprave: Henning Tewes

Zamjenik predsjednika Uprave: Ivan Lovreček

 

Produkcija sadržaja i uredništvo:

234 d.o.o.

Ribnjak 44, Zagreb, Hrvatska

vl. Gregor Ackermann

OIB: 96772073226
IBAN: HR96772073226

» Više o portalu

 

Voditelj projekta

Gregor Ackermann

 

Urednički kolegij

Arijana Dedić, [email protected]

Anamaria Bajlo, [email protected]

 

Stručni suradnici

Albina Dedić

Ana Maria Žinić, prehrana

Daniela Juričić, ayurevda

dr. sc. Donatella Verbanac

Danijela Jokić- Vaislay, prehrana

dr. Dinko Kaliterna, ljepota

prof. dr. sc. Goran Marković, zdravstveni fitness

mag. med. biochem. Hana Breyer Priselac, zdravlje

Helena Duplić, EKO zona

Helena Malogorski, recepti

Jelena Tomić, nutricionist

dr. med. Jelica Popić, wellness

Katarina Katušić, zdravlje

Katica Wolf, prirodni pripravci

Kristina Borošak

prof. dr. sc. Lana Ružić, dr. med.

Marina Majdenić, zdravlje

Martina Bogdanić

Martina Trboglav, psiholog

Meri FIlipović, nutricionist

Mihael Akerman, mag. pharm

Mirjana Jana Tomić, prirodni pripravci

dr. Natalija Stojanović

mag. pharm. Naser Rizk, zdravlje i prehrana

Petra Mikšik, ljepota

Sara Šimac

Snježana Drusany, zdravi recepti

Snežana Pejović

dr. Srđan Marelić, ortodont

dr. Tea Ivanišević, spolno zdravlje

Valentina Sertić, zdravlje

Vesna Gorički, akupunkturolog

Vilena Stanković Lenard, životni stil

Vlatko Mišković 

 

Prodaja oglasnog prostora:

[email protected]

[email protected]