Domperidon Substipharm (10 mg) raspadljive tablete za usta – Upute o lijeku

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Za postupak prijavljivanja
nuspojava, pogledajte dio 4. 

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Domperidon Substipharm i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Domperidon Substipharm
 3. Kako uzimati Domperidon Substipharm
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Domperidon Substipharm
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Domperidon Substipharm i za što se koristi

Ovaj lijek sadrži domperidon, koji je antagonist dopamina. Djeluje kao lijek za pokretljivost probavnog sustava.

Ovaj lijek koristi se za liječenje mučnine i povraćanja u odraslih osoba i adolescenata (u dobi od 12 više godina i tjelesne težine od 35 i više kg).

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Domperidon Substipharm

Nemojte uzimati Domperidon Substipharm:

 • ako ste alergični na domperidon ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6),
 • ako imate tumor hipofize (prolaktinom) (bolest hipofize),
 • ako imate krvarenje u želucu ili redovito imate jaku bol u trbuhu ili trajnu crnu stolicu i krvarenje u crijevima,
 • ako imate blokadu ili proboj (probušenje) crijeva,
 • ako imate umjerenu ili tešku bolest jetre,
 • ako Vaš EKG (elektrokardiogram) pokazuje da imate srčani poremećaj koji se naziva „produljenje korigiranog QT intervala“,
 • ako ste imali ili trenutno imate stanje u kojem Vaše srce ne može pumpati krv u cijelo tijelo kao što bi trebalo (stanje koje se naziva zatajenje srca),
 • ako imate stanje koje uzrokuje nisku razinu kalija ili magnezija u krvi, ili pak visoku razinu kalija u krvi, 
 • ako uzimate određene lijekove (vidjeti „Drugi lijekovi i Domperidon Substipharm“),

Posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Upozorenja i mjere opreza

Prije nego uzmete ovaj lijek, obratite se svom liječniku ako:

 • imate problema s jetrom (oštećenje funkcije jetre ili zatajenje jetre) (vidjeti „Nemojte uzimati Domperidon Substipharm“)
 • imate problema s bubrezima (oštećenje funkcije bubrega ili zatajenje bubrega). U slučaju produljenog liječenja, preporučuje se savjetovati s liječnikom, jer ćete možda trebati uzimati nižu dozu ili ćete trebati rjeđe uzimati ovaj lijek, a možda će Vas i liječnik htjeti redovito kontrolirati.
 • Domperidon može biti povezan s povišenim rizikom od poremećaja srčanog ritma i zastoja srca. Ovaj rizik je vjerojatniji u osoba starijih od 60 godina ili onih koji uzimaju doze veće od 30 mg dnevno.
 • Rizik se također povećava kada se domperidon primjenjuje istodobno s nekim lijekovima. Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate lijekove za liječenje infekcije (gljivične ili bakterijske) i/ili ako imate srčane tegobe ili AIDS/HIV (vidjeti „Drugi lijekovi i Domperidon Substipharm“).

Domperidon se treba uzimati pri najnižoj učinkovitoj dozi u odraslih osoba i djece.
Obratite se svom liječniku ako tijekom uzimanja lijeka Domperidon Substipharm osjetite poremećaje srčanog ritma poput lupanja srca, otežano disanje, gubitak svijesti. Liječenje lijekom Domperidon
Substipharm treba prekinuti.

Djeca i adolescenti

Ovaj lijek nije primjeren za djecu mlađu od 12 godina ili za adolescente čija je tjelesna težina manja od 35 kg.

Drugi lijekovi i Domperidon Substipharm
Nemojte uzimati Domperidon Substipharm ako uzimate lijekove za liječenje:

 • gljivičnih infekcija, poput pentamida, azolnih antimikotika, osobito itrakonazol, ketokonazol za primjenu kroz usta, flukonazol, posakonazol ili vorikonazol,
 • bakterijskih infekcija, osobito eritromicin, klaritromicin, telitromicin, levofloksacin,moksifloksacin, pentamidin, spiramicin (to su antibiotici), 
 • srčanih tegoba ili visokog krvnog tlaka (npr. amiodaron, donedaron, ibutilid, kvinidin, disopiramid, dofetilid, sotalol, diltiazem, verapamil),
 • psihoza (npr. haloperidol, pimozid, sertindol),
 • depresije (npr. citalopram, escitalopram),
 • poremećaja probavnog sustava (npr. cisaprid, dolasteron, prukaloprid),
 • alergija (npr. mekvitazin, mizolastin),
 • malarije (osobito halofantrin, lumefantrin),
 • infekcije HIV-om/AIDS-a, poput ritonavira, sakvinavira ili teleprevira (to su inhibitori proteaze),
 • raka (npr. toremifen, vantedanib, vinkamin).

Nemojte uzimati Domperidon Substipharm ako uzimate određene druge lijekove (npr. bepridil, difenmanil, metadon).
Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate lijekove za liječenje infekcije, srčanih tegoba ili AIDS-a/HIV infekcije. Važno je da pitate svog liječnika ili ljekarnika je li sigurno uzimati
Domperidon Substipharm ako uzimate bilo koje druge lijekove, uključujući i lijekove koje ste nabavili bez recepta.

Domperidon Substipharm s hranom i pićem
Domperidon Substipharm uzmite prije obroka, jer je apsorpcija lijeka blago odgođena ako se uzima nakon obroka.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća

Nije preporučeno uzimati Domperidon Substipharm ako ste trudni.
Ako otkrijete da ste trudni tijekom liječenja, obratite se svom liječniku koji će odlučiti trebate li ili ne nastaviti liječenje. 

Dojenje

Male količine domperidona otkrivene su u majčinom lijeku. Domperidon može uzrokovati neželjene nuspojave koje utječu na srce dojenčeta. Domperidon se smije uzimati tijekom dojenja samo ako Vaš
liječnik to smatra izričito neophodnim. Upitajte svog liječnika za savjet prije uzimanja ovog lijeka.

Upravljanje vozilima i strojevima.
Domperidon ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.
Domperidon Substipharm sadrži sumporov dioksid (E220) i maltodekstrin (izvor glukoze).
Sumporov dioksid (E220) rijetko može uzrokovati teške reakcije preosjetljivosti i bronhospazam.
Pomoćna tvar maltodekstrin sadrži izvor glukoze. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije nego uzmete ovaj lijek.

3. Kako uzimati Domperidon Substipharm

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ako niste sigurni.

Doziranje
Odrasli i adolescenti u dobi od 12 i više godina i tjelesne težine od 35 ili više kg Uobičajena doza je jedna tableta koja se uzima do tri puta dnevno, ako je moguće prije obroka.

Nemojte uzeti više od tri tablete dnevno.
Djeca i adolescenti u dobi od rođenja do tjelesne težine manje od 35 kg
Raspadljive tablete za usta nisu primjerene za djecu (mlađu od 12 godina) i adolescente koji imaju tjelesnu težinu manju od 35 kg.
Ako je Domperidon Substipharm za dijete, tražite svog liječnika formulaciju lijeka za djecu.
Raspadljive tablete za usta su krhke. Moraju se pažljivo istisnuti iz pakiranja (blistera) kako se ne bi oštetile.

Trajanje liječenja:
Simptomi se obično povuku unutar 3 – 4 dana uzimanja ovog lijeka.
Način primjene
Za primjenu kroz usta.
Raspadljiva tableta za usta se brzo raspada u ustima u slini i može se uzeti bez vode.
Općenito, pustite tabletu da se raspadne u ustima bez žvakanja. Ako je potrebno, bolesnik može popiti čašu vode nakon uzimanja ove tablete.
Tablete se trebaju uzimati prije obroka. Ako ju uzmete nakon obroka možda će trebati dulje vremena da ju tijelo apsorbira.

Ako uzmete više lijeka Domperidon Substipharm nego što ste trebali

Ako ste uzeli previše lijeka Domperidon Substipharm, odmah se obratite svom liječniku, ljekarniku ili centru za kontrolu otrovanja, osobito ako je previše lijeka uzelo dijete. U slučaju predoziranja, može se primijeniti simptomatsko liječenje. Zbog mogućnosti srčanog poremećaja koji se naziva produljenje QT intervala, može se provesti praćenje EKG-a.
Informacije za liječnika: preporučeno je strogo praćenje bolesnika, ispiranje želuca, primjena aktivnog ugljena i opće potporne mjere. Antikolinergički antiparkinsonici mogu pomoći u suzbijanju ekstrapiramidalnih poremećaja.

Ako ste zaboravili uzeti Domperidon Substipharm

Uzmite lijek čim se sjetite. Ako je uskoro vrijeme za Vašu sljedeću dozu, pričekajte do tada i onda nastavite s uobičajenim uzimanjem. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se one neće javiti kod svakoga.
Prekinite uzimati lijek Domperidon Substipharm i odmah posjetite liječnika ili odite u bolnicu ako:

 • dođe do oticanja ruku, stopala, gležnjeva, lica, usnica ili grla koje može uzrokovati poteškoće sgutanjem ili disanjem. Također možete primijetiti osip s uzdignućima na koži koji svrbi ili žari
  (koprivnjača). To može značiti da imate alergijsku reakciju na Domperidon Substipharm.
 • primijetite bilo kakve nekontrolirane pokrete. To uključuje nepravilne pokrete očiju, neobične pokrete jezika, abnormalno držanje poput svinutog vrata, drhtanja ili ukočenosti mišića.
  Vjerojatnije je da će se ovo dogoditi u djece. Ovi simptomi bi trebali prestati kada prestanete uzimati Domperidon Substipharm.
 • imate vrlo brz ili neuobičajen rad srca. To može biti znak po život opasnog srčanog stanja.
 • ako imate napadaj.

Prekinite uzimati ovaj lijek i obratite se svom liječniku ako se javi bilo koja od sljedećih nuspojava.

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba)
suha usta.

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba)

 • smanjen seksualni nagon (libido) u muškaraca,
 • osjećaj tjeskobe,
 • osjećaj omamljenosti,
 • glavobolja,
 • proljev,
 • svrbež kože. Također se može javiti i osip.
 • neuobičajen nastanak mlijeka u dojki muškaraca i žena,
 • bolne dojke ili osjetljivost dojki,
 • osjećaj opće slabosti.

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

 • poremećaji srca i krvnih žila: prijavljeni su poremećaji srčanog ritma (brzi ili nepravilni otkucaji srca); ako se to dogodi, trebate odmah prekinuti liječenje. Uzimanje lijeka Domperidon Substipharm može biti povezano s povišenim rizikom od poremećaja srčanog ritma i zastoja srca. Ovaj rizik je vjerojatniji u osoba starijih od 60 godina ili onih koji uzimaju doze veće od 30 mg dnevno. Odrasli i djeca trebaju uzimati Domperidon Substipharm u najnižoj učinkovitoj dozi.
 • koprivnjača,
 • omaglica,
 • osjećaj nemira i razdražljivosti,
 • osjećaj uznemirenosti više nego obično,
 • abnormalni pokreti očiju,
 • nemogućnost mokrenja,
 • povećanje dojki u muškaraca,
 • neredovita mjesečnica ili prekid mjesečnice u žena
 • krvni testovi pokazuju promjene u radu jetre.

Neki bolesnici koji su uzimali domperidon za stanja i doziranja koja zahtijevaju dugotrajniji liječnički nadzor imali su sljedeće nuspojave:
Nemir, oticanje ili povećanje dojki, neuobičajen iscjedak iz dojki, nepravilne mjesečnice u žena, otežano dojenje, depresija, preosjetljivost.
Nuspojave poput omamljenosti, nervoze, uznemirenosti ili razdražljivosti ili napadaja vjerojatnije su u djece.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.
Ako dobijete bilo koju nuspojavu, obratite se svom liječniku ili ljekarniku. To uključuje i svaku nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

5. Kako čuvati Domperidon Substipharm

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C. Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.
Lijek čuvajte lijek izvan pogleda i dohvata djece.
Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici i kutiji. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.
Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Domperidon Substipharm sadrži

 • Djelatna tvar je domperidon.

Svaka raspadljiva tableta za usta sadrži 10 mg domperidona.

Drugi sastojci su:
Mikrokristalična celuloza, krospovidon, aroma limuna*, magnezijev stearat, saharinnatrij, natrijev laurilsulfat, koloidni hidrofobni silicijev dioksid.
*Aroma limuna: maltodekstrin (izvor glukoze), arapska guma, butilirani hidroksianizol, sumporov
dioksid (E220), alfa-pinen, beta-pinen, mircen, limonen, gama-terpinen, neral i geranijal.

Kako Domperidon Substipharm izgleda i sadržaj pakiranja.
Domperidon Substipharm je bijela okrugla tableta promjera 5 mm, dostupna u pakiranjima od 10, 20 i 30 tableta.
Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet
Substipharm Développement
24, rue Erlanger, 75016 PARIS, Francuska

Proizvođač
DELPHARM EVREUX, 5 rue du Guesclin, 27000 EVREUX, Francuska

Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ocjenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera i nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Domperidon Substipharm (10 mg) raspadljive tablete za usta – Upute o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje
 1. Hoce li imati ikakve koristi oko funkcionalne dispepsije? Onesposobljavajuca mucnina svaki dan, najvise dok jedem i u stresnim situacijama. Jest i pit dovoljne kolicine je skoro nemoguce, blaga dehidracija cijelo vrijeme itd.