Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Pliva filmom obložene tablete (200 mg/245 mg) – Upute o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Pliva i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Pliva
 3. Kako uzimati Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Pliva
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Pliva
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Pliva i za što se koristi

Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Pliva se primjenjuje za liječenje infekcije virusom humane imunodeficijencije (HIV) u odraslih u dobi od 18 godina i više.

Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Pliva sadrži dvije djelatne tvari, emtricitabin i tenofovirdizoproksil. Obje su djelatne tvari antiretrovirusni lijekovi koji se upotrebljavaju za liječenje infekcije virusom HIV-a. Emtricitabin je nukleozidni inhibitor reverzne transkriptaze, a tenofovir je nukleotidni inhibitor reverzne transkriptaze. No obje su tvari općenito poznate kao nukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze (NRTI), a djeluju tako da ometaju normalan rad enzima (reverzne transkriptaze) koji je ključan za reprodukciju virusa. Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Pliva treba uvijek upotrebljavati u kombinaciji s drugim lijekovima za liječenje infekcije virusom HIV-a. Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Pliva se može uzimati umjesto emtricitabina i tenofovirdizoproksila, koji se odvojeno upotrebljavaju u istim dozama.

Ovaj lijek neće izliječiti infekciju virusom HIV-a. Tijekom uzimanja Emtricitabin/tenofovirdizoproksila Pliva i dalje možete razvijati infekcije ili druge bolesti koje su povezane s HIV infekcijom. HIV virus možete prenijeti čak i dok uzimate ovaj lijek, iako je tada rizik od prijenosa manji zbog učinkovite antiretrovirusne terapije. Razgovarajte sa svojim liječnikom o mjerama opreza koje morate poduzeti kako ne biste zarazili druge osobe.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Pliva

NEMOJTE uzimati Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Pliva

 • ako ste alergični na emtricitabin, tenofovir, tenofovirdizoproksilfosfat ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Ako se ovo odnosi na Vas, ODMAH o tome obavijestite liječnika.

Upozorenja i mjere opreza

 • Obavijestite liječnika ako ste imali bolest bubrega ili ako su testovi ukazivali na probleme s bubrezima. Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Pliva može negativno utjecati na bubrege. Prije početka liječenja, liječnik će možda zatražiti krvne pretrage da bi ocijenio rad bubrega. Liječnik može zatražiti krvne pretrage i tijekom liječenja u cilju praćenja rada Vaših bubrega i eventualno Vam savjetovati da rjeđe uzimate tablete. Ne preporučuje se uzimanje Emtricitabin/tenofovirdizoproksila Pliva ako imate tešku bolest bubrega ili ste na hemodijalizi.
  Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Pliva se obično ne uzima s drugim lijekovima koji Vam mogu oštetiti bubrege (vidjeti Drugi lijekovi i Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Pliva ). Ako se to ne može izbjeći, liječnik će jednom tjedno pratiti funkciju Vaših bubrega.
 • Ako ste stariji od 65 godina, razgovarajte s liječnikom. Kombinacija emtricitabina i tenofovirdizoproksila nije ispitana u bolesnika starijih od 65 godina. Imate li više od 65 godina, a propisali su Vam Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Pliva, liječnik će Vas pažljivo nadzirati.
 • Ako ste imali bolest jetre, uključujući hepatitis, razgovarajte s liječnikom. Bolesnici s bolešću jetre, uključujući kronični hepatitis B ili C, koji se liječe antiretrovirusnim lijekovima, izloženi su većemu riziku od teških i potencijalno fatalnih jetrenih komplikacija. Ako ste zaraženi hepatitisom B, Vaš će liječnik pažljivo razmisliti o najboljem režimu liječenja za Vas. Obje djelatne tvari u kombinaciji emtricitabina i tenofovirdizoproksila donekle pokazuju aktivnost protiv virusa hepatitisa B, iako emtricitabin nije odobren za liječenje infekcije hepatitisom B. Ako ste imali bolest jetre ili kroničnu infekciju hepatitisom B, liječnik će možda napraviti krvne pretrage da bi mogao pažljivo pratiti funkciju jetre.

Druge mjere opreza

Obratite pozornost na infekcije. Ako imate uznapredovali oblik HIV infekcije (AIDS) i imate neku infekciju, u Vas se mogu nakon započinjanja liječenja Emtricitabin/tenofovirdizoproksilom Pliva razviti simptomi infekcije i upale ili pogoršanje simptoma postojeće infekcije. Ti simptomi mogu ukazivati na to da se poboljšani imunološki sustav Vašega tijela bori protiv infekcije. Obratite pozornost na znakove upale ili infekcije ubrzo nakon što započnete uzimati Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Pliva. Ako opazite znakove upale ili infekcije, odmah o tome obavijestite liječnika.

Pored oportunističkih infekcija, autoimuni poremećaji (stanje koje se javlja kada imunološki sustav napada zdravo tkivo Vašeg organizma) mogu se također dogoditi nakon početka uzimanja lijekova za liječenje infekcije HIV-om. Autoimuni poremećaji mogu se pojaviti puno mjeseci kasnije nakon početka liječenja. Ako uočite bilo koje simptome infekcije ili druge simptome poput slabosti mišića, slabosti koja počinje u šakama i stopalima i pomiče se nagore prema trupu tijela, osjećaja lupanja srca, nevoljnog drhtanja ili hiperaktivnosti, obavijestite svog liječnika ODMAH kako biste potražili liječničku pomoć.

Tegobe s kostima. U nekih se bolesnika koji uzimaju kombiniranu antiretrovirusnu terapiju može razviti koštana bolest koja se naziva osteonekrozom (odumiranje koštanog tkiva uzrokovano gubitkom dovoda krvi u kost). Između ostalih, neki od mnogih čimbenika rizika za razvoj te bolesti mogu biti duljina kombinirane antiretrovirusne terapije, primjena kortikosteroida, konzumiranje alkohola, teška imunosupresija, viši indeks tjelesne mase. Znakovi osteonekroze su ukočenost zglobova, bolovi (osobito u kuku, koljenu i ramenu) te otežano gibanje. Ako opazite bilo koji od tih simptoma, obavijestite liječnika.

Tegobe s kostima (koje ponekad dovode do prijeloma) mogu se također pojaviti zbog oštećenja stanica bubrežnih tubula (vidjeti dio 4, Moguće nuspojave).

Djeca i adolescenti

Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Pliva nije namijenjen za primjenu u djece i adolescenata mlađih od 18 godina.

Drugi lijekovi i Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Pliva

Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Pliva NE SMIJETE uzimati ako već uzimate druge lijekove koji sadržavaju sastojke lijeka Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Pliva, emtricitabin i tenofovirdizoproksil, ili bilo koje druge antivirusne lijekove koji sadržavaju lamivudin ili adefovirdipivoksil.

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Posebno je važno da liječnika obavijestite ako uzimate druge lijekove koji Vam mogu oštetiti bubrege. Ti lijekovi uključuju:

 • aminoglikozide (za bakterijsku infekciju)
 • amfotericin B (za gljivičnu infekciju)
 • foskarnet (za virusnu infekciju)
 • ganciklovir (za virusnu infekciju)
 • pentamidin (za infekcije)
 • vankomicin (za bakterijsku infekciju)
 • interleukin-2 (za liječenje raka)
 • cidofovir (za virusnu infekciju)
 • nesteroidne antiinflamatorne (protuupalne) lijekove (NSAIL, za ublažavanje boli u kostima ili mišićima)

Drugi lijekovi koji sadrže didanozin (za infekciju virusom HIV-a): Uzimanjem lijeka Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Pliva s drugim antivirusnim lijekovima koji sadržavaju didanozin može Vam se povećati razina didanozina u krvi i smanjiti broj CD4 stanica. U rijetkim su slučajevima zabilježene upala gušterače i laktacidoza (prekomjerna količina mliječne kiseline u krvi), koje katkada uzrokuju smrt, kada su se zajedno uzimali lijekovi koji sadržavaju tenofovirdizoproksil i didanozin. Vaš će liječnik pažljivo razmotriti hoće li Vas liječiti kombinacijama tenofovira i didanozina.

NE prekidajte liječenje bez prethodnog savjetovanja s liječnikom.

Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Pliva treba uzimati s hranom.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

 • Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Pliva NE smijete uzimati tijekom trudnoće, osim ako izričito o tome ne razgovarate s liječnikom. Postoje tek ograničeni klinički podaci o uporabi kombinacije emtricitabina i tenofovirdizoproksila u trudnica, pa se lijek obično ne primjenjuje osim ako to nije apsolutno potrebno.
 • Ako ste žena koja bi tijekom liječenja Emtricitabin/tenofovirdizoproksilom Pliva mogla zanijeti, MORATE koristiti neku učinkovitu metodu kontracepcije kako biste spriječili trudnoću.
 • Ako ostanete trudni ili planirate trudnoću, posavjetujte se s liječnikom o potencijalnim koristima i rizicima liječenja Emtricitabin/tenofovirdizoproksilom Pliva po Vas i dijete.

Ako ste tijekom trudnoće uzimali Emtricitabin/Tenofovirdizoproksil Pliva, liječnik može tražiti redovite pretrage krvi i provođenje drugih dijagnostičkih pretraga, kako bi nadzirao razvoj Vašega djeteta. U djece čije su majke tijekom trudnoće uzimale nukleozidne inhibitore reverzne transkriptaze (NRTI), korist od zaštite od infekcije virusom HIV-a prevagnula je u odnosu na rizik od nuspojava.

 • NEMOJTE dojiti tijekom liječenja Emtricitabin/tenofovirdizoproksilom Pliva. Djelatne tvari iz ovoga lijeka prelaze u majčino mlijeko.
 • Ako ste žena zaražena virusom HIV-a, preporučuje se da NE dojite kako bi se izbjegla mogućnost da virus u majčinom mlijeku prijeđe na dojenče.

Upravljanje vozilima i strojevima

Kombinacija emtricitabina i tenofovirdizoproksila može uzrokovati omaglicu. Ako tijekom uzimanja Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Pliva imate omaglicu, NEMOJTE upravljati vozilom niti raditi s alatima ili na strojevima.

Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Pliva sadrži natrij.

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po dozi, tj. zanemarive količine natrija.

3. Kako uzimati Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Pliva

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je:

 • Odrasli: jedna tableta svaki dan s hranom. Ako teško gutate, tabletu možete smrviti vrhom žlice. Prašak onda pomiješajte s oko 100 ml (pola čaše) vode, soka od naranče ili soka od grožđa, pa ODMAH popijte.
 • Uvijek uzimajte onu dozu koju Vam je preporučio liječnik. To je iz razloga da budete sigurni da je lijek koji uzimate potpuno djelotvoran te da smanjite rizik od razvoja otpornosti na liječenje. NEMOJTE mijenjati dozu, osim ako Vam liječnik ne kaže da to učinite.
 • Ako imate problema s bubrezima, možda će Vas liječnik uputiti da rjeđe uzimate Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Pliva.
 • Ako liječnik odluči da ćete prestati uzimati jednu od djelatnih tvari lijeka Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Pliva ili da će promijeniti dozu lijeka Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Pliva, možda ćete dobiti odvojeno emtricitabin i/ili tenofovir umjesto kombiniranog lijeka ili druge lijekove za liječenje HIV infekcije.
 • Vaš će Vam liječnik propisati Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Pliva s drugim antiretrovirusnim lijekovima. Molimo da pročitate upute o drugim antiretrovirusnim lijekovima, koje su namijenjene bolesniku i koje daju smjernice o načinu uzimanja tih lijekova.

Ako uzmete više Emtricitabin/tenofovirdizoproksila Pliva nego što ste trebali

Ako slučajno uzmete veću dozu Emtricitabin/tenofovirdizoproksila Pliva od preporučene, obratite se svom liječniku ili otiđite po savjet u hitnu službu najbliže bolnice. Ponesite sa sobom kutiju ili bočicu s tabletama, tako da možete lakše opisati što ste uzeli.

Ako ste zaboravili uzeti Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Pliva

Važno je da ne propustite uzeti dozu lijeka Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Pliva.

Ako ipak propustite uzeti jednu dozu Emtricitabin/tenofovirdizoproksila Pliva, a to ste primijetili prije nego je proteklo 12 sati od vremena kada obično uzimate lijek, uzmite dozu čim možete, a potom sljedeću dozu uzmite u redovito vrijeme.

Ako je ionako skoro vrijeme da uzmete sljedeću dozu (preostalo je manje od 12 sati), zaboravite na dozu koju ste propustili. Pričekajte, pa sljedeću dozu uzmite u redovito vrijeme. NEMOJTE uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.

Ako ste povraćali u razmaku manjem od 1 sata nakon što ste uzeli Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Pliva, uzmite drugu tabletu. Drugu tabletu NE trebate uzimati ako ste povraćali nakon što je prošlo više od 1 sata po uzimanju lijeka Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Pliva.

Ako prestanete uzimati Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Pliva

 • Prestanak liječenja s Emtricitabin/tenofovirdizoproksilom Pliva može smanjiti učinkovitost terapije protiv HIV-a koju Vam je preporučio liječnik. Razgovarajte s liječnikom prije nego što iz bilo kojeg razloga prestanete uzimati Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Pliva, osobito ako osjetite neke nuspojave ili dobijete neku drugu bolest. Obratite se liječniku prije nego što ponovno počnete uzimati tablete Emtricitabin/tenofovirdizoproksila Pliva.
 • Ako imate HIV infekciju i hepatitis B, naročito je važno da se NE prestanete liječiti Emtricitabin/tenofovirdizoproksilom Pliva, a da prije toga niste razgovarali s liječnikom. Neki su bolesnici imali krvne pretrage ili simptome koji su ukazivali na to da im se hepatitis pogoršao nakon prestanka liječenja kombinacijom emtricitabina i tenofovirdizoproksila. Možda ćete morati nekoliko mjeseci nakon prestanka liječenja raditi krvne pretrage. U nekih se bolesnika s uznapredovalom bolešću jetre ili cirozom jetre ne preporučuje prekid liječenja, jer to može dovesti do pogoršanja hepatitisa. Liječnika ODMAH obavijestite o novim ili neobičnim simptomima nakon što se prestanete liječiti, osobito o simptomima koje dovodite u vezu s infekcijom hepatitisom B.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Tijekom terapije HIV-a moguće je povećanje tjelesne težine i povišenje razina lipida i glukoze u krvi. To je djelomično povezano s poboljšanim zdravljem i stilom života, dok je u slučaju lipida u krvi katkad povezano i s lijekovima za liječenje HIV-a. Vaš liječnik će obaviti provjeru tih promjena.

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se one neće javiti kod svakoga.

Obavijestite liječnika o bilo kojoj od sljedećih nuspojava.

Moguće ozbiljne nuspojave: ODMAH obavijestite liječnika

Sljedeća nuspojava je rijetka (može se javiti u do 1 na svakih 1000 bolesnika): Laktacidoza (prekomjerna količina mliječne kiseline u krvi) ozbiljna je nuspojava koja može ugroziti život. Sljedeće nuspojave mogu biti znakovi laktacidoze:

 • duboko, brzo disanje
 • omamljenost
 • mučnina, povraćanje i bol u želucu.

Mislite li da možda imate laktacidozu, odmah se obratite liječniku.

Druge moguće ozbiljne nuspojave

Sljedeće nuspojave su manje česte (mogu se javiti u do 1 na svakih 100 bolesnika):

 • bol u abdomenu (trbuhu) uzrokovana upalom gušterače
 • oticanje lica, usana, jezika ili grla

Sljedeće nuspojave su rijetke (mogu se javiti u do 1 na svakih 1000 bolesnika):

 • masna jetra
 • žuta boja kože ili očiju, svrbež ili bolovi u abdomenu (trbuhu) uzrokovani upalom jetre
 • upala bubrega, mokrenje velikih količina mokraće i osjećaj žeđi, zatajenje bubrega, oštećenje stanica bubrežnih kanalića. Liječnik Vam može napraviti krvne pretrage da provjeri rade li bubrezi ispravno.
 • omekšavanje kostiju (uz bolove u kostima i ponekad posljedičnim prijelomom)

Oštećenje stanica bubrežnih kanalića može biti povezano s propadanjem mišića, omekšavanjem kostiju (uz bolove u kostima i ponekad posljedičnim prijelomima), bolovima u mišićima, slabošću mišića i smanjenjem razine kalija ili fosfata u krvi.

Ako mislite da možda imate bilo koju od ovih ozbiljnih nuspojava, obratite se svom liječniku.

Najčešće nuspojave

Sljedeće nuspojave su vrlo česte (mogu se javiti u najmanje 10 na svakih 100 bolesnika):

 • proljev, povraćanje, mučnina, omaglica, glavobolja, osip
 • osjećaj slabosti

Pretrage također mogu pokazati:

 • smanjenje količine fosfata u krvi
 • povišena kreatin kinaza

Druge moguće nuspojave

Sljedeće nuspojave su česte (mogu se javiti u do 10 na svakih 100 bolesnika):

 • bol, bol u želucu
 • poteškoće sa spavanjem, abnormalni snovi
 • problemi s probavom koji dovode do nelagode nakon obroka, osjećaj napuhnutosti, flatulencija (vjetrovi)
 • osipi (uključujući crvene točkice ili mrlje, katkada s pojavom mjehurića i oticanjem kože), koji mogu biti alergijske reakcije, svrbež, promjene boje kože, uključujući tamnjenje dijelova kože
 • druge alergijske reakcije, kao što su piskanje pri disanju, oticanje ili osjećaj omaglice

Pretrage mogu također pokazati:

 • nizak broj bijelih krvnih stanica (zbog smanjenog broja bijelih krvnih stanica možete postati skloniji infekcijama)
 • povišene trigliceride (masne kiseline), bilirubin (žučna boja) ili šećer u krvi
 • poteškoće s jetrom ili gušteračom

Sljedeće nuspojave su manje česte (mogu se javiti u do 1 na svakih 100 bolesnika):

 • anemija (nizak broj crvenih krvnih stanica)
 • propadanje mišića, bolovi u mišićima ili slabost mišića, koji mogu nastati zbog oštećenja stanica bubrežnih kanalića

Pretrage mogu također pokazati:

 • smanjenu razinu kalija u krvi
 • povišenu razinu kreatinina u krvi
 • promjene mokraće

Sljedeće nuspojave su rijetke (mogu se javiti u do 1 na svakih 1000 bolesnika):

Druge moguće nuspojave
Djeca kojoj je davan emtricitabin, jedna od komponenti kombinacije emtricitabina i tenofovirdizoproksila, također su često imala anemiju (nizak broj crvenih krvnih stanica) te vrlo često promjene boje kože, uključujući mjestimično tamnjenje kože. Ako je smanjeno stvaranje crvenih krvnih stanica, dijete može imati simptome umora ili nedostatka zraka.

Prijavljivanje nuspojava
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Pliva

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na bočici i kutiji iza „EXP”/„Rok valjanosti“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Blisteri: Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C. Čuvati u originalnom blisteru radi zaštite od vlage.

HDPE Bočice: Čuvati u originalnoj bočici radi zaštite od vlage. Bočicu čuvati čvrsto zatvorenu.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Pliva sadrži

 • Djelatne tvari su emtricitabin i tenofovirdizoproksil. Jedna Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Pliva filmom obložena tableta sadrži 200 mg emtricitabina i 245 mg tenofovirdizoproksila (što odgovara 291,22 mg tenofovirdizoproksilfosfata ili 136 mg tenofovira).
 • Drugi sastojci su manitol, natrijev stearilfumarat, mikrokristalična celuloza (E460), djelomično supstituirana hidroksipropilceluloza (E463) i hipromeloza (E464).
 • Drugi sastojci u film ovojnici su djelomično hidroliziran poli(vinilni alkohol) (E1203), titanijev dioksid (E171), makrogol 3350 (E1521), talk (E553b), žuti željezov oksid (E172), boja Indigo carmine aluminium lake (E132).

Kako Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Pliva izgleda i sadržaj pakiranja

Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Pliva filmom obložene tablete su zelene do svjetlo zelene, ovalne, filmom obložene tablete, približnih dimenzija 18 mm x 10 mm, s utisnutom oznakom „E T“ na jednoj strani te bez oznake na drugoj strani tablete.

Svaka bočica sadrži silikagel kao sredstvo za sušenje, koji se mora čuvati u bočici kako bi štitio Vaše tablete. Silikagel kao sredstvo za sušenje nalazi se u posebnoj vrećici ili spremniku i ne smije se progutati.

Dostupne su sljedeće veličine pakiranja:
Blister: Veličine pakiranja od 30, 30×1 i 90 filmom obloženih tableta
Bočica: Veličine pakiranja od 30 i 3×30 filmom obloženih tableta Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet:
PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25
10 000 Zagreb

Proizvođač:
PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25
10 000 Zagreb

Teva Operations Poland Sp. z.o.o
ul. Mogilska 80, 31-546 Krakow
Poljska

Merckle GmbH
Ludwig-Merckle-Straße 3, 89143 Blaubeuren, Baden-Wuerttemberg
Njemačka

Teva Pharma B.V.
Swensweg 5, 2031 GA Haarlem
Nizozemska

Ovaj je lijek odobren u državama članicama Europskog gospodarskog prostora (EGP) pod sljedećim nazivima:

Austrija: Emtricitabin/Tenofovir disoproxil ratiopharm 200 mg/245 mg Filmtabletten
Belgija: Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva 200 mg/245 mg filmomhulde tabletten/comprimés pelliculés/Filmtabletten
Cipar: Emtricitabine + Tenofovir disoproxil/Teva (200+245) mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Češka: Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva 200 mg/245 mg
Njemačka: Emtricitabin/Tenofovirdisoproxilratiopharm 200 mg/245 mg Filmtabletten
Danska: Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva
Estonija: Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva 200 mg/245 mg
Grčka: Emtricitabine + Tenofovir disoproxil/Teva (200+245) mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Španjolska: Emtricitabina/Disoproxilo de tenofovir Teva 200 mg/245 mg comprimidos recubiertos con película EFG
Finska: Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva 200 mg/245 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Francuska: Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva 200mg/245mg, comprimé pelliculé
Mađarska: Emtricitabine/Tenofovir-disoproxil Teva 200 mg/ 245 mg filmtabletta
Irska: Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva 200mg/245mg Film-coated Tablets
Island: Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva 200 mg/245 mg filmuhúðaðar töflur
Italija: Emtricitabina e Tenofovir disoproxil Teva
Latvija: Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva 200mg/245mg apvalkotās tabletes
Malta: Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva 200 mg/245 mg Film-coated Tablets
Nizozemska: Emtricitabine/Tenofovirdisoproxil Teva 200/245 mg, filmomhulde tabletten
Poljska: Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva
Portugal: Emtricitabina +Tenofovir disoproxil Teva
Rumunjska: EMTRICITABINĂ/TENOFOVIR DISOPROXIL TEVA 200mg/245mg comprimate filmate
Švedska: Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva
Slovenija: Emtricitabin/dizoproksiltenofovirat Teva 200 mg/245 mg filmsko obložene tablete
Ujedinjeno Kraljevstvo: Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva 200 mg/245 mg Film-coated Tablets

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ocjenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera i nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Pliva filmom obložene tablete (200 mg/245 mg) – Upute o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.