Irinotecan Kabi 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju – Upute o lijeku

Irinotecan Kabi 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju irinotekanklorid trihidrat

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati lijek.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovo pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika

U ovoj uputi:

 1.  Što je Irinotecan Kabi i za što se koristi
 2. Prije nego počnete primjenjivati Irinotecan Kabi
 3. Kako primjenjivati Irinotecan Kabi
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Irinotecan Kabi
 6. Dodatne informacije

1. Što je Irinotecan Kabi i za što se koristi

Irinotecan Kabi pripada skupini lijekova koji se nazivaju citostatici (lijekovi za liječenje raka). Irinotecan Kabi se koristi za liječenje uznapredovalog raka debelog crijeva i rektuma kod odraslih bilo u kombinaciji s drugim lijekovima (npr. 5-fluoruracil/folatna kiselina, bevacizumab, cetuksimab, kapecitabin) ili samostalno.

2. Prije nego počnete primjenjivati Irinotecan Kabi

Nemojte primjenjivati Irinotecan Kabi

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na irinotekanklorid trihidrat ili bilo koji drugi sastojak lijeka Irinotecan Kabi
 • ako imate bilo koju drugu bolest crijeva ili anamnezu opstrukcije crijeva
 • ako ste trudni ili dojite
 • ako imate povišene razine bilirubina u krvi (više od 3 puta od gornje granice normalnih vrijednosti)
 • ako imate teško zatajenje koštane srži
 • ako vam je opće zdravstveno stanje loše (što se procjenjuje prema međunarodnom standardu)
 • ako koristite prirodni lijek gospinu travu (Hypericum perforatum).

O kontraindikacijama cetuksimaba, bevacizumaba ili kapecitabina, pročitajte Uputu o lijeku za navedene lijekove.

Budite posebno oprezni s lijekom Irinotecan Kabi
Ovaj lijek je namijenjen isključivo za odrasle. Provjerite s liječnikom ako je lijek propisan za primjenu kod djeteta.
Potrebna je poseban oprez u starijih bolesnika.

Budući da je Irinotecan Kabi lijek protiv raka, dobivat ćete ga na specijaliziranom odjelu pod nadzorom liječnika kvalificiranog za primjenu te vrste lijekova. Osoblje odjela će Vam objasniti na što morate posebno paziti tijekom liječenja i nakon završetka liječenja. Ova uputa Vam može pomoći da to zapamtite.

Prva 24 sata nakon što ste primili lijek Irinotecan Kabi

Tijekom primjene lijeka Irinotecan Kabi (30-90 min) i kratko vrijeme nakon primjene možete imati neke od sljedećih simptoma:

 • proljev,
 • znojenje,
 • bol u trbuhu,
 • suzenje očiju,
 • poremećaje vida
 • prekomjerno stvaranje sline u ustima.

Medicinski izraz za navedene simptome je akutni kolinergički sindrom koji se može liječiti (atropinom). Ako imate bilo koji od navedenih simptoma, odmah obavijestite liječnika koji će započeti liječenje.

Od dana nakon što ste primili lijek Irinotecan Kabi do sljedećeg liječenja

Tijekom tog razdoblja možete imati razne simptome koji mogu biti ozbiljni i za koje je potrebno hitno liječenje i pojačani liječnički nadzor.

Proljev

Pojava proljeva više od 24 sata nakon primjene lijeka Irinotecan Kabi (“kasna pojava proljeva”), može biti vrlo ozbiljna komplikacija. Proljev se često prvi put javlja oko 5 dana nakon primjene. Proljev treba odmah liječiti i držati ga pod strogim nadzorom. Odmah nakon prve tekuće stolice učinite sljedeće:

 1. Uzmite bilo koji lijek protiv proljeva kojeg Vam je liječnik propisao, točno slijedeći upute. Liječenje se može mijenjati samo u dogovoru s liječnikom. Preporučeni lijek protiv proljeva je loperamid (4 mg za prvo uzimanje, a zatim 2 mg svaka 2 sata, također i tijekom noći). Liječenje loperamidom treba nastaviti najmanje 12 sati nakon zadnje tekuće stolice. Preporučena doza loperamida ne smije se uzimati duže od 48 sati.
 2. Odmah počnite piti velike količine vode i tekućina za rehidraciju (primjerice vodu, soda vodu, gazirana pića, juhu ili lijekove za oralnu rehidraciju).
 3. Odmah obavijestite liječnika koji nadzire Vaše liječenje i obavijestite ga o proljevu. Ako
  liječnik nije dostupan,, obratite se specijaliziranom bolničkom odjelu ili ustanovi na kojoj se liječite. Vrlo je važno da znaju za pojavu proljeva.

Morate odmah obavijestiti liječnika ili odjel na kojem se liječite ako:

 •  imate mučninu i povraćanje kao i proljev
 • imate vrućicu kao i proljev
 •  još uvijek imate proljev 48 sati nakon početka liječenja proljeva.

Napomena! Ne uzimajte nikakav lijek protiv proljeva osim onih koje Vam je propisao liječnik i ne uzimajte tekućine osim gore navedenih. Pridržavajte se uputa liječnika. Lijekovi protiv proljeva ne smiju se koristiti za prevenciju daljnjih epizoda proljeva čak i ako ste doživjeli kasnu pojavu proljeva u prethodnim ciklusima.

Vrućica
Ako se tjelesna temperatura poveća iznad 38°C to može biti znak infekcije, posebice ako imate i proljev. Ako imate vrućicu (iznad 38°C) odmah se obratite svojem liječniku ili odjelu da mogu započeti liječenje.

Mučnina i povraćanje

Ako imate mučninu i/ili povraćanje obratite se odmah svojem liječniku ili odjelu.

Neutropenija

Irinotecan Kabi može uzrokovati smanjenje broja određene vrste bijelih krvnih stanica koje imaju važnu ulogu u borbi protiv infekcija. To se zove neutropenija. Neutropenija se česta prolazna komplikacija tijekom liječenja lijekom Irinotecan Kabi. Liječnik će Vam preporučiti redovne kontrole krvne slike radi praćenja broja bijelih krvnih zrnaca. Neutropenija je ozbiljno stanje koje treba odmah liječiti i pratiti.

Teškoće s disanjem

Ako imate bilo kakvih teškoća s disanjem odmah se obratite svojem liječniku.

Ostećena funkcija jetre

Prije početka liječenja lijekom Irinotecan Kabi i prije svakog sljedećeg ciklusa liječenja potrebno je kontrolirati funkciju jetre (krvnim pretragama).
Ako imate jedan ili više navedenih simptoma, nakon što ste se vratili kući iz bolnice odmah se obratite liječniku ili odjelu na kojem primate lijek Irinotecan Kabi.

Oštećena funkcija bubrega
Budući da ovaj lijek nije ispitan u bolesnika s bubrežnim problemima, provjerite sa svojim liječnikom postoje li kod vas bilo kakvi problemi s bubrezima.

Uzimanje drugih lijekova s lijekom Irinotecan Kabi

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta. To vrijedi i za biljne lijekove, jake vitamine i minerale

Neki lijekovi mogu promijeniti djelovanje lijeka Irinotecan Kabi, primjerice ketokonazol (za liječenje gljivičnih infekcija), rifampicin (za liječenje tuberkuloze) i neki lijekovi za liječenje epilepsije (karbamazepin, fenobarbital i fenitoin).

Biljni lijek gospina trava (Hypericum perforatum) ne smije se uzimati istovremeno s lijekom Irinotecan Kabi niti između ciklusa liječenja, jer može smanjiti djelovanje irinotekana.

Ako Vam je potrebna operacija, obavijestite svojeg liječnika ili anesteziologa da uzimate ovaj lijek, budući da on može promijeniti djelovanje nekih lijekova koji se koriste tijekom kirurškog postupka.

Ako uzimate Irinotecan Kabi u kombinaciji s lijekom koji sadrži cetuksimab, bevacizumab ili kapecitabin obavezno pročitajte Uputu o lijeku za navedene lijekove.

Trudnoća

Posavjetujte se sa Vašim liječnikom prije uzimanja bilo kojeg lijeka. Irinotecan Kabi se ne smije uzimati u trudnoći. Žene u reproduktivnoj dobi moraju izbjegavati trudnoću.Muškarci i žene moraju koristiti kontracepcijske mjere tijekom i najmanje tri mjeseca nakon liječenja. Ako str trudni, mislite da bi mogli biti trudni ili planirate trudnoću odmah obavijestiti liječnika.

Dojenje

Posavjetujte se s liječnikom prije uzimanja bilo kojeg lijeka. Tijekom liječenja irinotekanom morate prestati dojiti.

Upravljanje vozilima i rad na strojevima

U nekim slučajevima Irinotecan Kabi može uzrokovati nuspojave koje utječu na sposobnost upravljanja vozilima i rada s alatima i na strojevima. Obratite se svojem liječniku i ljekarniku ako niste sigurni.

Tijekom prva 24 sata nakon primjene lijeka Irinotecan Kabi možda ćete osjećati omaglicu ili imati poremećaje vida. Ako vam se to dogodi, nemojte voziti niti rukovati alatima ili strojevima.
Važne informaije o nekim sastojcima lijeka Irinotecan Kabi.

Irinotecan Kabi sadrži sorbitol. Ako vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim liječnikom.

3. Kako primjenjivati Irinotecan Kabi

Irinotecan Kabi se daje kao infuzija u venu u trajanju od 30-90 minuta. Količina infuzije koju ćete primiti ovisi o vašoj dobi, tjelesnoj građi i općem zdravstvenom stanju. Ovisi i o eventualnoj drugoj terapiji koju ste dobivali za liječenje karcinoma. Vaš liječnik će izračunati vašu tjelesnu površinu u kvadratnim metrima (m2).

 • Ako ste prethodno liječeni 5-fluoruracilom, dobivat ćete samo Irinotecan Kabi počevši s dozom od 350 mg/m2 svaka 3 tjedna
 • Ako prethodno niste dobivali kemoterapiju, dobivat ćete 180 mg/m2 lijeka Irinotecan Kabi svaka dva tjedna. Nakon toga slijedi folatna kiseIina i 5-fluoruracil.
 • Ako se liječite lijekom Irinotecan Kabi u kombinaciji sa cetuksimabom, primat ćete istu dozu irinotekana koju ste uzimali u zadnjem ciklusu prethodnog liječenja samo irinotekanom.

Irinotecan Kabi ne smije se primjenjivati prije nego što prođe 1 sat od infuzije cetuksimabom.

Ako uzimate Irinotecan Kabi u kombinaciji sa cetuksimabom pročitajte Uputu o lijeku za cetuksimab. Ako uzimate Irinotecan Kabi u kombinaciji s bevacizumabom, pročitajte Uputu o lijeku za bevacizumab.

Ako uzimate Irinotecan Kabi u kombinaciji s kapecitabinom, pročitajte Uputu o lijeku za kapecitabin.

Vaš liječnik će prilagoditi doze ovih lijekova ovisno o vašem stanju i eventualnim nuspojavama.

Djeca

Irinotecan Kabi se ne smije primjenjivati kod djece.

Trajanje liječenja
Vaš liječnik odlučuje o tome koliko dugo će trajati liječenje.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom lijeka Irinotecan Kabi obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ocjenite članak

4.50 / 5   2

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera i nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Irinotecan Kabi 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju – Upute o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.