Jentadueto (2,5mg/850 mg) filmom obložene tablete – Upute o lijeku

 • Jentadueto 2,5 mg/ 850 mg filmom obložene tablete
 • Jentadueto 2,5 mg / 1000 mg filmom obložene tablete

linagliptin/metforminklorid

Ovaj lijek je pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Za postupak prijavljivanja nuspojava, pogledajte dio 4.

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primjetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Jentadueto i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Jentadueto
 3. Kako uzimati Jentadueto
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Jentadueto
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Jentadueto i za što se koristi

Naziv ovog lijeka je Jentadueto. Sadrži dvije različite djelatne tvari, linagliptin i metformin.

 • linagliptin pripada skupini lijekova koji se nazivaju DPP-4 inhibitori (inhibitori dipeptidil peptidaze-4).
 • metformin pripada skupini lijekova koji se nazivaju bigvanidi.

Kako djeluje Jentadueto

Dvije djelatne tvari djeluju zajedno u cilju kontrole vrijednosti šećera u krvi kod odraslih osoba s oblikom dijabetesa koji se naziva „dijabetes melitus tipa 2“. Ovaj lijek pomaže u poboljšanju vrijednosti inzulina nakon obroka te snižava količinu šećera koje Vaše tijelo proizvede.

Uz dijetu i fizičku aktivnost, ovaj lijek pomaže u snižavanju šećera u krvi. Jentadueto se može primjenjivati sam ili s nekim drugim lijekovima za dijabetes poput sulfonilureje ili inzulina.

Što je dijabetes tipa 2?

Dijabetes tipa 2 se također naziva dijabetes melitus neovisan o inzulinu. Dijabetes tipa 2 je stanje u kojem tijelo ne stvara dovoljno inzulina, a inzulin koji tijelo proizvodi ne djeluje toliko dobro koliko bi trebao. Tijelo također može proizvesti previše šećera. U tom slučaju, šećer (glukoza) se nakuplja u krvi, što može dovesti do ozbiljnih medicinskih problema poput bolesti srca, bolesti bubrega, sljepoće i amputacije.

2. Što trebate znati prije nego počnete uzimati Jentadueto

Nemojte uzimati Jentadueto

 • ako ste alergični na linagliptin ili metformin ili neku od pomoćnih tvari lijeka (navedenih u dijelu 6).
 • ako imate probleme s bubrezima.
 • ako imate tešku infekciju ili ste dehidrirali.
 • ako ste ikada imali dijabetičku komu.
 • ako imate dijabetičku ketoacidozu (komplikacija dijabetesa s visokim šećerom u krvi, brzim gubitkom težine, mučninom ili povraćanjem).
 • ako ste nedavno imali srčani udar ili imate teške probleme s cirkulacijom, kao što je šok ili problemi s disanjem.
 • ako imate probleme s jetrom.
 • ako konzumirate alkohol u prekomjernim količinama (bilo svakodnevno ili povremeno).

Ne uzimajte Jentadueto ako se nešto od prethodno navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije početka primjene ovog lijeka.

Upozorenja i mjere opreza

Provjerite s liječnikom, ljekarnikom ili medicinskom sestrom prije primjene Jentadueta ako:

 • imate dijabetes tipa 1 (kada tijelo uopće ne stvara inzulin), Jentadueto se ne smije primjenjivati u liječenju ovih stanja.
 • uzimate inzulin ili antidijabetik poznat kao ‘sulfonilureja’, liječnik će Vam možda sniziti dozu inzulina ili sulfonilureje ako neki od njih uzimate u kombinaciji s Jentaduetom kako bi se izbjegle  pretjerano niske vrijednosti šećera u krvi (hipoglikemija).
 • imate kombinaciju nekih od sljedećih simptoma: osjećaj hladnoće ili neugode, teška mučnina ili povraćanje, abdominalna bol, teška opća slabost, neobjašnjiv gubitak težine, grčevi u mišićima, ubrzano disanje. Metforminklorid, jedan od sastojaka Jentadueta, može izazvati rijetku, ali tešku nuspojavu koja se naziva laktacidoza (nakupljanje mliječne kiseline u krvi) koja može izazvati smrt. Laktacidoza je hitno medicinsko stanje te se mora liječiti bolnički. Ako imate neke simptome laktacidoze prekinite primjenu Jentadueta te se odmah posavjetujte s liječnikom. Laktacidoza također može biti izazvana pretjeranim konzumiranjem alkohola ili produljenim gladovanjem.
 • tijekom liječenja Jentaduetom liječnik će provjeravati funkciju bubrega najmanje jedanput godišnje, a i češće ako ste starija osoba ili ako Vam je bubrežna funkcija granična ili pod rizikom od pogoršanja.
 • ako se trebate podvrgnuti operaciji u općoj, spinalnoj ili epiduralnoj anesteziji. Možda će biti potrebno prekinuti primjenu Jentadueta nekoliko dana prije i nakon postupka.
 • ako ćete se podvrgnuti rendgenskoj pretrazi tijekom koje će Vam biti injicirano kontrastno sredstvo bit će potrebno prekinuti primjenu Jentadueata prije ili u vrijeme rendgenske pretrage te 2 ili više dana nakon toga. Prije ponovne primjene Jentadueta potrebno je ispitati Vašu bubrežnu funkciju.
 • ako imate simptome akutnog pankreatitisa poput stalne, teške boli u trbuhu, potrebno je posavjetovati se s liječnikom.

Ako niste sigurni da se nešto od prethodno navedenog odnosi na Vas, posavjetujte se s liječnikom, ljekarnikom ili medicinskom sestrom prije primjene Jentadueta.

Dijabetička oštećenja kože su česta komplikacija u dijabetesu. Savjetuje Vam se slijediti preporuke za njegu kože i stopala koje su Vam dali liječnik ili medicinska sestra.

Djeca i adolescenti

Ovaj lijek se ne preporučuje djeci i adolescentima ispod 18 godina.

Drugi lijekovi i Jentadueto

Obavijestite liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ili ste nedavno uzimali, ili biste mogli uzimati druge lijekove.

Osobito je važno obavijestiti liječnika ako primjenjujete lijekove koji sadrže neku od sljedećih djelatnih tvari:

 • karbamazepin, fenobarbital ili fenitoin. Oni se mogu primjenjivati u kontroli (epileptičkih) napadaja ili kronične boli.
 • cimetidin, lijek koji se primjenjuje u liječenju problema sa želucem.
 • rifampicin. Ovo je antibiotik koji se primjenjuje u liječenju infekcija kao što je tuberkuloza.
 • lijekovi koji se primjenjuju u liječenju bolesti koje uključuju upalu, poput astme i artritisa (kortikosteroidi).
 • lijekovi koji povećavaju stvaranje mokraće (diuretici).
 • bronhodilatatori (β-simpatomimetici) za liječenje bronhalne astme.
 • jodna kontrastna sredstva (koja možete dobiti tijekom rendgenskog zračenja) ili lijekovi koji sadrže alkohol.

Jentadueto s alkoholom

Izbjegavajte konzumiranje alkohola i lijekova koji sadrže alkohol tijekom primjene Jentadueta. Postoji povećan rizik od laktičke acidoze nakon prekomjernog konzumiranja alkohola (osobito u slučaju gladovanja, loše prehrane, ili bolesti jetre) zbog djelatne tvari metformina.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.
Jentadueto se ne smije primjenjivati ako ste trudni. Nije poznato je li ovaj lijek štetan za nerođeno dijete.
Metformin prolazi u majčino mlijeko u malim količinama. Nije poznato prolazi li linagliptin u majčino mlijeko kod ljudi. Posavjetujte se s liječnikom ako želite dojiti tijekom primjene ovog lijeka.

Upravljanje vozilima i strojevima

Jentadueto nema ili ima zanemariv utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.
Međutim, uzimanje Jentadueta u kombinaciji s lijekovima koji se nazivaju sulfonilureje ili s inzulinom može dovesti do pretjerano niskih vrijednosti šećera u krvi (hipoglikemija), što može utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima i rad bez čvrstog uporišta.

3. Kako uzimati Jentadueto

Uvijek uzimajte Jentadueto točno prema uputama liječnika ili ljekarnika. Ako niste sigurni, potrebno je provjeriti s liječnikom ili ljekarnikom.

Koliko uzeti

Količina Jentadueta koju ćete uzeti varira zavisno od vašeg stanja i doziranja metformina i/ili pojedinih tableta linagliptina i metformina koje trenutno uzimate. Vaš liječnik će Vam reći točnu dozu koju ćete uzimati.

Kako uzimati ovaj lijek

 • jedna tableta dvaput dnevno kroz usta u dozi koju je propisao liječnik.
 • uz obroke radi smanjenja mogućnosti tegoba sa želucem.

Ne smijete prekoračiti maksimalnu preporučenu dnevnu dozu od 5 mg linagliptina i 2000 mg metforminklorida.
Nastavite uzimati Jentadueto toliko dugo koliko Vam propiše liječnik jer će vam to pomoći da nastavite kontrolirati šećer u Vašoj krvi. Liječnik Vam može propisati ovaj lijek zajedno s drugim oralnim antidijabetikom ili inzulinom. Upamtite da se svi lijekovi uzimaju prema liječničkim uputama kako biste postigli najbolje rezultate za svoje zdravlje.

Potrebno je nastaviti s prehranom tijekom liječenja Jentaduetom te se pobrinuti da je unos ugljikohidrata ravnomjerno raspoređen tijekom dana. Ako imate prekomjernu težinu, nastavite s prehranom s ograničenim unosom energije prema uputama. Nije vjerojatno da će ovaj lijek sam izazvati abnormalne, niske vrijednosti šećera u krvi (hipoglikemija).

Kada se Jentadueto primjenjuje sa sulfonilurejom ili inzulinom može doći do niskih vrijednosti šećera u krvi te Vam liječnik može sniziti dozu sulfonilureje ili inzulina.
Ponekad će možda biti potrebno prekinuti primjenu lijeka na kratko razdoblje. Posavjetujte se s liječnikom radi uputa ako:

 • imate stanje koje može biti povezano s dehidracijom (veliki gubitak tjelesne tekućine) kao što je osjećaj mučnine s teškim povraćanjem, proljev ili vrućica, ako unosite mnogo manje tekućine nego što je normalno.
 • se planirate se podvrgnuti kirurškom zahvatu.
 • trebate dobiti injekciju s bojom ili kontrastno sredstvo kao dio rendgenskog snimanja.

Ako ste uzeli više Jentadueta nego što ste trebali

Ako uzmete više Jentadueta nego ste trebali, odmah se javite liječniku.

Ako ste zaboravili uzeti Jentadueto

Ako ste zaboravili uzeti dozu, uzmite ju čim se sjetite. Međutim, ako je uskoro vrijeme za sljedeću dozu, preskočite propuštenu dozu. Ne uzimajte dvostruku dozu kako biste nadomjestili zaboravljenu. Nikada ne uzimajte dvije doze u isto vrijeme (ujutro ili navečer).

Ako prestanete uzimati Jentadueto

Uzimajte Jentadueto dok Vas liječnik ne uputi na prekid primjene. To će Vam pomoći u održavanju razine šećera u krvi pod kontrolom.
Ako imate dodatna pitanja o primjeni ovog lijeka, upitajte liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru.

4. Moguće nuspojave

Poput svih lijekova, ovaj lijek može izazvati nuspojave, iako se one neće javiti kod svih osoba.
Neki simptomi zahtijevaju trenutno medicinsko zbrinjavanje

Potrebno je prekinuti uzimanje Jentadueta i odmah se javiti liječniku ako imate sljedeće simptome niske razine šećera u krvi (hipoglikemija): drhtanje, znojenje, tjeskoba, zamućeni vid, trnce usana, bljedilo, promjena raspoloženja, ili konfuzija. Hipoglikemija (učestalost vrlo česta) je prepoznata kao nuspojava kombinacije Jentadueta i sulfonilureje te kombinacije Jentadueta i inzulina.

Vrlo rijetko bolesnici koji uzimaju metformin (jedna od djelatnih tvari Jentadueta) razviju teško stanje koje se naziva laktacidoza (pretjerana količina mliječne kiseline u krvi). Ovo je mnogo češće kod osoba s smanjenim radom bubrega. Prekinite s primjenom Jentadueta te se odmah javite liječniku ako primijetite kombinaciju nekih od sljedećih simptoma:

 • osjećaj mučnine ili povraćanje, bolovi u trbuhu, teška slabost, grčevi u mišićima, neobjašnjiv gubitak težine, ubrzano disanje, osjećaj hladnoće ili neugode.

Neki bolesnici imaju upalu gušterače (pankreatitis, učestalost nije poznata, učestalost se ne može utvrditi iz dostupnih podataka). Javite se liječniku ako osjećate tešku i stalnu bol u trbuhu, sa ili bez povraćanja, jer bi to mogao biti znak pankreatitisa.

Druge nuspojave Jentadueta uključuju:

Neki bolesnici su imali alergijske reakcije (učestalost rijetka) koje mogu biti teške, uključujući piskanje i kratkoću daha (bronhalna hiperreaktivnost; učestalost rijetka). Neki bolesnici su imali osip (učestalost manje česta), koprivnjaču (urtikarija; učestalost rijetka), i otečenost lica, usana, jezika i grla koji mogu izazvati tegobe u disanju ili gutanju (angioedem; učestalost rijetka), Ako imate neki od gore navedenih znakova bolesti, prekinite s primjenom Jentadueta te se odmah javite liječniku. Liječnik će Vam možda propisati lijek za liječenje alergijske reakcije i drugi lijek za dijabetes.

Pojedini bolesnici su imali sljedeće nuspojave u razdoblju primjene Jentadueta:

 • Manje često (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba): upala nosa ili grla (nazofaringitis), kašalj, gubitak apetita (smanjeni apetit), proljev, osjećaj mučnine ili povraćanje, povišene vrijednosti enzima u krvi (povišene amilaze), svrbež (pruritus).

Nuspojave kada se linagliptin uzima sam:

Sve nuspojave samog linagliptina navedene su za Jentadueto.

Neki bolesnici su imali sljedeće nuspojave tijekom uzimanja Jentadueta s inzulinom

 • Često (mogu se javiti u 1 do 10 na 100 osoba): poremećaji jetrene funkcije
 • Manje često (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba): zatvor

Molimo referirajte se na Uputu o lijeku inzulina za dodatne informacije.
Nuspojave kada se metformin uzima sam, koje nisu opisane za Jentadueto:

 • Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba): bolovi u trbuhu.
 • Često (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba): metalan okus (poremećaj okusa).
 • Vrlo rijetko (mogu se javiti u do 1 na 10 000 osoba): smanjenje vrijednosti vitamina B12, hepatitis (problem s jetrom), reakcije na koži kao što su crvenilo kože (eritem, osip) i urtikarija.

Prijavljivanje nuspojava
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Jentadueto

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na blisteru, bočici i kutiji iza oznake “Rok valjanosti“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.
Ovaj lijek ne zahtijeva posebne temperaturne uvjete čuvanja.
Blister: Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.
Bočica: Bočicu držati čvrsto zatvorenu radi zaštite od vlage.
Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti ako je pakiranje oštećeno ili su vidljivi znakovi neovlaštenog otvaranja.
Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite.Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Jentadueto sadrži

 • Djelatne tvari su linagliptin i metformin.
 • Svaka Jentadueto 2,5 mg/850 mg filmom obložena tableta sadrži 2,5 mg linagliptina i 850 mg metforminklorida.
 • Svaka Jentadueto 2,5 mg/1000 mg filmom obložena tableta sadrži 2,5 mg linagliptina i 1000 mg metforminklorida.

Pomoćne tvari su:

 • Jezgra tablete: arginin, kopovidon, magnezijev stearat, kukuruzni škrob, silicijev dioksid, koloidni, bezvodni.
 • Film ovojnica: hipromeloza, titanijev dioksid (E171), talk, propilenglikol.

Jentadueto 2,5 mg/850 mg filmom obložene tablete također sadrže crveni željezov oksid (E172) i žuti željezov oksid (E172).
Jentadueto 2,5 mg/1000 mg filmom obložene tablete također sadrže crveni željezov oksid (E172).

Kako Jentadueto izgleda i sadržaj pakiranja

Jentadueto 2,5 mg/850 mg tablete su ovalne, bikonveksne, svijetlonarančaste filmom obložene tablete (tablete). Imaju oznaku “D2/850” utisnutu na jednoj strani te logo Boehringer Ingelheima na drugoj strani.

Jentadueto 2,5 mg/1000 mg tablete su ovalne, bikonveksne, svijetloružičaste filmom obložene tablete (tablete). Imaju oznaku “D2/1000” utisnutu na jednoj strani te logo Boehringer Ingelheima na drugoj strani.

Jentadueto je dostupan u perforiranim blisterima djeljivima na jedinične doze sa 10 x 1, 14 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 84 x 1, 90 x 1, 98 x 1, 100 x 1 i 120 x 1 filmom obloženom tabletom i višestrukim pakiranjima sa 120 x 1(2 pakiranja sa 60 x 1), 180 x 1 (2 pakiranja s 90 x 1) i 200 x 1 (2 pakiranja sa 100 x 1) filmom obloženom tabletom.

Jentadueto je također dostupan u HDPE bočicama s plastičnim zatvaračem na navoj i silikagelom kao sredstvom za sušenje. Bočice sadrže 14, 60 ili 180 filmom obloženih tableta.
Na tržištu u Vašoj zemlji ne moraju se nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet

Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim am Rhein, Njemačka

Proizvođač

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Strasse 173
55216 Ingelheim am Rhein Njemačka

Ocjenite članak

0 / 5   0

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera i nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Jentadueto (2,5mg/850 mg) filmom obložene tablete – Upute o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.