Lerkanidipin tablete (10 mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego što počnete uzimati ovaj lijekSačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovno pročitati.

 • Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi:

 1. Što su Lerkanidipin tablete i za što se koriste
 2. Prije nego počnete uzimati Lerkanidipin tablete
 3. Kako uzimati Lerkanidipin tablete
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Lerkanidipin tablete
 6. Dodatne informacije

1. Što su Lerkanidipin tablete i za što se koriste

Farmaceutski oblik: filmom obložena tableta

Jedna filmom obložena tableta sadržava 10 mg lerkanidipinklorida.

Lerkanidipin PharmaS 10 mg filmom obložene tablete pripadaju skupini lijekova zvanih blokatori kalcijevih kanala (derivati dihidropiridina). Lerkanidipin PharmaS 10 mg filmom obložene tablete koriste se za liječenje visokog krvnog tlaka (hipertenzija), u odraslih osoba starijih od 18 godina (ne preporuča se za djecu mlađu od 18 godina).

2. Prije nego počnete uzimati Lerkanidipin tablete

Nemojte uzimati Lerkanidipin PharmaS 10 mg filmom obložene tablete:

 • Ako ste alergični (preosjetljivi) na lerkanidipin ili na neki od drugih sastojaka ovog lijeka
 • Ako ste imali alergijsku reakciju na lijekove srodne Lerkanidipin PharmaS 10 mg filmom obloženim tabletama (poput amlodipina, nikardipina, felodipina, isradipina, nifedipina ili lacidipina)
 • Ako bolujete od sljedećih srčanih bolesti: neliječeno zatajivanje srca,opstrukcija protoka krvi iz srca,nestabilna angina pektoris (angina u mirovanju ili angina koja se progresivno pojačava) srčani udar (unutar mjesec dana od srčanog udara)
 • Ako imate tešku bolest jetre ili bubrega
 • Ako uzimate lijekove inhibitore CYP3A4 izoenzima:lijekove protiv gljivičnih bolesti (npr. ketokonazol ili itrakonazol) makrolidne antibiotike (npr. eritromicin ili troleandomicin), antivirusne lijekove (npr. ritonavir)
 • Ako uzimate lijek ciklosporin (koristi se nakon transplantacije radi sprječavanja odbacivanja organa)
 • S grejpom ili sokom od grejpa
 • Nemojte uzimati ovaj lijek ako ste trudni ili dojite (vidjeti dio Trudnoća i dojenje za dodatne informacije).

Budite posebno oprezni s Lerkanidipin PharmaS 10 mg filmom obloženim tabletama

 • Ako bolujete od određenih bolesti srca ili imate poremećaj srčanog ritma poput sindroma bolesnog sinus čvora (a nemate srčani stimulator (pacemaker))
 • Ako bolujete od angine pektoris
 • Ako bolujete od bolesti jetre ili bubrega ili ste na hemodijalizi

Uzimanje drugih lijekova 

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika:

 • Ako uzimate ili ste nedavno uzimali druge lijekove, uključujući lijekove koji se izdaju bez recepta
 • Ako uzimate beta-blokatore, npr. metoprolol, diuretike (tablete za izlučivanje vode) ili ACE-inhibitore (lijekove za liječenje visokog krvnog tlaka)
 • Ako uzimate cimetidin u dozi većoj od 800 mg (lijek za čireve, probavne smetnje ili žgaravicu) Ako uzimate digoksin (lijek za liječenje srčanih bolesti)
 • Ako uzimate midazolam (lijek za spavanje)
 • Ako uzimate rifampicin (lijek za liječenje tuberkuloze)
 • Ako uzimate astemizol ili terfenadin (lijekovi za alergiju)
 • Ako uzimate amiodaron ili kinidin (lijekovi za liječenje ubrzanog rada srca)
 • Ako uzimate fenitoin ili karbamazepin (lijekovi za liječenje epilepsije). Vaš liječnik će Vam kontrolirati krvni tlak češće nego uobičajeno.

Uzimanje hrane i pića

Bolesnici ne bi smjeli konzumirati alkohol tijekom primjene Lerkanidipin PharmaS 10 mg filmom obloženih tableta budući da alkohol može pojačati učinak lerkanidipina

Bolesnici ne bi smjeli konzumirati grejp ili sok od grejpa

Trudnoća i dojenje

Nemojte uzimati Lerkanidipin PharmaS 10 mg filmom obložene tablete ako ste trudni ili dojite, ili ako nastojite ostati trudni ili ne koristite kontracepciju.

Ako uzimate Lerkanidipin PharmaS 10 mg filmom obložene tablete i mislite da ste trudni, posavjetujte se sa svojim liječnikom.

Upravljanje vozilima i strojevima

Prilikom primjene Lerkanidipin PharmaS 10 mg filmom obloženih tableta treba postupati s oprezom zbog moguće pojave omaglice, slabosti i umora. Nemojte upravljati vozilima ili strojevima dok niste sigurni kakav utjecaj Lerkanidipin PharmaS 10 mg filmom obložene tablete imaju na Vas.

3. Kako uzimati Lerkanidipin tablete

Uvijek uzimajte lijek prema uputama liječnika. Ako niste sigurni kako uzimati lijek, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Odrasli: Uobičajena doza je jedna 10 mg tableta dnevno u isto vrijeme svakog dana, po mogu ćnosti ujutro, najmanje 15 minuta prije doručka, jer obrok bogat masnoćama značajno povećava razinu lijeka u krvi. Liječnik Vam može savjetovati da, ako je potrebno, povećate dozu na dvije Lerkanidipin PharmaS 10 mg filmom obložene tablete dnevno.

Tablete je najbolje progutati cijele uz malo vode.

Na kutiji lijeka nalaze se slikovni znakovi (piktogrami) da Vam na razumljiv i jednostavan način prikažu kako uzimati lijek.

Slikovni znakovi (piktogrami) na kutiji  služe označavanju doba dana i broja tableta koje trebate uzeti.

Tako, na primjer, ako je liječnik propisao uzimanje jedne tablete lijeka ujutro, ljekarnik će prilikom izdavanja lijeka ispuniti prazna polja na sljedeći način

Starije osobe: Nije potrebna prilagodba dnevne doze, ali je potreban poseban oprez na početku liječenja lerkanidipinom.

Bolesnici s bolestima jetre ili bubrega: U ovih je bolesnika potreban poseban oprez pri započinjanju liječenja, a osobito prilikom povećavanja dnevne doze na 20 mg.

Djeca: Ovaj lijek se ne smije koristiti u djece mlađe od 18 godina.

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primjeni ovog lijeka, obratite se svom liječniku.

Ako uzmete više Lerkanidipin PharmaS 10 mg filmom obloženih tableta nego što ste trebali Nemojte prekoračiti propisanu dozu

Ako ste uzeli dozu veću od propisane ili u slučaju predoziranja, odmah zatražite savjet liječnika i, ako je moguće, ponesite sa sobom tablete i/ili kutiju.

Prekoračenje propisane doze može dovesti do prekomjernog sniženja krvnog tlaka, kao i nepravilnih ili ubrzanih otkucaja srca. Moguća je i nesvjestica.

Ako ste zaboravili uzeti Lerkanidipin

Ako ste zaboravili uzeti tabletu jednostavno preskočite tu dozu i nastavite uzimati lijek kao i do tada. Nemojte uzeti dvostruku dozu.

Ako prestanete uzimati Lerkanidipin

Ako prestanete uzimati Lerkanidipin PharmaS 10 mg filmom obložene tablete krvni tlak Vam se može ponovno povisiti. Molimo da se obratite svom liječniku prije nego što prestanete uzimati lijek.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Lerkanidipin PharmaS 10 mg filmom obloženih tableta obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, Lerkanidipin PharmaS 10 mg filmom obložene tablete mogu izazvati nuspojave.

Neke nuspojave mogu biti ozbiljne:

Ako primijetite neke od ovih nuspojava odmah o tome obavijestite svog liječnika.

Rijetko (u manje od 1 na 1000 bolesnika):

 • angina pektoris (bolovi u prsima zbog nedovoljnog dotoka krvi u srce)

Vrlo rijetko (u manje od 1 na 10 000 bolesnika):

 • bolovi u prsima, pad krvnog tlaka, nesvjestica i alergijske reakcije (simptomi uključuju svrbež, osip, urtikariju)

Ako bolujete od angine pektoris, ako uzimate lijekove iz skupine u koju pripadaju Lerkanidipin PharmaS 10 mg filmom obložene tablete, može se povećati učestalost, trajanje ili jačina napadaja. Zabilježeni su pojedinačni slučajevi srčanog udara.

Ostale moguće nuspojave:

Manje često (u manje od 1 na 100 bolesnika):

 • glavobolja, omaglica, ubrzan rad srca, palpitacije (osjećaj lupanja ili ubrzanog rada srca), naglo crvenilo lica, vrata ili gornjeg dijela prsišta, oticanje gležnjeva.

Rijetko (u manje od 1 na 1000 bolesnika):

 • pospanost, mučnina, povraćanje, žgaravica, bolovi u želucu, proljev, kožni osip, bolovi u mišićima, mokrenje povećanih količina mokraće, umor.

Vrlo rijetko (u manje od 1 na 10 000 bolesnika):

 • zadebljanje desni, promjene funkcije jetre (otkriva se testovima iz krvi), češće mokrenje.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Lerkanidipin tablete

Lerkanidipin PharmaS 10 mg filmom obložene tablete čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Nemojte koristiti Lerkanidipin PharmaS 10 mg filmom obložene tablete nakon isteka roka valjanosti navedenog na blisteru i kutiji. Rok valjanosti odnosi se na posljednji dan navedenog mjeseca.

Lijek čuvajte u originalnom pakovanju radi zaštite od svjetlosti.

Lijekove ne smijete odlagati u kanalizaciju ili s kućnim otpadom. Upitajte svog ljekarnika kako da odložite lijekove koji Vam više nisu potrebni. Na taj način pomažete očuvanju okoliša.

6. Dodatne informacije

Što Lerkanidipin PharmaS 10 mg filmom obložene tablete sadržavaju

Djelatna tvar je lerkanidipin. Jedna filmom obložena tableta sadržava 10 mg lerkanidipinklorida, te sljedeće pomoćne tvari:

 • Jezgra: kukuruzni škrob; natrijev škroboglikolat, vrst A; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni; celuloza, mikrokristalična; poloksamer 188; natrijev stearilfumarat; makrogol 6000
 • Film ovojnica: hipromeloza (E464); makrogol 6000; željezov oksid, žuti (E172); titanijev dioksid (E171)

Kako Lerkanidipin PharmaS 10 mg filmom obložene tablete izgledaju i kako su pakirane

Lerkanidipin PharmaS 10 mg filmom obložene tablete su žute, okrugle, bikonveksne filmom obložene tablete s razdjelnom linijom na jednoj strani. Razdjelna linija služi samo za razdvajanje tablete radi lakšeg gutanja, a ne za podjelu tablete u jednake doze.

Pakirane su u blisteru, 28, 30, 56 i 60 filmom obloženih tableta u kutiji.

Napomene:

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet

PharmaS d.o.o. Radnička cesta 47 10 000 Zagreb, Hrvatska

Ime i adresa proizvođača lijeka

PharmaS d.o.o. Radnička cesta 47 10 000 Zagreb, Hrvatska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni.

Ocjenite članak

0 / 5   0

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera i nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Lerkanidipin tablete (10 mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.