Luxfen kapi za oko (2 ml) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati lijek.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovno pročitati.
 • Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj lijek je propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju simptome jednake Vašima
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi:

 1. Što je Luxfen i za što se koristi
 2. Prije nego počnete primjenjivati Luxfen
 3. Kako primjenjivati Luxfen
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Luxfen
 6. Dodatne informacije

1. Što je Luxfen i za što se koristi

Luxfen se koristi za snižavanje povišenog intraokularnog tlaka (očnog tlaka) u bolesnika s glaukomom otvorenog kuta ili okularnom hipertenzijom (visoki tlak tekućine u oku).

Luxfen se može koristiti zasebno ili u kombinaciji s drugim lijekovima za snižavanje intraokularnog tlaka.

2. Prije nego počnete primjenjivati Luxfen

Nemojte primjenjivati Luxfen:

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na brimonidintartarat ili bilo koji drugi sastojak Luxfena
 • ako uzimate lijekove iz skupine inhibitora monoamino-oksidaze (MAO inhibitori)
 • ako uzimate određene antidepresive (npr. tricikličke antidepresive ili mianserin)
 • obavijestite liječnika ako uzimate bilo koje lijekove za liječenje depresije
 • u novorođenčadi i dojenčadi (od rođenja do 2 godine starosti)

Budite oprezni s Luxfenom:

 • ako bolujete od teške ili nestabilne i neliječene bolesti srca
 • ako bolujete od depresije
 • ako bolujete od poremećaja smanjenog dotoka krvi u mozak (cerebralna insuficijencija) ili u srce (zatajenje srca)
 • ako bolujete od pada krvnog tlaka koji uzrokuje vrtoglavicu i omaglicu prilikom prelaženja iz ležećeg položaja u sjedeći ili stojeći položaj (ortostatska hipotenzija)
 • ako bolujete od suženja krvnih žila, poglavito u šakama i rukama (Raynaudov sindrom) ili kronične upalne bolesti krvnih žila sa začepljenjem krvnih žila izazvanim zgrušavanjem krvi (thromboangiitis obliterans)
 • ako imate problema s bubrezima ili jetrom.

Ukoliko se nešto od navedenog odnosi na Vas, posavjetujte se sa svojim liječnikom!

Upotreba brimonidina ne preporučuje se u djece (u dobi od 2 do 12 godina)

Uzimanje drugih lijekova s Luxfenom

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Lijekovi koji djeluju na središnji živčani sustav (CNS): učinak lijekova koji djeluju na središnji živčani sustav (alkohol, barbiturati, opijati, sedativi ili anestetici) može biti pojačan uz istodobnu primjenu Luxfena.

Lijekovi za liječenje poremećaja živčanog sustava (klorpromazin, metilfenidat), antihipertenzivni lijekovi (rezerpin): preporuča se oprez u bolesnika koji uzimaju lijekove koji mogu utjecati na apsorpciju i metabolizam adrenalina, noradrenalina i ostalih takozvanih biogenih amina u krvi.

Antihipertenzivi, lijekovi za srce: neznatan pad krvnog tlaka primijećen je u nekih bolesnika nakon primjene Luxfena. Potreban je oprez ako se Luxfen koristi istodobno s antihipertenzivima i/ili lijekovima za srce iz skupine glikozida digitalisa.

Agonisti ili antagonisti adrenergičkih receptora: Preporučuje se oprez ako se istodobno uz primjenu Luxfena u terapiju uvodi lijek sa sistemskim učinkom ili mu se mijenja doza (neovisno o načinu primjene), a koji može međudjelovati s agonistima alfa–adrenergičkih receptora ili utjecati na njihovu aktivnost, primjerice, agonisti ili antagonisti adrenergičkih receptora (izoprenalin, prazosin).

Trudnoća i dojenje

Još nisu provedena ispitivanja sigurnosti primjene brimonidina u obliku kapi za oko tijekom trudnoće. Stoga je tijekom trudnoće Luxfen potrebno uzimati s oprezom i to isključivo ukoliko očekivana korist za majku premašuje mogući rizik za plod.

Nije poznato izlučuje li se brimonidin u majčino mlijeko. Luxfen se stoga ne smije primjenjivati u periodu dojenja.

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije uzimanja ovog lijeka.

Upravljanje vozilima i strojevima

Luxfen može izazvati umor i/ili omamljenost što može utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima.

Luxfen može uzrokovati zamagljen i/ili poremećen vid, što može utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima, osobito noću i pri slaboj rasvjeti.

Ne vozite i ne upravljajte strojevima dok simptomi ne prođu.

Ostala upozorenja

Luxfen sadrži benzalkonijev klorid koji može nadražiti oči. Izbjegavajte kontakt s mekim kontaktnim lećama. Uklonite kontaktne leće prije primjene lijeka te pričekajte najmanje 15 minuta prije ponovnog stavljanja leća. Poznato je da benzalkonijev klorid mijenja boju mekih kontaktnih leća.

3. Kako primjenjivati Luxfen

Uvijek primijenite Luxfen točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ukoliko niste sigurni.

Vrlo je važno da koristite Luxfen onoliko dugo koliko Vam je Vaš liječnik propisao.

Ako Vam se čini da je djelovanje Luxfena prejako ili preslabo, posavjetujte se s Vašim liječnikom. Osim ukoliko Vam liječnik nije propisao drugačije, uobičajena doza je jedna kap u oboljelo oko/oči dva puta dnevno u razmaku od približno 12 sati.

Upute za primjenu

Luxfen kapi su namijenjene samo za primjenu u oko. Nemojte ih gutati.

Uvijek operite ruke prije primjene kapi za oko.

Kapi za oko primijenite na sljedeći način:

 1. Nagnite glavu prema natrag i gledajte u strop.
 2. Lagano povucite donju vjeđu prema dolje dok ne nastane mali džep.
 3. Iz bočice okrenute nadolje istisnite jednu kap u oko.

Odmah nakon kapanja, zatvorite oko i vrhom prsta pritisnite unutarnji kut zatvorenog oka (uz nos) te držite pritisnuto 1 minutu. Ovo će smanjiti apsorpciju brimonidina u Vaše tijelo.

Ukoliko koristite više od jednog lijeka za oko, ti lijekovi se moraju primjenjivati u vremenskom razmaku od najmanje 5 do 15 minuta.

Primjena u djece

Luxfen se ne smije primjenjivati u novorođenčadi i dojen čadi (od rođenja do 2 godine). Primjena Luxfena se ne preporučuje u djece (u dobi od 2 do 12 godina).

Ako primijenite više Luxfena nego što ste trebali

U odraslih nema podataka o predoziranju brimonidinom u obliku kapi za oko, niti je predoziranje očekivano kada se brimonidin primjenjuje u oko.

Prijavljeno je nekoliko slučajeva predoziranja u novorođen čadi. Simptomi uključuju pospanost, mlohavost, sniženu tjelesnu temperaturu i smetnje disanja. Ukoliko se pojavi bilo koji od tih simptoma, odmah se javite liječniku.

U slučaju jedne odrasle osobe koja je nehotično progutala otprilike 10 kapi za oko koje su sadržavale brimonidin, nakon nekoliko sati uočena je umjerena hipotenzija. Potom je uslijedilo naglo povećanje krvnog tlaka, otprilike 8 sati nakon primjene lijeka.

Ako sumnjate na predoziranje javite se Vašem ili dežurnom liječniku. Ponesite sa sobom kutijicu lijeka kako bi liječnik znao koju ste djelatnu tvar primijenili.

Ako ste zaboravili primijeniti Luxfen

Ako ste zaboravili primijeniti Luxfen, nadoknadite propuštenu dozu čim to primijetite. Međutim, ako je uskoro vrijeme za novu dozu, propuštenu dozu jednostavno preskočite i nastavite primjenjivati lijek prema uobičajenom rasporedu.

Nemojte primijeniti više kapi kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Ukoliko ste u bilo kakvoj nedoumici, obratite se svom liječniku ili ljekarniku. Nemojte samoinicijativno mijenjati propisanu dozu.

Ako prestanete primjenjivati Luxfen

Nemojte prestati primjenjivati Luxfen dok Vam liječnik tako ne kaže!

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Luxfena obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, Luxfen može izazvati nuspojave. Ako primijetite bilo koju nuspojavu obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika. To se odnosi i na nuspojave koje nisu navedene u ovoj uputi.

Najčešće opisane nuspojave (u 22% do 25% bolesnika) su:

 • suhoća usta, crvenilo očiju i peckanje i svrbež očiju.

Ove nuspojave su obično prolaznog i blagog karaktera i ne zahtijevaju prekid liječenja Luxfenom.

Tijekom kliničkih ispitivanja u 12,7% bolesnika zapažene su alergijske reakcije u oku. U većini slučajeva javile su se nakon 3 do 9 mjeseci. U slučaju alergijskih reakcija, liječenje Luxfenom treba prekinuti.

Tijekom liječenja Luxfenom uočene su sljedeće nuspojave:

Nuspojave na mjestu primjene:

Vrlo često:

 • nadraženost oka (crvenilo oka, žarenje, peckanje, osjećaj stranog tijela u oku, svrbež, folikuli ili bijele točkice na providnom sloju koji prekriva površinu oka)
 • zamagljen vid
 • alergijska reakcija u oku

Često:

 • nadraženost na mjestu primjene (crvene i otečene vjeđe, upaljene vjeđe, oteklina i iscjedak spojnice, bol i suzenje oka), preosjetljivost na svjetlo, površinsko oštećenje i obojenje rožnice, suhoća oka, mjehurići na spojnici, poremećen vid, konjunktivitis.

Vrlo rijetko:

 • upala očne šarenice, suženje zjenice.

Nepoznata učestalost:

 • svrbež vjeđa, iridociklitis (upala šarenice i unutarnjih mišića iza šarenice).

Sistemske nuspojave:

Vrlo često:

Često:

 • simptomi u gornjim dišnim putovima, vrtoglavica, bolovi u probavnom sustavu, slabost, promijenjen okus.

Manje često:

 • lupanje srca / nepravilan srčani ritam (uključujući usporen i ubrzan srčani ritam), opće alergijske reakcije, depresija, suhoća nosne sluznice

Vrlo rijetko:

Nepoznata učestalost:

 • kožne reakcije uključujući crvenilo, oticanje lica, svrbež, osip i širenje krvnih žila.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Luxfen

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Luxfen se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na bočici i kutiji. Rok valjanosti se odnosi na zadnji dan navedenog mjeseca.

Luxfen se može čuvati najdulje 28 dana nakon prvog otvaranja.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. Dodatne informacije

Što Luxfen sadrži

Djelatna tvar je brimonidintartarat.

1 ml otopine sadrži 2 mg brimonidintartarata, što odgovara 1,3 mg brimonidina. Pomoćne tvari su:

 • benzalkonijev klorid, poli(vinilni alkohol), natrijev klorid, natrijev citrat, citratna kiselina hidrat, pročišćena voda te natrijev hidroksid i kloridna kiselina (za podešavanje pH).

Kako Luxfen izgleda i sadržaj pakovanja

Luxfen je bistra, blago zelenkastožuta otopina.

Luxfen je dostupan u pakovanju od 1 bočice od 5 ml.

Napomene:

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka

PharmaSwiss Česka republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 17000 Praha 7, Češka Republika

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku:

PharmaSwiss d.o.o., Miramarska 23, 10000 Zagreb, Hrvatska

Ime i adresa proizvođača lijeka

Pharma Stulln GmbH Werksstraße 3 92551 Stulln Njemačka

ili

SANITAS, AB Veiverių str. 134B LT-46352 Kaunas Litva

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni.

Ocjenite članak

0 / 5   0

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera i nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Luxfen kapi za oko (2 ml) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.