Mometazon Edicta (1 mg/g) otopina za kožu – Upute o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek, jer sadrži Vama
važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

 •  Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svojem liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.
 •  Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako su
  njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku
  sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1.  Što je Mometazon Edicta otopina za kožu i za što se koristi?
 2.  Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Mometazon Edicta otopinu za kožu?
 3.  Kako primjenjivati Mometazon Edicta otopinu za kožu?
 4.  Moguće nuspojave
 5.  Kako čuvati Mometazon Edicta otopinu za kožu?
 6.  Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Mometazon Edicta otopina za kožu i za što se koristi?

Mometazon Edicta otopina za kožu sadrži mometazonfuorat, sintetički hormon jakog protuupalnog
djelovanja (kortikosteroid), a namijenjen je za vanjsku primjenu (na koži).
Mometazon Edicta otopina za kožu namjenjen je za liječenje upala i promjena na koži u području
vlasišta, kao što je psorijaza.
Mometazon Edicta otopina za kožu namjenjena je za primjenu u odraslih i djece starije od 6 godina.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Mometazon Edicta otopinu za kožu?

Nemojte primjenjivati Mometazon Edicta otopinu za kožu

 • ako ste alergični na mometazonfuroat, bilo koji drugi kortikosteroid ili bilo koji drugi sastojak
  ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
 •  ako imate rosaceu na licu
 • ako imate akne
 • ako imate poremećaj u cirkulaciji i prehrani kože (atrofiju kože)
 • ako imate upalu kože u okolini usta (perioralni dermatitis)
 • ako imate svrbež u analnom ili stidnom području
 •  ako imate jaki osip
 • ako imate infekciju kože uzorkovanu bakterijama (npr. upala s krasticama ili gnojna upala),
  virusima (npr. herpes ili vodene kozice), parazitima ili gljivicama (npr. infekcija gljivicama
  roda Candida ili dermatofitima)
 • ako imate reakciju nakon cijepljenja
 • ako imate tuberkulozu
 • ako imate sifilis
 • na ranama ili čirevima

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego primijenite Mometazon Edicta
otopinu za kožu

 • Ne preporučuje se bez savjetovanja sa liječnikom otopinu primijeniti na velikim područjima kože, na
  pregibima (npr. ispod pazuha, iza koljena, na preponima) ili ispod povoja.
 • Ako imate psorijazu, tijekom liječenja je potreban pomni nadzor liječnika
 • Mometazon Edicta otopinu za kožu ne preporuča se primjenjivati na očnim kapcima, u okolini očiju,
  niti na bilo kojoj sluznici. Treba izbjegavati svaki kontakt otopine s očima. Primjena otopine na licu ne
  smije trajati dulje od 5 dana.
 • Ako se Vaši simptomi tijekom liječenja ne povlače ili ako se pogoršavaju, posavjetujte se s
  liječnikom.

Djeca i adolescenti

Mometazon Edicta otopina za kožu se ne smije primjenjivati djeci mlađoj od 6 godina.
Nuspojave do kojih može doći priliko primjene kortikosteroida kroz usta ili putem injekcije, mogu se
dogoditi i pri upotrebi kortikosteroida na koži, posebno u mlađe djece.
Drugi lijekovi i Mometazon Edicta otopina za kožu
Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako primjenjujete ili ste nedavno primijenili ili biste mogli
primijeniti bilo koje druge lijekove.

Trudnoća i dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom
liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego primijenite ovaj lijek.

Trudnoća

Tijekom trudnoće, liječenje Mometazon Edicta otopinom za kožu smije se provoditi samo uz
preporuku liječnika.
Nema odgovarajućih podataka o sigurnosti primjene Mometazon Edicta otopine za kožu u trudnoći.
Postoji mogućnost da u trudnica kortikosteroidi koji se primjenjuju na kožu ulaze u krvotok, prolaze
kroz placentu i utječu na rast i razvoj ploda.

Dojenje

Tijekom dojenja, Mometazon Edicta otopina za kožu smije se primjeniti samo uz preporuku liječnika,
ali ne na području dojki.
Kortikosteroidi koji kroz kožu uđu u krvotok izlučuju se u majčino mlijeko. Ako je potrebno liječenje
visokim dozama ili primjena lijeka tijekom dužeg razdoblja, treba prekinuti dojenje.
Upravljanje vozilima i rad sa strojevima
Primjena lijeka ne utječe ili zanemarivo utječe na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.
Mometazon Edicta otopina za kožu sadrži propilenglikol.
Propilenglikol može nadražiti kožu.

3. Kako primjenjivati Mometazon Edicta otopinu za kožu?

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s
Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Mometazon Edicta otopina za kožu je namijenjena za primjenu na kožu vlasišta.
Primijenite nekoliko kapi Mometazon Edicta otopine za kožu jednom dnevno na oboljela mjesta.
Nakon dodira s otopinom potrebno je oprati ruke.
Treba izbjegavati dulju (više od 3 tjedna) i opsežnu (na više od 20% površine tijela) primjenu lijeka.
Nakon poboljšanja znakova bolesti, Vaš liječnik Vam može propisati drugačiji režim primjene lijeka
ili drugi lijek blažeg djelovanja.
Ako Vam se čini da je učinak Mometazon Edicta otopine za kožu prejak ili preslab, obavijestite
liječnika ili ljekarnika

Primjena u djece i adolescenata

Mometazon Edicta otopina za kožu se ne smije primjenjivati djeci mlađoj od 6 godina.
U djece lijek treba primjenjivati u najkraćem mogućem periodu i u najmanjoj količini koja djeluje na
poboljšanje znakova bolesti. Trajanje primjene lijeka u djece starije od 6 godina iznosi najviše 3
tjedna. U djece Mometazon Edicta otopinu za kožu treba primijeniti samo na malom području (manje
od 10% površine tijela).

Ako primijenite više Mometazon Edicta otopine za kožu nego što ste trebali

Ako ste Vi, Vaše dijete ili netko drugi jednokratno slučajno progutali otopinu, ne očekuje se da to
izazove zdravstvene probleme. Ipak, ukoliko ste zabrinuti, posavjetujte se s liječnikom.
Ukoliko otopinu koristite češće ili kroz duži period nego što Vam je propisano ili na velikim
površinama tijela, to može poremetiti ravnotežu Vaših hormona i uzrokovati zdravstvene probleme. U
djece to može utjecati na njihov rast i razvoj. U tom slučaju svakako se obratite Vašem liječniku.

Ako ste zaboravili primijeniti Mometazon Edicta otopinu za kožu

Nemojte primijeniti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Primijenite
zaboravljenu dozu što je moguće prije i od tada se držite uobičajenog rasporeda primjene.
Ako prestanete primjenjivati Mometazon Edicta otopinu za kožu
Nemojte naglo prekinuti s liječenjem jer se znakovi bolesti mogu pogoršati. Trebate postepeno
smanjiti učestalost primjene lijeka kao što Vam je propisao Vaš liječnik.
U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku
ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, lijek Mometazon Edicta otopina za kožu može uzrokovati nuspojave iako se
one neće razviti kod svakoga.
Zabilježene su slijedeće nuspojave u osoba koje su primjenile lijek istog sastava:

 • često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba): peckanje i bockanje,
 • manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba): tvorba čvorića ili mjehurića na koži,
 • vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba): upala korjena kose ili dlačica,
  osjećaj pečenja i svrbež kože,
 • nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka): infekcije, furunkuli (bolni
  inficirani čirevi), parestezija (poremećaj osjetljivosti), upala kože, smanjena pigmentacija
  kože, pretjerani rast kose i dlačica, strije, akne, poremećaj prehrane kože, te bol ili reakcije na
  mjestu primjene.

U pojedinim slučajevima zabilježene su sljedeće nuspojave nastale primjenom lijekova iz skupine
kortikosteroida na koži: suha koža, nadražaj kože, upala kože u području oko usta,
omekšanje/raspadanje kože, začepljenje znojnih pora (miliarija), proširenje krvnih žila na koži
(telangiektazija ) i sekundarne infekcije (nove infekcije na već oboljelim područjima kože).
Kortikosteroidi mogu promijeniti znakove bolesti i tako otežati postavljanje točne dijagnoze, kao i
produljiti cijeljenje.

Dodatne pojave u djece i adolescenata

Zbog veće površine kože u odnosu na tjelesnu težinu, djeca i adolescenti pokazuju veću osjetljivost od
odraslih na poremetnju ravnoteže hormona i razvoj tzv. Cushingovog sindroma primjenom
kortikosteroida na koži.
Dugotrajna primjena kortikosteroida može djelovati na rast i razvoj djece.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru.
Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti
izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.
Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Mometazon Edicta otopinu za kožu?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na vanjskom pakiranju. Rok
valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.
Čuvati na temperaturi ispod 30°C.
Nakon prvog otvaranja bočice, rok valjanosti iznosi 6 mjeseci.
Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako
baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Mometazon Edicta otopina za kožu sadrži?

Djelatna tvar:
mometazonfuroat
1 g otopine (ekvivalent 1,07 ml) sadrži 1 mg mometazonfuroata.

Pomoćne tvari:
Natrijev dihidrogenfosfat dihidrat; hidroksipropilceluloza; propilenglikol; izopropilni alkohol;
voda, pročišćena; fosfatna kiselina, razrijeđena 10% (u malim količinama za podešavanje pH)

Kako Mometazon Edicta otopina za kožu izgleda i sadržaj pakiranja?

Mometazon Edicta otopina za kožu je bezbojna, bistra otopina i dostupna je u pakiranjima od 20 ml,
30 ml, 50 ml ili 100 ml otopine u plastičnoj bočici s umetkom za kapanje.
Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.
Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač
Nositelj odobrenja:
Edicta Pharm d.o.o.
Klaićeva 62, 10 000 Zagreb

Proizvođač:

mibe GmbH Arzneimittel
Muenchener Straße 15, 06796 Brehna
Njemačka

Način i mjesto izdavanja

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.
Ova uputa je zadnji puta revidirana u srpnju 2016.

Saznajte više u sljedećim tekstovima:

Ocjenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera i nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Mometazon Edicta (1 mg/g) otopina za kožu – Upute o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.