Olanzapin ( 5mg) – Uputa o lijeku

Olanzapin STADA 5 mg raspadljive tablete za usta Olanzapin STADA 10 mg raspadljive tablete za usta olanzapin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovno proč
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svojem liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju iste simptome jednake Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi:

 1. Što je Olanzapin STADA i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati Olanzapin STADA
 3. Kako uzimati Olanzapin STADA
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Olanzapin STADA
 6. Dodatne informacije

1. Što je Olanzapin i za što se koristi 

Olanzapin STADA spada u skupinu lijekova pod nazivom antipsihotici.

Olanzapin STADA se koristi za liječenje bolesti čiji su simptomi slušna, vidna ili osjetna prividjenja, pogrešna uvjerenja, pretjerana sumnjičavost i povlačenje u sebe. Osobe koje boluju od ove bolesti mogu se također osjećati depresivno, tjeskobno ili napeto.

Olanzapin STADA se koristi za liječenje stanja sa znakovima kao što su euforija, osjećaj velike količine energije, manja potreba za snom nego obično, ubrzan govor s čestim promjenama tema i, ponekad izrazita razdražljivost. Takođ er služi za uravnoteženje raspoloženja i sprečavanje pojavljivanja ekstremno dobrog ili lošeg raspoloženja povezanog s ovim stanjem.

2. Prije nego počnete uzimati Olanzapin Stada 

Nemojte uzimati Olanzapin STADA

 • Ako ste alergični (preosjetljivi) na djelatnu tvar ili na bilo koji drugi sastojak lijeka Olanzapin STADA. Kao alergijska reakcija mogu se javiti osip, svrbež, natečenost lica, natečenost usana ili nedostatak zraka. Ako se ovo dogodi Vama, obavijestite svojeg liječ
 • Ako vam je dijagnosticiran glaukom uskog kuta.

Budite posebno oprezni s lijekom Olanzapin STADA

 • Lijekovi ovog tipa mogu uzrokovati neobične pokrete, uglavnom lica i jezika. Ako do toga dođe nakon što ste uzeli Olanzapin STADA, obratite se svojem liječ
 • Vrlo rijetko, lijekovi ovog tipa mogu izazvati istodobnu pojavu povišene tjelesne temperature, ubrzanog disanja, znojenja, ukočenosti mišića i mamurnosti ili pospanosti. Ako Vam se to do-godi, odmah se obratite svojem liječ
 • Ne preporuča se uporaba lijeka Olanzapin STADA u starijih bolesnika koji pate od demencije budući da može doći do ozbiljnih nuspojava.

Hitno se obratite svojem liječniku ukoliko imate neku od niže navedenih bolesti:

 • šećerna bolest
 • srčana bolest
 • jetrena ili bubrežna bolest
 • Parkinsonova bolest
 • epilepsija
 • tegobe s prostatom
 • prestanak rada crijeva (paralitički ileus)
 • krvni poremećaji
 • moždani udar ili „prolazni“ moždani udar

Ako patite od demencije, Vi ili Vaš skrbnik/član obitelji mora obavijestiti liječnika ako ste ikad imali moždani udar ili „prolazni“ moždani udar.

Ako ste stariji od 65 godina, trebali biste kod svojeg liječnika kontrolirati krvni tlak kao rutinsku mjeru opreza.

Upozorenje! Spemnik sadrži sredstvo za odstranjivanje vlage koje se ne smije progutati.

Uzimanje drugih lijekova s lijekom Olanzapin STADA

Uzimajte druge lijekove za vrijeme uzimanja lijeka Olanzapin STADA samo ako Vam je liječnik rekao da smijete. Mogli biste se osjećati mamurno ako uzimate lijek Olanzapin STADA u kombinaciji s antide-presivima ili lijekovima protiv tjeskobe ili s lijekovima za spavanje (lijekovi za smirenje).

Obratite se liječniku ukoliko uzimate fluvoksamin (antidepresiv), ili ciprofloksacin (antibiotik) jer će možda biti potrebno promijeniti dozu.

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste donedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta. Od iznimne je važnosti da obavijestite liječnika ukoliko uzimate lijekove za Parkinsonovu bolest.

Uzimanje hrane i piće s lijekom Olanzapin STADA

Ako uzimate Olanzapin STADA raspadljive tablete za usta ne pijte alkohol budući da Olanzapin STADA u kombinaciji s alkoholom može uzrokovati omamljenost.

Trudnoća i dojenje

Čim prije recite Vašem liječniku ako ste trudni ili mislite da biste mogli biti trudni. Ovaj lijek ne smijete uzimati za vrijeme trudnoće, osim ako ste o tome razgovarali s liječnikom. Ne smijete uzimati ovaj lijek ukoliko dojite budući da male količine lijeka Olanzapin STADA mogu doći u mlijeko.

Upravljanje vozilima i strojevima

Postoji rizik od osjećaja pospanosti za vrijeme uzimanja lijeka Olanzapin STADA. Ukoliko do toga dođe nemojte upravljati vozilima, niti rukovati alatima niti strojevima. Obavijestite svojeg liječnika.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Olanzapin STADA

Bolesnici koji ne mogu uzimati fenilalanin trebaju uzeti u obzir da lijek Olanzapin STADA sadrži aspar-tam, koji je izvor fenilalanina. Može naškoditi osobama koje boluju od fenilketonurije.

 

3. Kako uzimati Olanzapin Stada 

Uvijek uzmite lijek Olanzapin STADA točno na način kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Liječnik će Vam reći koliko Olanzapin STADA raspadljivih tableta za usta trebate uzimati i koliko dugo ih trebate nastaviti uzimati. Dnevna doza Olanzapin STADA je izme đu 5 i 20 mg. Savjetujte se s Vašim liječnikom ako Vam se vrate simptomi, no nemojte prestati uzimati Olanzapin STADA osim ako Vam liječnik ne kaže da to učinite.

Uzimajte Olanzapin STADA tablete jednom dnevno prema savjetu liječnika.

Olanzapin STADA raspadljive tablete za usta se uzimaju kroz usta. Nastojite uzimati tablete svaki dan u isto vrijeme. Nije važno uzmete li ih s hranom ili bez hrane.

Možete također staviti tabletu u čašu vode, sok od naranče, sok od jabuke, mlijeko ili kavu, i promiješati. Kod nekih pića, smjesa može promijeniti boju i postati mutna. Odmah je popijte. Ne rukujte tabletama mokrim rukama jer se tablete mogu raspasti.

Nemojte prestati uzimati tablete jer se jednostavno osjećate bolje. Važno je da uzimate Olanzapin STADA cijelo vrijeme dok Vam to liječnik propisuje.

Olanzapin STADA nije namijenjen bolesnicima mladjima od 18 godina.

Ako uzmete više lijeka Olanzapin STADA nego što ste trebali

Bolesnici koji su uzeli više lijeka Olanzapin STADA nego što su trebali osjetili su slijedeće simptome: ubrzano kucanje srca, uznemirenost/agresivnost, problemi pri govoru, neuobičajeni pokreti (osobito lica ili jezika) i snižena razina svijesti. Kao ostali simptomi mogu se javiti: akutna smetenost napadaji (epilep-tički), koma, kombinacija vrućice, ubrzanog disanja, znojenja, ukočenosti mišića, ili pospanosti, usporen-je frekvencije disanja, aspiracija, visoki krvni tlak ili niski krvnog tlaka, abnormalni ritma srca. Odmah se obratite svojem liječniku ili otiđite u bolnicu. Pokažite liječniku pakiranje tableta.

Ako ste zaboravili uzeti Olanzapin STADA

Uzmite tablete čim se sjetite. Nemojte uzeti dvije doze u jednom danu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave 

Kao i svi drugi lijekovi, lijek Olanzapin STADA može uzrokovati nuspojave.

Nuspojave su navedene prema u čestalosti. Koristi se sljedeći prikaz nuspojava: Vrlo često: javljaju se u 1 od 10 korisnika

Često: javljaju se u 1 do 10 od 100 korisnika

Manje često; javljaju se u 1 do 10 od 1000 korisnika Rijetko: javljaju se u 1 do 10 od 10 000 korisnika

Vrlo rijetko: javljaju se u manje od 1 od 10 000 korisnika Nepoznato: učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka

Vrlo česte nuspojave:

Pospanost ili ekstremni umor, dobivanje na tjelesnoj težini. Privremeno (u većini slučajeva) povišenje ra-zine prolaktina (tvari koja stimulira i održava lučenje mlijeka), rijetko s kliničkim znakovima npr. povećanje dojki i lučenje mlijeka u muškaraca i žena.

Česte nuspojave:

Povišenje broja nekih vrsta bijelih krvnih stanica. Omaglica, motorički nemir, ukočenost mišić a ili grčevi, neuobičajeni pokreti. Zatvor, suhoća usta. Pojačan osjećaj gladi, visoki šećer u krvi, povišenje vrijednosti masnoća u krvi. Nizak krvni tlak prilikom ustajanja iz ležećeg ili sjedećeg položaja s simptomima omag-lice ili nesvjestice. Slabost, zadržavanje vode. Povišenje vrijednoti jetrenih enzima (transaminaza) naročito u početku liječenja.

Rijetke nuspojave:

Usporeni rad srca s ili bez niskog tlaka i nesvjestice, produljenje QT intervala (promjena u elektrokardio-gramu), osjetljivost na sunčevo svjetlo. Visoke razine enzima fosfokinaze.

Vrlo rijetke nuspojave:

Ozbiljni poremećaji rada srca (ventrikularna tahikardija/fibrilacija). Smanjeni broj krvnih pločica. Po-višenje razine enzima alkalne fosfataze. Povišenje razine bilirubina. Neuroleptički maligni sindrom sa simptomima poput promjenjene srčane frekvencije, krvnog tlaka, probave, kao i znojenje. Također može doći do značajne promjene u tonusu miši ća, tjelesnoj temperaturi i svijesti. Poremećen tonus mišića i ne-voljni pokreti jezika, usnica, lica, trupa i udova. Upala gušterače; otežano mokrenje. Bolest mišića s npr. bolovima zbog brzog raspada tkiva tjelesnih mišića. Pojava ili pogoršanje šećerne bolesti s povremeno pojavom ketoacidoze (pojava ketonskih tijela u krvi i urinu) i kome. Sniženje tjelesne temperature. Krvni ugrušci koji se očituju kao npr.tromboza dubokih vena nogu ili plućna embolija. Alergijske reakcije npr. ozbiljne alergijske reakcije (anafilaktoidna reakcija), oticanje usta i grla (angioedem), teški svrbež i koprivnjača.

Simptomi kao što su znojenje, poremećaji sna, tremor, tjeskoba, mučnina ili povraćanje su vrlo rijetko prijavljeni ako naglo prestanete uzimati olanzapin. Liječnik će Vam možda savjetovati da postepeno smanjujete dozu prije nego što u potpunosti prestanete s liječenjem.

Tijekom uzimanja olanzaoina, u starijih bolesnika s demencijom, može do ći do pojave moždanog udara, upale pluća, inkontinencije urina, padova, ekstremnog umora, vizualnih halucinacija, porasta tjelesne temperature, crvenila kože i poteškoća sa hodanjem. Zabilježeni su i smrtni slučajevi u ovoj skupini bo-lesnika.

U bolesnika s Parkinsonovom bolesti Olanzapin STADA može pogoršati simptome.

Ako primjetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Olanzapin Stada 

Držite izvan dohvata i pogleda djece.

Olanzapin STADA se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.

Čuvati u originalnom pakovanju zaštićeno od svjetla i vlage.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako uklo-niti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere će pomoći u zaštiti okoliša.

6. Dodatne Informacije 

Što Olanzapin STADA sadrži

Djelatna tvar je olanzapin.

Pomoćne tvari su: magnezijev stearat, L-metionin, koloidni, bezvodni silicijev dioksid, hidroksipropil celuloza intragranu-lat, krospovidon, aspartam (E951), mikrokristalična celuloza, gvar guma, magnezijev karbonat, teški in-tragranulat, aroma naranče Silesia.

Kako Olanzapin STADA izgleda i sadržaj pakovanja

Olanzapin STADA raspadljive tablete za usta 5 mg su okrugle, bikonveksne, žute tablete, promjera 6 mm s utisnutom oznakom „O“ s jedne strane.

Olanzapin STADA raspadljive tablete za usta 10 mg su okrugle, bikonveksne, žute tablete, promjera 8 mm s utisnutom oznakom „O1“ s jedne strane.

Veličina pakovanja:

Olanzapin STADA 5 mg

Protisni blister s 28 (4×7) raspadljivih tableta za usta u pakovanju.

Olanzapin STADA 10 mg

Protisni blister s 28 (4×7) raspadljivih tableta za usta u pakovanju

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni

Saznajte više o depresiji u sljedećim tekstovima:

Ocjenite članak

4.50 / 5   2

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera i nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Olanzapin ( 5mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.