Onglyza (5mg ) – Uputa o lijeku

Onglyza 5 mg filmom obložene tablete saksagliptin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovno proč
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi:

 1. Što je Onglyza i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati lijek Onglyza
 3. Kako uzimati lijek Onglyza
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati lijek Onglyza
 6. Dodatne informacije

1. Što je ONGLYZA  i za što se koristi

Onglyza sadrži djelatnu tvar saksagliptin, koja pripada skupini lijekova koji se zovu “oralni antidijabetici”. Oni djeluju tako da pomažu kontrolirati razinu šećera u Vašoj krvi.

Onglyza se koristi u odraslih bolesnika u dobi od 18 godina i starijih, sa “šećernom bolešću tipa 2”, ako im se bolest ne može kontrolirati na odgovarajući način jednim oralnim antidijabetikom, dijetom i tjelovježbom. Onglyza se koristi zajedno s inzulinom ili nekim drugim oralnim antidijabetikom.

Važno je da se pridržavate savjeta o dijeti i tjelovježbi koje ste dobili od svog liječnika ili medicinske sestre.

2. Prije nego počnete uzimati lijek ONGLYZA

Nemojte uzimati lijek Onglyza

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na saksagliptin ili bilo koji drugi sastojak lijeka Onglyza (naveden u dijelu 6 “Što Onglyza sadrži”)
 • ako ste imali ozbiljnu alergijsku reakciju (reakciju preosjetljivosti) na bilo koji drugi sličan lijek koji uzimate za kontrolu šećera u krvi.

Simptomi ozbiljne alergijske reakcije mogu uključivati:

 • osip
 • uzdignute crvene mrlje na koži (koprivnjaču)
 • oticanje lica, usana, jezika ili grla koje može izazvati poteškoće u disanju ili gutanju

Ako imate ove simptome, prestanite uzimati lijek Onglyza i odmah nazovite Vašeg liječnika ili medicinsku sestru.

Budite posebno oprezni s Onglyzom

Provjerite sa Vašimliječnikom ili ljekarnikom prije uzimanja lijeka Onglyza ako:

 • imate šećernu bolest tipa 1 (Vaše tijelo uopće ne proizvodi inzulin) ili dijabetičku ketoacidozu (komplikaciju šećerne bolesti s visokom razinom šećera u krvi, brzim gubitkom tjelesne težine,
 • mučninom ili povraćanjem). Onglyza se ne smije koristiti za liječenje ovog stanja.
 • uzimate inzulin ili antidijabetik koji se zove “sulfonilureja”, liječnik će Vam možda smanjiti dozu inzulina ili sulfonilureje ako ih uzimate zajedno s Onglyzom da bi se izbjegla niska razina šećera u krvi.
 • ste imali alergijske reakcije na bilo koje druge lijekove koje uzimate za kontrolu šećera u krvi. imate bolest koja smanjuje Vašu otpornost na infekciju, kao što je SIDA ili lijekova koje možda
 • uzimate nakon presađivanja organa. bolujete od zatajivanja srca.
 • imate umjerene do teške probleme s bubrezima, morat ćete uzimati nižu dozu Onglyze.
 • imate umjerene ili teške probleme s jetrom. Ako imate teške probleme s jetrom, Onglyza Vam se ne preporučuje.
 • Ako imate simptome akutne upale gušterače (pankreatitisa), kao što su stalni, jaki bolovi u trbuhu, obratite se liječniku.
 • Kožne promjene u bolesnika sa šećernom bolešću su česta komplikacija te bolesti. Zabilježen je osip kod primjene lijeka Onglyza i nekih drugih antidijabetika koji pripadaju istoj skupini lijekova kao i Onglyza. Savjetujemo Vam da slijedite upute za njegu kože i stopala, koje su Vam dali liječnik ili medicinska sestra.

Onglyza se ne preporučuje djeci i adolescentima mlađima od 18 godina.

Uzimanje drugih lijekova

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Posebice morate reći liječniku ako uzimate lijekove koji sadrže neku od sljedećih djelatnih tvari:

Karbamazepin, fenobarbital ili fenitoin. Oni se mogu koristiti za kontrolu napadaja (konvulzija) ili kronične boli.

Deksametazon – steroidni lijek. On se može koristiti za liječenje upale raznih organa i dijelova tijela.

Rifampicin. To je antibiotik koji se koristi za liječenje infekcija poput tuberkuloze. Ketokonazol. On se može koristiti za liječenje gljivičnih infekcija.

Diltiazem. To je lijek koji se koristi za snižavanje krvnog tlaka.

Uzimanje hrane i pića s lijekom Onglyza

Lijek Onglyza možete uzimati s hranom ili bez nje.

Trudnoća i dojenje

Obratite se svom liječniku prije uzimanja lijeka Onglyza ako ste trudni ili planirate trudnoću. Ne smijete uzimati lijek Onglyza ako ste trudni.

Potražite savjet liječnika ako želite dojiti dok uzimate ovaj lijek. Nije poznato izlučuje li se Onglyza u majčino mlijeko.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ako osjetite omaglicu dok uzimate lijek Onglyza, nemojte voziti ni rukovati alatima i strojevima.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Onglyza

Onglyza sadrži laktozu (mliječni šećer). Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

3. Kako uzimati lijek ONGLYZA

Uvijek uzmite lijek Onglyza točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ukoliko niste sigurni.

Uobičajena doza lijeka Onglyza je jedna tableta od 5 mg jedanput dnevno.

Ako imate tegoba s bubrezima, liječnik Vam može propisati nižu dozu. Ta je doza jedna tableta od 2,5 mg jedanput na dan.

Liječnik će Vam propisati lijek Onglyza zajedno s inzulinom ili nekim drugim oralnim antidijabetikom. Zapamtite da taj drugi lijek uzimate onako kako Vam je preporučio liječnik kako biste postigli najbolju korist za svoje zdravlje.

Kako uzimati lijek Onglyza

Tabletu progutajte cijelu s malo vode. Tablete možete uzeti s hranom ili bez nje. Tabletu možete uzeti u bilo koje doba dana, no nastojte da to bude svakoga dana u isto vrijeme. To će Vam pomoći da se sjetite da je trebate uzeti.

Ako uzmete više Onglyza tableta nego što ste trebali

Ako uzmete više tableta Onglyze nego što ste trebali, odmah se javite liječniku.

Ako ste zaboravili uzeti lijek Onglyza

Ako ste zaboravili uzeti dozu lijeka Onglyza, uzmite tabletu čim se sjetite. Međutim, ako s već bliži vrijeme za sljedeću dozu, preskočite dozu koju ste propustili uzeti.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu. Nikada ne uzimajte dvije doze u istom danu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave 

Kao i svi drugi lijekovi, Onglyza može izazvati nuspojave.

Neki simptomi zahtijevaju neodložnu liječničku pomoć:

Morate prestati uzimati Onglyzu i odmah se javite svom liječniku ako osjetite sljedeće simptome niskog šećera u krvi: drhtanje, znojenje, tjeskoba, zamagljen vid, trnci u usnicama, bljedilo, promjena raspoloženja, rastresenost ili smetenost (hipoglikemija).

Navedene nuspojave javljaju se s određenom učestalošću, što je definirano na slijedeći način:

vrlo često: javljaju se u više od 1 na 10 korisnika često: javljaju se u 1 do 10 na 100 korisnika

manje često: javljaju se u 1 do 10 na 1000 korisnika rijetko: javljaju se u 1 do 10 na 10 000 korisnika

vrlo rijetko: javljaju se u manje od 1 na 10 000 korisnika

nepoznato: učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka.

Neki bolesnici imali su sljedeće nuspojave za vrijeme uzimanja Onglyze i metformina:

Često: infekcija gornjih dišnih puteva, infekcija mokraćnih puteva, upala želuca ili crijeva obično uzrokovana infekcijom (gastroenteritis), infekcija gornjih dišnih putova uz bol i začepljenost iza obraza i očiju (sinusitis), upala nosa ili grla (nazofaringitis) (znakovi mogu obuhvaćati prehladu ili grlobolju), glavobolja, bol u mišićima (mialgija), povraćanje, upala želuca (gastritis) i probavne smetnje (dispepsija).

Manje često: bol u zglobovima (artralgija) i poteškoće u postizanju ili održavanju erekcije (erektilna disfunkcija).

Neki bolesnici imali su slijedeće nuspojave za vrijeme uzimanja Onglyze i sulfonilureje :

Vrlo često: niski šećer u krvi (hipoglikemija)

Često: infekcija gornjih dišnih puteva, infekcija mokraćnih putova, upala želuca ili crijeva obično uzrokovana infekcijom (gastroenteritis), infekcija gornjih dišnih putova uz bol i začepljenost iza obraza i očiju (upala sinusa), glavobolja i povraćanje.

Manje često: umor, poremećene vrijednosti lipida (masnih kiselina) (dislipidemija, hipertrigliceridemija).

Neki bolesnici imali su slijedeće nuspojave za vrijeme uzimanja Onglyze i tiazolidindiona :

Često: infekcija gornjih dišnih puteva, infekcija mokraćnih putova, upala želuca ili crijeva obično uzrokovana infekcijom (gastroenteritis), infekcija gornjih dišnih putova uz bol i začepljenost iza obraza i očiju (upala sinusa), glavobolja, povraćanje, oticanje šaka, nožnih zglobova ili stopala (perferni edem).

Neki bolesnici imali su slijedeće dodatne nuspojave dok su uzimali samo Onglyzu: Često: omaglica.

Neki su bolesnici imali malo smanjen broj jedne vrste bijelih krvnih stanica (limfocita) u nalazima krvnih pretraga. Osim toga, neki su bolesnici prijavili osip i kožne reakcije (preosjetljivost) dok su uzimali Onglyzu.

Nakon stavljanja Onglyze u promet bile su prijavljene dodatne nuspojave, koje uključuju ozbiljne alergijske reakcije (anafilaksiju) i oticanje lica, usana, jezika i grla, što može uzrokovati otežano disanje ili gutanje. Ako imate alergijsku reakciju, prestanite uzimati Onglyzu i odmah nazovite svog liječnika. Liječnik će Vam možda propisati lijek za liječenje alergijske reakcije te neki drugi lijek za liječenje šećerne bolesti.

Prijavljeni su slučajevi upale gušterače (pankreatitisa) s manje čestom učestalošću. Pankreatitis može biti ozbiljno, za život potencijalno opasno stanje. Pozovite liječnika ako imate jaku i upornu bol u trbuhu, sa ili bez povraćanja, jer možete imati pankreatitis.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati lijek ONGLYZA

Lijek Onglyza morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Onglyza se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na blisteru iza „EXP“ i kutiji iza „Rok valjanosti“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Onglyza se ne smije upotrijebiti ako je pakovanje oštećeno ili postoje vidljivi znakovi da je već otvarano.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. Dodatne infromacije 

Što Onglyza sadrži

Djelatna tvar je saksagliptin.

Jedna Onglyza 5 mg filmom obložena tableta sadrži 5 mg saksagliptina (u obliku saksagliptinklorida).

Pomoćne tvari su:

Jezgra tablete: laktoza hidrat, mikrokristalična celuloza (E460i), umrežena karmelozanatrij (E468), magnezijev stearat.

Film ovojnica: poli(vinilni alkohol), makrogol/3350, titanijev dioksid (E171) i talk (E553b). Onglyza 5 mg tablete sadrže i crveni željezov oksid (E172).

Tinta za označavanje: šelak, boja Indigo carmine aluminium lake (E132).

Kako Onglyza izgleda i sadržaj pakovanja

Onglyza 5 mg su ružičaste, bikonveksne, okrugle filmom obložene tablete. Na jednoj strani imaju plavom tintom otisnutu oznaku “5”, a na drugoj “4215”.

Onglyza je dostupna u blisterima od aluminijske folije.

Onglyza 5 mg tablete dostupne su u pakovanjima od 14, 28, 56 ili 98 filmom obloženih tableta u neperforiranim blisterima, 14, 28, 56 ili 98 filmom obloženih tableta u neperforiranim kalendarski označenim blisterima te u pakovanjima od 30×1 ili 90×1 filmom obloženih tableta u perforiranim blisterima djeljivima na jedinične doze.

Na tržištu u Vašoj zemlji se ne moraju nalaziti sve veličine pakovanja.

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni.

Ocjenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera i nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Onglyza (5mg ) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.