Osvaren tablete (235/435 mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.
 • Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi:

 1. Što je OsvaRen i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati OsvaRen
 3. Kako uzimati OsvaRen
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati OsvaRen
 6. Dodatne informacije

1. Što je OsvaRen i za što se koristi

OsvaRen se primjenjuje kod liječenja visokih vrijednosti fosfata u krvi u bolesnika s kroničnom bubrežnim zatajenjem kod kojih se provodi dijaliza (hemodijaliza, peritonejska dijaliza).

OsvaRen pripada skupini lijekova koji su poznati kao vezači fosfata. Fosfat je mineral koji djeluje na zdravlje kostiju. Kod ograničene funkcije bubrega u krvi se nalaze općenito visoke vrijednosti fosfata. To može dovesti do problema s kostima. OsvaRen veže fosfate i na taj način ujednačava razine fosfata.

2. Prije nego počnete uzimati OsvaRen

Nemojte uzimati OsvaRen:

 • ako ste preosjetljivi (alergični) na kalcijev acetat, magnezijev karbonat ili na neki drugi sastojak OsvaRen tableta.
 • ako su Vam preniska razina fosfata u krvi
 • ako imate povišene vrijednosti kalcija u krvi

To može nastati zbog predoziranja vitaminom D, tumora pluća, dojki bubrega ili krvi, metastaza u kostima, određenih plućnih oboljenja (sarkoidoza) ili gubitka koštane mase kao posljedice nedovoljnog kretanja.

 • ako imate povišene vrijednosti magnezija u krvi i/ili odgovarajuće simptome ako imate poremećaj srčanog ritma tzv. AV-blok III. stupnja.
 • ako patite od umora mišića, uključujući umor mišića očiju i slabost mišića koji se koriste kod žvakanja, gutanja i disanja (myasthenia gravis).

Budite posebno oprezni s OsvaRen

Uzimanje OsvaRen tableta i vrsta dijalize koju primate utječu na razinu fosfata u vašem tijelu. Stoga molimo da s liječnikom porazgovarate o promjenama u vašoj prehrani prije početka uzimanja OsvaRena.

OsvaRen se može uzimati samo s oprezom, obzirom na vrijednosti kalcija, magnezija i fosfata u krvi, u sljedećim slučajevima:

 • kod vrlo visokih vrijednosti fosfata u krvi, koje se ne mogu liječiti
 • kod povišenih vrijednosti kalija u krvi, koje se teško mogu liječiti
 • kod niske frekvencije srca ili poremećaja provođenja srca povezanih s usporenim otkucajima srca (AV-blok 2. stupnja).
 • kod previsokih vrijednosti kalcija i magnezija u krvi, liječnik će vam smanjiti dozu OsvaRen tableta u skladu s vrijednostima u krvi ili će prekinuti liječenje. Možda će biti potrebno uskladiti sadržaj kalcija i magnezija u dijalizatu.
 • kod uzimanja visoke doze OsvaRen tableta kroz dulje vremensko razdoblje jer mogu porasti vrijednosti magnezija u krvi. Mogući simptomi povišenih razina magnezija u krvi su želučani problemi kao što su mučnina, gubitak apetita i zatvor. Vrlo visoke razine magnezija mogu uzrokovati slabost mišića, nizak krvni tlak te nesvjesticu i komu.
 • kod kroničnog oštećenja bubrega jer uzimanje OsvaRen tableta može dovesti do visokih razina kalcija u krvi. Mogući simptomi visokih razina kalcija u krvi su slabost mišića i želučani problemi kao što su bolovi u trbuhu, zatvor, mučnina i povraćanje. Molimo obratite se liječniku u slučaju pojave ovih simptoma.

Pripazite na moguće simptome povišenih vrijednosti kalcija u krvi kako je navedeno u dijelu 4.

 • ako OsvaRen uzimate dulje vremensko razdoblje zato što može doći do taloženja kalcija u tkivu, a time i do otvrdnjavanja tkiva.
 • ako patite od zatvora.
 • ako želite uzimati antacide (za ublažavanje žgaravice), koja sadrže kalcij ili magnezij. Posavjetujte se s liječnikom prije no što uzmete antacide jer mogu dodatno povećati količinu kalcija i magnezija sadržanu u OsvaRen tabletama.
 • u slučaju pojave proljeva obratite se liječniku i uzmite manju dozu OsvaRen tableta.

Liječnik će redovito kontrolirati razinu fosfata, magnezija, kalcija kao i umnožak kalcija i fosfora u krvi. Budu li vam vrijednosti kalcija i magnezija u krvi previsoke, liječnik će dozu OsvaRen tableta smanjiti u skladu s vrijednostima u krvi ili prekinuti liječenje. Možda će biti potrebno uskladiti sadržaj kalcija i magnezija u dijalizatu.

Uzimanje OsvaRen tableta s drugim lijekovima

Molimo vas obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Vrijednosti kalcija u krvi moraju se kontrolirati ako uzimate:

 • vitamin D, jer on povećava vrijednosti kalcija u vašem tijelu
 • određene diuretske tvari (tablete za vodu), kao npr. hidroklorotiazid, jer se mogu povećati vrijednosti kalcija u vašem tijelu
 • estrogene, jer ženski spolni hormoni povećavaju razinu kalcija u tijelu OsvaRen može smanjiti razinu, a time i djelovanje sljedećih lijekova:
 • antibiotika, kao npr. tetraciklina, doksiciklina, ciprofloksacina, norfloksacina, cefpodoksima, cefuroksima
 • bisfosfonata, kao npr. alendronata i risedronata, lijekova koji se koriste u liječenju bolesti kostiju
 • fluorida za prevenciju i liječenje karijesa i bolesti kostiju
 • ketokonazola, lijeka za liječenje gljivičnih infekcija
 • estramustina, lijeka za liječenje raka prostate
 • antikolinergika, tvari za liječenje Parkinsonove bolesti i iritabilnog mjehura
 • cinka
 • ursodeoksikolatne i kenodeoksikolatne kiseline, tvari za liječenje žučnih kamenaca
 • halofantrina, lijeka za liječenje malarije
 • preparata koji sadrže željezo
 • digoksina (srčanog glikozida), lijeka za povećanje snage kontrakcije srca
 • nitrofurantoina, tvari za liječenje infekcija mokraćnih putova
 • penicilamina, lijeka za liječenje kroničnih upala zglobova

OsvaRen može povećati razinu, a time i pojačati djelovanje sljedećih lijekova:

 • levotiroksina, lijeka koji se upotrebljava u liječenju poremećaja rada štitnjače OsvaRen može povećati razinu kalcija, a time i djelovanje sljedećih djelatnih tvari:
 • glikozida digitalisa (srčanih glikozida kao što je digoksin), lijeka za povećanje snage kontrakcije srca,
 • adrenalina, tvari koja se primjenjuje za kontrolu alergijskih reakcija i za liječenje šoka. Moguće posljedice mogu dovesti do teških poremećaja srčanog ritma.

Ukoliko vam je potreban lijek kao što su glikozidi digitalisa (npr. digoksin ili digitoksin) liječnik će vas podvrći EKG pregledu.

OsvaRen može oslabiti djelovanje sljedećih lijekova:

 • kalcijevih antagonista, kao što je verapamil, sredstvo za sniženje krvnog tlaka.

Ni jedan od lijekova navedenih u ovoj uputi ne smijete uzimati dva sata prije i tri sata nakon uzimanja OsvaRen tableta.

Ako i uzimate OsvaRen kako je preporučeno, OsvaRen može utjecati na djelovanje drugih lijekova zbog svog učinka na vrijednosti kalcija u krvi.

Uzimanje OsvaRen tableta zajedno s hranom i pićem

OsvaRen bi trebalo uzimati uz obrok.

Trudnoća i dojenje

Nema podataka u vezi s primjenom OsvaRen tableta tijekom trudnoće i dojenja. Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Trudnoća

OsvaRen tablete trebali biste tijekom trudnoće uzimati samo ako liječnik smatra da je moguća korist veća od rizika. Vaše vrijednosti kalcija i magnezija redovito se moraju kontrolirati.

Dojenje

Za vrijeme dojenja ne preporučuje se uzimanje OsvaRen tableta.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nisu potrebne nikakve posebne mjere opreza.

Važne informacije o nekim sastojcima OsvaRen tableta

Ovaj lijek sadrži saharozu.

Ako vam je liječnik kazao da ne podnosite neke vrste šećera, prije uzimanja ovoga lijeka posavjetujete se s liječnikom.

OsvaRen sadrži natrij. To se mora uzeti u obzir kod bolesnika koji se moraju pridržavati dijete s kontroliranim unosom natrija.

3. Kako uzimati Osvaren

Uvijek uzmite OsvaRen točno onako kako vam je rekao liječnik. Provjerite s vašim liječnikom ili ljekarnikom ukoliko niste sigurni.

Primjena u djece i mlađih osoba:

Za ovu skupinu bolesnika nema dovoljno podataka o uzimanju OsvaRen tableta. Zbog toga se ne preporučuje davanje OsvaRen tableta djeci i osobama mlađim od 18 godina (vidjeti dio 2).

Odrasli

Propisana doza uzima se točno prema uputi vašeg liječnika koji prati vrijednosti fosfata u krvi i prema njima određuje doziranje.

Preporučena doza: 3 do 10 filmom obloženih tableta

Najveća dnevna doza: 12 filmom obloženih tableta

Preporučena početna doza iznosi 3 tablete dnevno. Tablete uzmite uz obrok. Doza će se potom postepeno povećavati sve dok se ne postignu željene vrijednosti fosfata u krvi, osim ako se kod vas ne pokažu visoke vrijednosti kalcija.

Filmom obložene tablete moraju se uzimati uz obrok. Tablete nemojte razmrviti ni žvakati. Ako su vam tablete prevelike i imate poteškoća s gutanjem, možete ih neposredno prije uzimanja prepoloviti duž razdjelnog ureza.

Lomljenje tableta neposredno prije uzimanja sprječava neugodan okus.

Ni jedan od lijekova navedenih u ovoj uputi ne smijete uzimati dva sata prije i tri sata nakon uzimanja OsvaRen tableta.

OsvaRen se može uzimati tijekom duljeg vremena, a vaš će liječnik odrediti točno vremensko razdoblje. Molimo obratite se svom liječniku ili ljekarniku ako osjetite da je djelovanje OsvaRen tableta prejako ili preslabo.

Ako uzmete više OsvaRen tableta nego što ste trebali

Obratite se svom liječniku za savjet jer se u ovakvom slučaju mogu povećati vrijednosti kalcija i magnezija u krvi, što može dovesti do ozbiljnih nuspojava.

Tipični simptomi visokih vrijednosti kalcija i magnezija u krvi su želučane smetnje, slabost mišića, nizak krvni tlak, mučnina, gubitak apetita, zatvor, aritmija srca i pospanost. Tipični simptomi vrlo visokih vrijednosti kalcija u krvi su gubitak energije, nesvjestica pa čak i koma. Tipični simptomi vrlo visokih vrijednosti magnezija u krvi su nizak krvni tlak pa čak i koma.

Ako ste zaboravili uzeti OsvaRen

Ako ste zaboravili uzeti jednu dozu, trebali biste nastaviti sa sljedećom dozom. Ne uzimajte dvostruku dozu OsvaRen tableta kako biste nadoknadili preskočenu dozu. OsvaRen uzimajte uvijek uz obrok.

Ako prestanete uzimati OsvaRen

S uzimanjem OsvaRen tableta ne bi se smjelo prekidati ili prestajati bez prethodnog dogovora s liječnikom. U slučaju daljnjih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, OsvaRen može uzrokovati nuspojave koje se, međutim, ne moraju pojaviti kod svakog.

Procjena nuspojava temelji se na sljedećim podacima o učestalosti.

 • vrlo često:više od 1 od 10 liječenih osoba
 • često:manje od 1 od 10, ali više od 1 od 100 liječenih osoba
 • manje često:manje od 1 od 100, ali više od 1 od 1000 liječenih osoba
 • rijetko:manje od 1 od 1000, ali više od 1 od 10 000 liječenih osoba
 • vrlo rijetko:manje od 1 od 10 000 liječenih osoba
 • nije poznato (ne može se procijeniti iz raspoloživih podatak)

Često

gastrointestinalne smetnje kao npr.:

 • mekana stolica
 • mučnina
 • gubitak apetita
 • osjećaj nadutosti
 • podrigivanje
 • zatvor
 • proljev
 • povišenje razine kalcija u krvi, koje se može pojaviti bez simptoma ili zajedno sa sljedećim simptomima:
 • zatvor
 • gubitak apetita
 • mučnina
 • povraćanje
 • povišenje razine magnezija u krvi, najčešće bez simptoma.

Manje često

 • umjereno do drastično povećanje razine kalcija u krvi što može biti povezano sa sljedećim tegobama:
 • poremećaj svijesti kao npr. gubitak orijentacije, nesvjestica (stupor) pa čak i koma
 • slabost
 • smetenost
 • povećano izlučivanje kalcija u mokraći
 • smanjena kiselost krvi
 • aritmija srca
 • visoki krvni tlak
 • otvrdnuće tkiva (taloženje soli kalcija)
 • umjereno do drastično povećanje razine magnezija u krvi što može biti povezano sa sljedećim tegobama:
 • umor
 • slabost mišića
 • pospanost i sužena svijest
 • niži puls
 • pad krvnog tlaka

Vrlo rijetko

 • povećanje vrijednosti kalija u krvi
 • poremećeni sadržaj minerala u kostima

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti svog liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Osvaren

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

OsvaRen se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na spremniku nakon „Rok valjanosti“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

OsvaRen treba potrošiti u roku od 3 mjeseca nakon prvog otvaranja spremnika.

Spremnik čuvati čvrsto zatvoren radi zaštitite od vlage.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. Dodatne informacije

Što OsvaRen sadrži

Djelatne tvari su kalcijev acetat i magnezijev subkarbonat, teški.

Svaka filmom obložena tableta sadrži

435 mg kalcijevog acetata što odgovara količini od 110 mg kalcija i 235 mg magnezijevog subkarbonata, teškog što odgovara 60 mg magnezija.

Svaka filmom obložena tableta sadrži najviše 5,6 mg natrija i 50 mg saharoze.

Pomoćne tvari su:

 • Jezgra tablete: prethodno geliran kukuruzni škrob, kukuruzni škrob, saharoza, želatina, umrežena karameloza natrij i magnezijev stearat
 • Ovojnica: rafinirano ricinusovo ulje i hipromeloza.

Kako OsvaRen izgleda i sadržaj pakiranja

Bijele do žućkaste, duguljaste, filmom obložene tablete s razdjelnim urezom. Razdjelni urez služi samo kako bi se olakšalo lomljenje radi lakšeg gutanja, a ne da bi se tableta podijelila u jednake doze.

OsvaRen je dostupan u polietilenskom spremniku s 180 filmom obloženih tableta.

Napomene:

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka

Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o. Zagrebačka cesta 145 A, 10000 Zagreb, Hrvatska

Ime i adresa proizvođača lijeka

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H., Njemačka

Ocjenite članak

5 / 5   2

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera i nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Osvaren tablete (235/435 mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.