Pyrazinamid (500mg) – Uputa o lijeku

Pyrazinamid Krka 500 mg tablete

Pirazinamid

Prije uzimanja lijeka pažljivo pročitajte uputu o lijeku.

 • Čuvajte ovu uputu o lijeku jer Vam može ponovno zatrebati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, upitajte svog liječnika ili ljekarnika.
 • Ovaj lijek je propisan Vama osobno i ne smijete ga davati drugima jer im može štetiti čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Uputa o lijeku sadržava slijedeće podatke:

 1. Što je Pyrazinamid Krka i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati Pyrazinamid Krka
 3. Kako uzimati Pyrazinamid Krka
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Pyrazinamid Krka
 6. Dodatne informacije

1. Što je  PYRAZINAMID i za što se koristi 

Pirazinamid Krka je lijek za liječenje tuberkuloze koji se treba uzimati s drugim tuberkulostaticima. Uništava bacile tuberkuloze u fazi unutarstanične diobe. Osobito je učinkovit u prvim mjesecima liječenja.

2. Prije nego počnete uzimati PYRAZINAMID

Nemojte uzimati Pyrazinamid Krka

 • ako ste preosjetljivi na pirazinamid ili na bilo koji drugi sastojak lijeka Pyrazinamid Krka,
 • ako imate teško oštećenje jetre,
 • ako imate akutni giht.

Budite oprezni s Pyrazinamidom Krka

Prije početka liječenja Pirazinamidom Krka, obavijestite svojeg liječnika ako liječite šećernu bolest, bolest jetre, bolest bubrega, giht ili porfiriju.

Tijekom liječenja bolesnika sa šećernom bolešću teško je održati željene vrijednosti šećera u krvi.

Kod bolesnika s porfirijom, pirazinamid može uzrokovati akutne napade porfirije.

Kod bolesnika sa zatajenjem bubrega, pirazinamid se može početi nakupljati u tijelu.

Prije početka liječenja i tijekom liječenja, Vaš će Vas liječnik povremeno uputiti na pretrage krvi. Učestalost kontrolnih mjerenja odredit će Vaš liječnik.

Važno je da redovito uzimate lijek i nastavite liječenje čak i ako se osjećate bolje. Ukoliko kroz dva ili tri tjedna ne uslijedi odgovor na liječenje ili ako se bolest pogorša, odmah se posavjetujte sa svojim liječnikom.

Odmah prestanite uzimati lijek i obavijestite svojeg liječnika ako se pojavi:

 • bol u gornjem desnom dijelu trbuha, gubitak apetita, jutarnja mučnina, tamna mokraća i/ili žutica,
 • otok, crvenilo i bol zgloba nožnog palca ili bilo kojeg drugog zgloba.

Također trebate obavijestiti svojeg liječnika ako ste preosjetljivi na etionamid, izoniazid, niacin ili druge kemijski srodne lijekove jer biste mogli biti preosjetljivi i na pirazinamid.

Uzimanje drugih lijekova s Pyrazinamidom Krka

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koji lijek, čak i ako ste ga nabavili bez recepta.

Neophodno je da obavijestite svojeg liječnika ako uzimate lijekove za liječenje epilepsije (fenitoin), šećerne bolesti, virusne infekcije (zidovudin), giht ili lijekove koji povećavaju izlučivanje mokraćne kiseline (alopurinol, kolhicin, probenecid, sulfinpirazon) te lijekove za supresiju imunološke reakcije (ciklosporin).

Istovremena upotreba pirazinamida i fenitoina može dovesti do trovanja fenitoinom. Ako tijekom istovremenog liječenja pirazinamidom i fenitoinom dođe do nekoordiniranih pokreta (ataksije), pojačanih refleksa (hiperrefleksije), nevoljnih pokreta oka (nistagmusa) i/ili drhtanja ili tresenja ruku (tremora), prestanite uzimati lijekove i posavjetujte se sa svojim liječnikom.

Tijekom istovremene upotrebe pirazinamida i izoniazida, može biti snižena razina izonijazida u serumu, osobito kod bolesnika s usporenim metabolizmom izonijazida.

Istovremena upotreba pirazinamida i etionamida povećava rizik oštećenja jetre, osobito kod bolesnika s dijabetesom.

Istovremena upotreba pirazinamida i drugih gore navedenih lijekova može promijeniti djelovanje te povećati ili smanjiti učinke ovih lijekova ili pirazinamida.

Uzimanje hrane i pića s Pyrazinamidom Krka

Tijekom liječenja se ne preporučuje konzumirati alkohol, jer pirazinamid može povećati štetne učinke alkohola.

Trudnoća i dojenje

Posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije nego što uzmete bilo koji lijek.

Iako nema dokaza o štetnim učincima pirazinamida na zametak, rizik se ne može isključiti.

Prije početka liječenja, obavijestite svojeg liječnika ako ste trudni ili dojite. Odmah obavijestite svojeg liječnika ukoliko ostanete trudni tijekom liječenja.

Trudnice mogu uzimati ovaj lijek jedino kada je neophodan. Odluku o liječenju tijekom trudnoće ili prekidu liječenja donijet će Vaš liječnik.

Pirazinamid u malim količinama prelazi u majčino mlijeko; stoga se tijekom liječenja ne preporučuje dojiti.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nisu provedene studije o učinku na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Ostala upozorenja

Posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije nego uzmete bilo koji lijek.

Primjena u starijih bolesnika

Stariji bolesnici obično se liječe dozama pirazinamida koje su bliže donjoj granici uobičajenog raspona doza za odrasle.

3. Kako uzimati PYRAZINAMID 

Uvijek uzimajte Pyrazinamid Krka točno kako Vam je rekao Vaš liječnik. Ako niste sigurni, provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Uobičajena doza pirazinamida za odrasle je 15 mg do 30 mg/kg tjelesne mase na dan; maksimalna dnevna doza ne smije premašiti 2 g (4 tablete).

Uobičajena doza za djecu je također 15 mg do 30 mg/kg tjelesne mase na dan; maksimalna dnevna doza ne smije premašiti 2 g (4 tablete).

Uobičajene doze pirazinamida za starije bolesnike bliže su donjoj granici uobičajenog raspona doza za odrasle.

Uobičajena doza pirazinamida za bolesnike s blagim poremećajem funkcije bubrega je 12 mg do 20 mg/kg tjelesne mase na dan.

Uobičajena doza pirazinamida za bolesnike na hemodijalizi ili peritonealnoj dijalizi je ista kao i uobičajena doza za odrasle.

Uobičajena doza pirazinamida za bolesnike s poremećajem funkcije jetre niža je od uobičajenih doza za odrasle.

Doze korištene u liječenju s doziranjem od dva ili tri puta tjedno odrediti će liječnik. U ovom slučaju obično se koriste više doze.

Trajanje liječenja odrediti će liječnik.

Uzmite tabletu cijelu, s malo tekućine, u pojedinačnoj dozi nakon doručka.

Odmah nakon upotrebe čvrsto zatvorite spremnik.

Ako uzmete više Pyrazinamida Krka nego što ste trebali

Ako uzmete veću dozu lijeka nego što ste trebali, posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom. Ako je bolesnik uzeo veći broj tableta te je pri svijesti, potaknite povraćanje i posavjetujte se s liječnikom.

Ako ste zaboravili uzeti Pyrazinamid Krka

Nemojte uzimati dvostruku dozu kako bi nadoknadili dozu koju ste zaboravili.

Ako prestanete uzimati Pyrazinamid Krka

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Pyrazinamida Krka obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave 

Kao i svi drugi lijekovi, Pyrazinamid Krka može uzrokovati nuspojave, iako se one ne javljaju kod svih osoba.

Odmah prestanite uzimati lijek i odmah se obratite svojem liječniku ako se pojavi bol u gornjem desnom dijelu trbuha, vrućica, gubitak apetita, slabost, jutarnja mučnina, povraćanje, tamna mokraća i/ili žutica.

Česte nuspojave uključuju mu čninu, gubitak apetita i bol u zglobovima (sa ili bez porasta razine mokraćne kiseline u serumu).

Manje česte nuspojave uključuju povraćanje, kožne osipe, ožarice, svrbež, preosjetljivost na svjetlo i bol u mišićima i/ili zglobovima (s vrućicom), anemiju te smanjen broj trombocita u krvi.

Rijetke nuspojave uključuju bolno mokrenje (dizuriju), upalu bubrega (intersticijski nefritis), akne, manjak vitamina B3 (niacina) koji se očituje promjenama na koži, proljevom te mentalnim poremećajima (pelagra), nasljedni ili stečeni poremećaj metabolizma porfirina (porfirija), žuticu, povećanje jetre, asimptomatsko povišenje jetrenih enzima, akutnu atrofiju jetre i smrt.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvatiPYRAZINAMID 

Pyrazinamid Krka morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Lijek čuvajte pri temperaturi do 25  C, u originalnom pakovanju zaštićeno od vlage i svjetlosti.

Pyrazinamid Krka se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.

6. Dodatne informacije 

Što Pyrazinamid Krka sadrži

 • Djelatna tvar je pirazinamid. Svaka tableta sadrži 500 mg pirazinamida.
 • Pomoćne tvari su: kukuruzni škrob; škrob, prethodno geliran; natrijev škroboglikolat, vrste A; talk; magnezijev stearat; natrijev laurilsulfat.

Kako Pyrazinamid Krka izgleda i sadržaj pakovanja

Tablete su bijele, okrugle, blago bikonveksne, zakošenih rubova, s razdjelnom crtom na jednoj strani. Razdjelna crta nije namijenjena lomljenju tablete.

Pyrazinamid Krka je dostupan u smeđoj staklenoj bočici s aluminijskim zatvaračem, a svaka bočica sadrži 100 tableta, u kutiji.

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ocjenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera i nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Pyrazinamid (500mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.