Rabipur prašak i otapalo za otopinu za injekciju – Upute o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego što se Vi ili Vaše dijete cijepite jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.
 • Ovo je cjepivo propisano Vama ili Vašem djetetu. Nemojte ga davati drugima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Rabipuri za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego se Vi ili Vaše dijete cijepite Rabipurom
 3. Kako primjenjivati Rabipur
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Rabipur
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Rabipuri za što se koristi

Što je Rabipur

Rabipur pripada grupi lijekova koji se zovu cjepiva i zajedno s imunološkim sustavom (prirodna obrana tijela od infekcija) djeluju u svrhu obrane od bolesti. Rabipur se koristi za sprečavanje infekcije uzrokovane virusom bjesnoće.

Cjepivo protiv bjesnoće djeluje tako da potiče vaše tijelo na proizvodnju vlastite zaštite (protutijela) protiv virusa. Cjepivo sadrži viruse bjesnoće koji su kemijskim postupcima u potpunosti inaktivirani tako da cjepivo ne može izazvati bjesnoću. Međutim, cjepivo još uvijek može potaknuti imunološki sustav da stvori protutijela na virus.

Za što se koristi Rabipur

Rabipur se koristi u dva slučaja:

 • za sprječavanje moguće bjesnoće u ljudi koji su pod povećanim rizikom od zaraze virusom (npr. ljudi koji rade sa životinjama ili putuju u dijelove svijeta gdje su česti slučajevi bjesnoće)
 • za sprječavanje bjesnoće u ljudi koji su se vjerojatno zarazili virusom preko dodira sa živom ili mrtvom životinjom (kao što je opisano u tekstu ispod).

Bjesnoća je bolest kojom se možete zaraziti ako vas je ugrizla ili ogrebala zaražena životinja. Ponekad je dovoljno da vas zaražena životinja samo poliže, osobito ako vam je koža oštećena. Bolest u ljudi, također može izazvati i doticaj sa zamkama za životinje koje su zaražene životinje lizale ili grizle.

Životinje koje se doimaju potpuno zdravo mogu biti nositelji virusa te prenijeti virus na ljude. Te životinje mogu, ali i ne moraju same razviti bolest bjesnoće. Doticaj s truplima uginulih, zaraženih životinja ponekad je također način da se čovjek zarazi virusom bjesnoće.

Kada se pojave simptomi zaraze, ne postoji učinkoviti način liječenja bjesnoće te je ishod bolesti uvijek fatalan. Cijepljenje prije mogućeg kontakta s virusom ili što je prije moguće nakon kontakta s virusom (čak i ako postoji samo sumnja) može spriječiti razvoj simptoma bolesti i smrt.

2. Što morate znati prije nego se Vi ili Vaše dijete cijepite Rabipurom

Vi ili Vaše dijete ne smijete se cijepiti Rabipurom da bi spriječili bjesnoću prije mogućeg izlaganja, ukoliko Vi ili Vaše dijete:

 • ste alergični na bilo koji sastojak cjepiva, uključujući: tragove neomicina, klortetraciklina ili amfotericina B, jaja i proizvode od jaja (cjepivo može sadržavati ostatke pilećih proteina), poligelin (želatina)
 • imate bolest koja je praćena vrućicom
 • bolujete od akutne infekcije

Ako ste Vi ili Vaše dijete alergični na neki od sastojaka ovog cjepiva, možete primiti drugačije cjepivo protiv bjesnoće koje ne sadrži te sastojke.

Vi ili Vaše dijete možete se cijepiti Rabipurom ako:

 • ste/je već bili/lo u dodiru s virusom i možda ste zaraženi, bez obzira na to što ste alergični na neki od sastojaka cjepiva, imate povišenu tjelesnu temperaturu ili bolujete od akutne infekcije. To je stoga što je bjesnoća vrlo ozbiljna i fatalna bolest.

Ako Vama ili Vašem djetetu nije dostupno zamjensko cjepivo, Vaš liječnik će prije nego što Vas cijepi razmotriti i raspraviti s Vama koliki je omjer rizika i koristi od cijepljenja.

Budite oprezni s Rabipurom

Ako Vi ili Vaše dijete imate oslabljeni imunološki sustav ili uzimate lijekove koji umanjuju Vašu otpornost na infekcije, možete se cijepiti Rabipurom. Ipak, tada postoji mogućnost da nećete biti tako dobro zaštićeni kao ostali ljudi. U tom slučaju nakon cijepljenja, Vaš liječnik provesti će neke krvne pretrage kako bi provjerio stvara li Vaše tijelo dovoljno protutijela na virus bjesnoće. Ako bude potrebno, Vi ili Vaše dijete tada ćete primiti dodatnu dozu cjepiva.

Uzimanje drugih lijekova

Obavijestite svog liječnika ako Vi ili Vaše dijete uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta. Ukoliko vas liječnik ne savjetuje drugačije, Vi ili Vaše dijete trebate i dalje, kao i uobičajeno, nastaviti uzimati sve vama propisane lijekove.

Ako je potrebno, Vi ili Vaše dijete možete primiti i druga cjepiva istovremeno s Rabipurom.

Ako postoji velika mogućnost da ste Vi ili Vaše dijete već zaraženi virusom bjesnoće, možda ćete morati primiti i protutijela protiv bjesnoće (imunoglobuline protiv bjesnoće). Imunoglobulini protiv bjesnoće (koji se primjenjuju jedanput, obično uz prvu dozu cjepiva) i cjepivo bit će vam injicirani u različite dijelove tijela. U dio tijela koji je došao u dodir sa životinjom, bit će vam injicirana što je veća moguća količina imunoglobulina protiv bjesnoće. Preostalu količinu primit ćete kao zasebnu injekciju.

Trudnoća i dojenje

Ako ste zaraženi virusom ili postoji velika vjerojatnost da ste se zarazili virusom bjesnoće trebate se cijepiti bez obzira na to jeste li ili bi mogli biti trudni. Rabipur možete primiti i tijekom trudnoće ako se rizik od zaraze smatra visokim. U tom slučaju, Vaš liječnik će Vas savjetovati da li se cijepiti tada ili možete pričekati s cijepljenjem.

Dojenje

Ako ste zaraženi virusom ili postoji velika vjerojatnost da ste se zarazili virusom bjesnoće trebate primiti Rabipur.

Ako se rizik od zaraze bjesnoćom smatra visokim trebate primiti Rabipur iako dojite. Vaš liječnik će Vas o tome savjetovati.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije zabilježen utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima.

3. Kako primjenjivati Rabipur

Cijepljenje moraju provoditi zdravstveni djelatnici osposobljeni i opremljeni za cijepljenje i postupanje u slučaju pojave rijetke, ali ozbiljne alergijske reakcije nakon cijepljenja (vidjeti dio 4.). Vi ili Vaše dijete trebate primiti cjepivo u prostorima koji su adekvatno opremljeni za liječenje takvih reakcija.
Prašak se treba otopiti u priloženom otapalu kako bi se pripremila otopina za injekciju. Preporučena pojedinačna doza za sve dobne skupine je jedan mililitar (1 ml). Cjepivo se injicira u mišić nadlaktice, a u male djece u bedreni mišić.

Cjepivo se ne smije injicirati u mišić stražnjice. Vaš liječnik ili medicinska sestra će se pobrinuti da cjepivo ne bude primijenjeno u površinski sloj kože ili u krvnu žilu. Vaš liječnik će odlučiti koliko doza cjepiva Vi ili Vaše dijete trebate primiti ovisno o tome jeste li već cijepljeni Rabipurom, prije ili nakon mogućeg kontakta s virusom.

Prije mogućeg izlaganja virusu bjesnoće

Ako Vi ili Vaše dijete niste nikada prije cijepljeni protiv bjesnoće, tada trebate primiti 3 doze cjepiva. Pri prvom posjetu liječniku primit ćete prvu dozu cjepiva. Drugu dozu primit ćete 7 dana kasnije, a treću dozu 2-3 tjedna nakon toga.

Ako Vi ili Vaše dijete propustite primiti pojedinu dozu cjepiva u određeno, dogovoreno vrijeme, trebate je primiti što je prije moguće nakon tog vremena.

Ako ste Vi ili Vaše dijete pod stalnim rizikom od zaraze bjesnoćom i nakon prvotno provedenog cijepljenja, trebat ćete primiti dodatne doze cjepiva kako bi održali odgovarajuću razinu protutijela protiv bjesnoće.

Potreba za dodatnim dozama cjepiva ovisi o riziku izlaganja virusu bjesnoće. Vaš liječnik će prema službenim preporukama o cijepljenju protiv bjesnoće odrediti kada Vi ili Vaše dijete trebate primiti dodatnu dozu.

Ako Vi ili Vaše dijete imate visoki rizik od infekcije, vaš liječnik može napraviti pretragu kojom će odrediti količinu protutijela protiv bjesnoće u krvi Vas ili Vašeg djeteta te vam dati dodatnu dozu cjepiva ako vam je to potrebno. Dodatna doza je obično potrebna svakih 2-5 godina.

Ako Vi ili Vaše dijete dođete u dodir s virusom bjesnoće ili postoji visoki rizik od zaraze trebat ćete primiti dodatnu dozu cjepiva iako ste redovito cijepljeni i docjepljivani (kako je objašnjeno u nastavku).

Nakon mogućeg izlaganja virusu bjesnoće

Nakon mogućeg izlaganja virusu bjesnoće, vaš liječnik odredit će koliki je rizik od infekcije obzirom na vrstu izloženosti koju ste Vi ili Vaše dijete imali. Na primjer, ako vas je ugrizla životinja koja je moguće zaražena, izloženi ste mnogo većem riziku od infekcije, nego netko koga je ta životinje lizala po neoštećenoj koži.

Kada je cijepljenje nužno, prvu dozu cjepiva primit ćete što je prije moguće, a rana će vam biti obrađena i liječena antiseptikom.

Broj doza cjepiva te primjena imunoglobulina protiv bjesnoće (vidjeti dio 2. Uzimanje drugih lijekova ili primjena drugih cjepiva s Rabipurom) ovisi o riziku zaraze bjesnoćom te prethodnom cijepljenju Vas ili Vašeg djeteta cjepivom protiv bjesnoće.

Ako ste Vi ili Vaše dijete pod povećanim rizikom od zaraze virusom bjesnoće jer imate oslabljen imunološki sustav ili rane koje su vjerojatno inficirane trebate posebnu skrb, kako je opisano u nastavku.

Imajte na umu da bjesnoća može biti fatalna bolest.

 • Vrlo je važno da se Vi ili Vaše dijete pridržavate točnog rasporeda cijepljenja za sve doze cjepiva koje trebati primiti (vidi dalje) i za sve pretrage krvi koje vaš liječnik smatra neophodnim.
 • Ako Vi ili Vaše dijete propustite primiti dozu cjepiva ili napraviti pretrage krvi kada je to potrebno, trebate to nadoknaditi što je prije moguće.
 • Ako se Vi ili Vaše dijete ne osjećate dobro tijekom protokola primanja cjepiva protiv bjesnoće, odmah obavijestite svog liječnika i nikako ne smijete propustiti niti jednu dozu cjepiva.

Cijepljene osobe

Ako ste Vi ili Vaše dijete već cijepljeni protiv bjesnoće i redovito ste docjepljivani, obično ćete trebati primiti samo 2 dodatne doze. Prvu ćete primiti odmah, a drugu 3 dana kasnije. Ako ste zadnju dozu cjepiva primili prije više od dvije godine trebat ćete primiti 4 do 5 doza (kao i necijepljene osobe; vidi ispod).

Necijepljene osobe

Ako Vi ili Vaše dijete

 • Nikada prije niste bili cijepljeni,
 • Cijepili ste se prije više od 2-5 godina
 • Cijepljeni ste u prošlosti određenim cjepivom protiv bjesnoće koje pruža smanjenu zaštitu od onih koja se danas koriste u većini zemalja, trebate primiti 4 do 5 doza Rabipura.
 • Ako ćete primiti 4 doze cjepiva, prve dvije ćete primiti odmah, a zatim pojedinačne doze 1 i 3 tjedna kasnije.
 • Ako ćete primiti 5 doza cjepiva, prvu dozu ćete primiti odmah, a ostale na dan 3, 7, 14 i 28 nakon prve doze.

Osobe kod kojih je potrebna posebna zaštita

Vi ili Vaše dijete trebat ćete posebnu zaštitu ako:

 • Iz bilo kojeg razloga imate oslabljeni imunitet,
 • Vam je životinja zadala više rana,
 • Imate rane na glavi i vratu,
 • Ne možete biti adekvatno medicinski zbrinuti neko vrijeme nakon mogućeg dodira s virusom bjesnoće.

Vi ili Vaše dijete najvjerojatnije ćete primiti najmanje 5 doza cjepiva, u vrijeme kako je prethodno opisano. Ponekad se odmah injicira dodatna doza cjepiva tako da kroz 4 tjedna možete primiti 6 doza cjepiva. Vrlo vjerojatno je da ćete Vi ili Vaše dijete uz cjepivo trebati primiti i imunoglobulin protiv bjesnoće.

Možda će biti neophodno da Vi ili Vaše dijete napravite neke pretrage krvi kako bi vam se odredila količina protutijela na virus bjesnoće te da primite dodatnu dozu cjepiva ako vam je to potrebno.

Vaš liječnik će vam objasniti što trebate učiniti i kada trebate doći na dodatne pretrage ili cijepljenje.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Rabipura, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, Rabipur može uzrokovati nuspojave.

Učestalost nuspojava je klasificirana na slijedeći način:

 • Vrlo često u više od 1 na 10 pacijenata (≥10%)
 • Često u više od 1 na 100 pacijenata, ali manje od 1 na 10 pacijenata (≥1% i < 10%)
 • Manje često u više od 1 na 1000 pacijenata, ali manje od 1 na 100 pacijenata (≥0,1% i <1%)
 • Rijetko u više od 1 na 10 000 pacijenata, ali manje od 1 na 1000 pacijenata (≥0,01% i <0,1%)
 • Vrlo rijetko u manje od 1 na 10 000 pacijenata, uključujući i izolirane slučajeve (<0,01%)

Nakon primjene cjepiva, ozbiljne alergijske reakcije vrlo su rijetke. One uključuju:

 • otežano disanje
 • plavu obojenost jezika ili usana
 • otok lica, vrata ili nekog drugog dijela tijela
 • nizak krvni tlak koji može uzrokovati kolaps i šok.

Ovi znakovi ili simptomi najčešće se razviju vrlo brzo nakon primjene cjepiva, dok ste Vi ili Vaše dijete još uvijek u liječničkoj ambulanti. Ako se neki od ovih simptoma jave nakon što ste otišli iz liječničke ambulante, morate se ODMAH javiti liječniku.

Vrlo često: bol, otok i druge reakcije na mjestu primjene

Često: crvenilo na mjestu primjene, slabost, opće loše stanje, povišena tjelesna temperatura, zimica, umor, bolest slična gripi, otok limfnih čvorova, glavobolja, bol u mišićima i zglobovima, probavne smetnje kao što su mučnina i bol u trbuhu, crveni, nepravilni osip izdignut iznad površine kože koji svrbi

Manje često: omaglica

Rijetko: poremećaji cirkulacije [koji uzrokuju simptome poput palpitacija (neugodan osjećaj preskakanja rada srca) i navale vrućine (valunzi)], poremećaji vida, abnormalni osjeti u obliku bockanja ili trnjenja

Vrlo rijetko: nestabilnost s omaglicom, poremećaji živčanog sustava kao što su slabost, nemogućnost pomicanja ili gubitak osjeta u nekom dijelu tijela, simptomi slični serumskoj bolesti (povišena tjelesna temperatura, crvenilo, bol u zglobovima, otok limfnih čvorova koji se javljaju 6 do 14 dana nakon primjene cjepiva)

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Rabipur

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati i prevoziti na hladnom (2 ºC – 8 ºC). Ne zamrzavati.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Rabipur sadrži

Djelatna tvar:
Nakon rekonstitucije, 1 doza (1 ml) sadrži:
virus bjesnoće* (inaktivirani, soj Flury LEP) ……… ≥ 2,5 internacionalne jedinice (IU)
* proizveden na pročišćenim stanicama pilećih embrija

Drugi sastojci su:
U prašku: trometamol, natrijev klorid, dinatrijev edetat, kalijev L-glutamat, poligelin, saharoza
U otapalu: voda za injekcije

Kako Rabipur izgleda i sadržaj pakiranja

Rabipur je prašak i otapalo za otopinu za injekciju.
Rabipur dolazi kao bijeli prašak u jednodoznoj staklenoj bočici i bistro bezbojno otapalo u staklenoj ampuli, koji kada se pomiješaju daju cjepivo izgleda bistre bezbojne otopine.

Rabipur je dostupan u pakiranju od 1 ili 5, sa priloženom štrcaljkom za injiciranje i iglom.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet
GSK Vaccines GmbH
Emil-von-Behring Str. 76
35041 Marburg
Njemačka

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku
Sandoz d.o.o., Maksimirska 120, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska Tel: +385 (0)1 2353111

Proizvođač lijeka
GSK Vaccines GmbH
Emil-von-Behring-Str. 76
35041 Marburg
Njemačka

Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ocjenite članak

0 / 5   0

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera i nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Rabipur prašak i otapalo za otopinu za injekciju – Upute o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.