Rawel SR (1,5mg) – Uputa o lijeku

Rawel SR 1,5 mg filmom obložene tablete s produljenim oslobađanjem

Indapamid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovo pročitati.
 • Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi:

 1. Što je Rawel SR i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati Rawel SR
 3. Kako uzimati Rawel SR
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Rawel SR
 6. Dodatne informacije

1. Što je Rawel SR i za što se koristi 

Rawel SR koristi se za liječenje povišenog krvnog tlaka (hipertenzije).

To je filmom obložena tableta s produljenim oslobađanjem koja sadrži indapamid kao djelatnu tvar. Indapamid je diuretik. Većina diuretika povećava količinu urina nastalog u bubrezima. Međutim, indapamid se razlikuje od drugih diuretika, jer on uzrokuje samo blago povećanje količine nastalog urina.

2. Prije nego počnete uzimati Rawel SR 

Nemojte uzimati Rawel SR

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na indapamid, ili bilo koji drugi sastojak lijeka Rawel SR ili na druge lijekove iz iste skupine (skupine sulfonamida).
 • ako imate teško oštećenje funkcije bubrega.
 • ako imate teško oštećenje funkcije jetre, ili oštećenje mozga uzrokovano oštećenjem jetre (hepatička encefalopatija).
 • ako imate nisku razinu kalija u krvi.

Budite posebno oprezni s Rawelom SR

Recite svom liječniku:

 • ako imate oštećenje funkcije jetre.
 • ako imate šećernu bolest.
 • ako imate uloge/giht.
 • ako imate oštećenje funkcije bubrega.
 • ako imate bilo kakve probleme sa srčanim ritmom.
 • ako trebate kontrolirati rad Vaše paratiroidne žlijezde.

Recite svom liječniku ukoliko ste imali reakcije preosjetljivosti na svjetlo.

Ako mislite da bi se bilo koja od ovih situacija mogla odnositi na Vas ili imate bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Vaš doktor Vas može uputiti na krvne pretrage kako bi provjerio jesu li razine natrija ili kalija u krvi niske te je li razina kalcija u krvi visoka.

Važna informacija sportašima

Sportaši moraju imati na umu da ovaj lijek sadrži djelatnu tvar koja može uzrokovati pozitivnu reakciju kod doping testova.

Uzimanje drugih lijekova

Istodobna upotreba Rawela SR i nekih drugih lijekova može pojačati učinak jednog ili drugog lijeka i uzrokovati nuspojave.

Obavijestite svojeg liječnika ili ljekarnika ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Ne smijete uzimati Rawel SR s litijem (koristi se u liječenju depresije) zbog rizika od povećane razine litija u krvi.

Obavezno recite liječniku ukoliko uzimate bilo koji od sljedećih lijekova, jer može biti potreban poseban oprez:

 • lijekovi za liječenje poremećaja srčanog ritma (npr. kinidin, hidrokinidin, dizopiramid, amiodaron, sotalol, ibutilid, dofetilid, digitalis),
 • lijekovi za liječenje mentalnih poremećaja poput depresije, tjeskobe, shizofrenije (npr. triciklički antidepresivi, antipsihotici, neuroleptici),
 • bepridil (koristi se u liječenju angine pectoris, stanja koje uzrokuje bol u prsima),
 • cisaprid, difemanil (koriste se u liječenju poremećaja probavnog sustava),
 • sparfloksacin, moksifloksacin (antibiotici koji se koriste u liječenju infekcija),
 • halofantrin (antiparazitni lijek koji se koristi u liječenju nekih tipova malarije),
 • pentamidin (koristi se u liječenju nekih tipova upale pluća),
 • mizolastin (koristi se u liječenju alergijskih reakcija, poput peludne groznice),
 • nesteroidni protuupalni lijekovi za ublažavanje boli (npr. ibuprofen) ili visoke doze acetilsalicilne kiseline,
 • inhibitori angiotenzin konvertirajućeg enzima (ACE inhibitori) (koriste se u liječenju povišenog krvnog tlaka i zatajenja srca),
 • oralni kortikosteroidi koji se koriste u liječenju različitih stanja uključujući tešku astmu i reumatoidni artritis,
 • stimulirajući laksativi,
 • baklofen (za liječenje ukočenosti mišića koja se pojavljuje u bolestima poput multiple skleroze),
 • diuretici koji štede kalij (amilorid, spironolakton, triamteren),
 • metformin (za liječenje šećerne bolesti),
 • kontrastna sredstva koja sadrže jod (koriste se u pretragama koje uključuju X-zrake),
 • tablete kalcija ili drugi nadomjesci kalcija,
 • ciklosporin, takrolimus ili drugi lijekovi za potiskivanje imunološkog sustava nakon presađivanja organa, za liječenje autoimunih bolesti, ili teških reumatskih ili kožnih bolesti,
 • tetrakozaktid (za liječenje Crohnove bolesti).

Uzimanje hrane i pića s Rawelom SR

Hrana i piće nemaju utjecaja na učinak Rawela SR.

Trudnoća i dojenje

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete bilo koji lijek.

Uzimanje ovog lijeka ne preporučuje se za vrijeme trudnoće. U slučaju planiranja trudnoće ili potvrđene trudnoće, potrebno je prijeći na zamjensko liječenje što je moguće prije.

Recite svom liječniku ako ste trudni ili planirate trudnoću.

Djelatna tvar izlučuje se u mlijeko. Dojenje se ne preporučuje ukoliko uzimate ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ovaj lijek može uzrokovati nuspojave poput omaglice ili umora uslijed sniženja krvnog tlaka (vidjeti dio 4). Te su nuspojave vjerojatnije na po četku terapije ili prilikom povećanja doze. Ako se ovo dogodi, suzdržite se od voženja ili drugih aktivnosti koje zahtijevaju opreznost.

Važne informacije o nekim sastojcima Rawela SR

Rawel SR sadrži laktozu. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

3. Kako uzimati Rawel SR 

Uvijek uzmite lijek Rawel SR točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ukoliko niste sigurni.

Doza Rawela SR je jedna tableta na dan. Uzmite lijek svaki dan u isto vrijeme, najbolje ujutro; tabletu progutajte cijelu uz malo tekućine. Tablete možete uzeti neovisno o obrocima. Nemojte ih lomiti ni žvakati. Liječenje povišenog krvnog tlaka obično je doživotno.

Ako uzmete više Rawela SR nego što ste trebali

Ako ste uzeli više lijeka nego što ste trebali, odmah zatražite savjet svog liječnika ili ljekarnika. Veoma visoka doza Rawela SR može uzrokovati mučninu, povraćanje, sniženje krvnog tlaka, grčeve, omaglicu, pospanost, smetenost i povećano ili smanjeno izlučivanje mokraće.

Ako ste zaboravili uzeti Rawel SR

Ako ste zaboravili uzeti Rawel SR u pravo vrijeme, slijedite Vaš uobičajeni raspored doziranja na način da sljedeću dozu uzmete u planirano vrijeme.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu. Ako prestanete uzimati Rawel SR

S obzirom da je liječenje povišenog krvnog tlaka obično doživotno, posavjetujte se sa svojim liječnikom prije nego što prestanete uzimati ovaj lijek.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave 

Česte:

 • niska razina kalija u krvi, što može uzrokovati slabost mišića.

Manje česte:

 • povraćanje;
 • alergijske reakcije, uglavnom dermatološke, kao što su kožni osipi, purpura (crvene točkice na koži) u ispitanika s predispozicijom za alergijske i astmatičke reakcije.

Rijetke:

 • osjećaj umora, omaglica, glavobolja, bockanje i trnci (parestezija);
 • probavni poremećaji (kao što su mučnina, zatvor), suhoća usta;
 • povećani rizik od dehidracije u starijih osoba te u bolesnika sa zatajenjem srca.

Vrlo rijetke:

 • nepravilnosti srčanog ritma, snižen krvni tlak;
 • bolest bubrega koja onemogućava pravilan rad bubrega;
 • pankreatitis (upala gušterače koja uzrokuje bol u gornjem dijelu trbuha), poremećena funkcija jetre. U slučajevima zatajenja jetre, postoji mogućnost obolijevanja od hepatičke encefalopatije (degenerativne bolesti mozga);
 • promjene u krvnim stanicama, kao što je trombocitopenija (smanjenje broja krvnih pločica što uzrokuje lagano stvaranje modrica i krvarenje iz nosa), leukopenija (smanjenje broja bijelih krvnih stanica što može uzrokovati neobjašnjivu vrućicu, grlobolju ili ostale simptome slične simptomima gripe – ako se ovo dogodi, obavijestite svojeg liječnika) i anemija (smanjenje broja crvenih krvnih stanica);
 • angioedem i/ili urtikarija, teške kožne promjene. Angioedem je karakteriziran oticanjem kože ekstremiteta ili lica, oticanjem usana ili jezika, oticanjem sluznice grla ili dišnih puteva što uzrokuje nedostatak zraka ili otežano gutanje. Ako se ovo dogodi, odmah se obratite svom liječniku.

Ako imate sistemski lupus eritematozus (vrsta kolagene bolesti), on se može pogoršati. Zabilježeni su slučajevi reakcija preosjetljivosti na svjetlo (promjene izgleda kože) nakon izlaganja suncu ili umjetnim UVA zrakama.

Može doći do promjena u Vašim laboratorijskim nalazima, te ć e Vas liječnik možda trebati uputiti na krvne pretrage kako bi provjerio Vaše stanje. Mogu se pojaviti sljedeće promjene laboratorijskih parametara:

 • niska razina kalija u krvi, što može uzrokovati slabost mišića,
 • niska razina natrija u krvi, što može dovesti do dehidracije i niskog krvnog tlaka,
 • povećanje razine mokraćne kiseline, tvari koja može uzrokovati ili pogoršati giht (bolni zglob(ovi) posebice u stopalima),
 • povećanje razine glukoze u krvi u dijabetičara,
 • povećanje razine kalcija u krvi.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Rawel SR tablete

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Rawel SR se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nemojte čuvati na temperaturi iznad 25 °C.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. Dodatne informacije 

Što Rawel SR sadrži

 • Djelatna tvar je indapamid. Svaka filmom obložena tableta s produljenim oslobađanjem sadrži 1,5 mg indapamida.
 • Pomoćne tvari u jezgri tablete su: hipromeloza; celuloza, prah; laktoza hidrat; povidon; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni i magnezijev stearat. Pomoćne tvari u film ovojnici tablete su: hipromeloza; makrogol 400 i titanijev dioksid (E171).

Kako Rawel SR izgleda i sadržaj pakovanja

Filmom obložene tablete produljenog djelovanja su bijele, okrugle, lagano bikonveksne.

Rawel SR je dostupan u blisterima po 10 filmom obloženih tableta s produljenim oslobađanjem, a svaka kutija sadrži ukupno 30 ili 60 filmom obloženih tableta s produljenim oslobađanjem.

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ocjenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera i nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Rawel SR (1,5mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.