Razagilin Glenmark tablete (1 mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika ili medicinsku To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Razagilin Glenmark i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Razagilin Glenmark
 3. Kako uzimati Razagilin Glenmark
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Razagilin Glenmark
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Razagilin Glenmark i za što se koristi

RAZAGILIN GLENMARK se koristi za liječenje Parkinsonove bolesti. Može se primjenjivati zajedno s levodopom ili bez levodope (drugi lijek koji se koristi za liječenje Parkinsonove bolesti).

Kod Parkinsonove bolesti postoji gubitak stanica koje proizvode dopamin u mozgu. Dopamin je kemijska tvar u mozgu koja je uključena u kontrolu pokreta. RAZAGILIN GLENMARK pomaže u povećanju i održavanju razine dopamina u mozgu.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Razagilin Glenmark

Nemojte uzimati Razagilin Glenmark

 • ako ste alergični na razagilin ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6)
 • ako imate teške probleme s jetrom.

Nemojte uzimati sljedeće lijekove dok uzimate Razagilin Glenmark

 • inhibitore monoaminooksidaze (MAO) (npr. za liječenje depresije ili Parkinsonove bolesti ili za bilo koju drugu indikaciju), uključujući lijekove i prirodne preparate dostupne bez recepta npr. gospinu travu
 • petidin (snažan lijek protiv boli).

Morate čekati najmanje 14 dana nakon prestanka liječ enja lijekom RAZAGILIN GLENMARK započinjanja liječenja MAO inhibitorima ili petidinom.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete RAZAGILIN GLENMARK

 • ako imate blage do umjerene probleme s jetrom
 • o svakoj sumnjivoj kožnoj promjeni morate razgovarati s vašim liječ.

Djeca i adolescenti

Ne preporučuje se primjena lijeka RAZAGILIN GLENMARK u djece i adolescenata mlađih od 18 godina.

Drugi lijekovi i Razagilin Glenmark

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove ili ako pušite ili namjeravate prestati pušiti.

Posavjetujte se s Vašim liječnikom prije uzimanja bilo kojeg od sljedećih lijekova zajedno s lijekom RAZAGILIN GLENMARK:

 • određenih antidepresiva (selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina, selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina i norepinefrina, triciklički ili tetraciklički antidepresivi)
 • antibiotika ciprofloksacina koji se upotrebljava za liječenje infekcija
 • dekstrometorfana koji je lijek za suzbijanje kašlja
 • simpatomimetika poput onih sadržanih u kapima za oči, dekongestivima (lijekovima za liječenje začepljenosti nosa) koji se uzimaju kroz usta ili primjenjuju u nos i lijekova za prehladu koji sadrže efedrin ili pseudoefedrin.

Mora se izbjegavati istodobna primjena RAZAGILIN GLENMARK s antidepresivima koji sadrže fluoksetin ili fluvoksamin.

Ako započinjete liječenje lijekom RAZAGILIN GLENMARK, morate čekati najmanje 5 tjedana nakon prekida terapije fluoksetinom.

Ako započinjete liječenje fluoksetinom ili fluvoksaminom, morate čekati najmanje 14 dana nakon prekida terapije lijekom RAZAGILIN GLENMARK.

Obavijestite Vašeg liječnika ako Vi ili Vaša obitelj/skrbnik uočite kod Vas razvoj neuobičajenog ponašanja u smislu da se ne možete suzdržati od poriva, potrebe ili žudnje za obavljanjem određenih aktivnosti, štetnih ili loših za Vas ili druge. To se naziva poremećaj kontrole impulsa. U bolesnika koji uzimaju RAZAGILIN GLENMARK i/ili druge lijekove za liječenje Parkinsonove bolesti uočena su ponašanja kao što su kompulzije, opsesivne misli, ovisničko o kockanje, prekomjerno trošenje, impulzivno ponašanje i abnormalno povećan seksualni nagon ili porast seksualnih misli ili osjećanja Vaš liječnik će možda morati prilagoditi dozu ili prekinuti liječenje.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nisu provedena istraživanja o utjecaju na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Posavjetujte se s Vašim liječnikom prije upravljanja vozilima ili strojevima.

3. Kako uzimati Razagilin Glenmark

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je 1 tableta od 1 mg uzeta na usta jednom dnevno.

Oralna primjena.

RAZAGILIN GLENMARK se može uzimati s hranomili bez nje.

Ako uzmete više lijeka Razagilin Glenmark nego što ste trebali

Ako mislite da ste uzeli previše RAZAGILIN GLENMARK tableta, odmah se javite svom liječniku ili ljekarniku. Sa sobom ponesite kutiju/bočicu lijeka RAZAGILIN GLENMARK kako bi ju pokazali liječniku ili ljekarniku.

Ako ste zaboravili uzeti Razagilin Glenmark

Nemojte uzeti dvostruku dozu lijeka kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Sljedeću dozu uzmite kao i obično, kad je vrijeme da ju uzmete.

Ako prestanete uzimati Razagilin Glenmark

Nemojte prestati uzimati RAZAGILIN GLENMARK prije nego što o tome razgovarate s Vašim liječnikom.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se one neće javiti kod svakoga.

U kliničkim ispitivanjima prijavljene su sljedeće nuspojave:

Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 bolesnika)

Često (mogu se javiti u 1 na 10 bolesnika)

 • bol u trbuhu
 • pad
 • alergija
 • vrućica
 • gripa (influenca)
 • opći osjećaj da ste loše (malaksalost)
 • bol u vratu
 • bol u prsima (angina pektoris)
 • nizak krvni tlak kod ustajanja u stojeći položaj sa simptomima poput omaglice/ošamućenosti (ortostatska hipotenzija)
 • smanjen apetit
 • zatvor
 • suhoća usta
 • mučnina i povraćanje
 • vjetrovi
 • poremećeni rezultati krvnih testova (leukopenija)
 • bolovi u zglobovima (artralgija)
 • mišićno-koštana bol
 • upala zglobova (artritis)
 • utrnulost i slabost mišića ruke (sindrom karpalnog tunela)
 • smanjenje tjelesne težine
 • abnormalni snovi
 • poteškoće u mišićnoj koordinaciji (poremećaj ravnoteže)
 • depresija
 • omaglica (vrtoglavica)
 • produžene mišićne kontrakcije (distonija)
 • curenje nosa (rinitis)
 • nadražaj kože (dermatitis)osip
 • crvenilo očiju (konjunktivitis)
 • hitan nagon za mokrenjem

Manje često (mogu se javiti u 1 na 100 bolesnika)

 • moždani udar (cerebrovaskularni događaj)
 • srčani udar (infarkt miokarda)
 • osip s mjehurićima (vezikulobulozni osip)

Osim toga, rak kože je bio prijavljen u oko 1 % bolesnika u kliničkim ispitivanjima. Ipak, znanstveni dokazi upućuju na to da je Parkinsonova bolest, a ne neki lijek posebno, povezana s većim rizikom raka kože (ne isključivo melanoma). Morate razgovarati s Vašim liječnikom o svakoj sumnjivoj kožnoj promjeni.

Uz Parkinsonovu bolest su vezani simptom poput halucinacija i smetenosti. Ovi simptomi su opaženi i tijekom perioda nakon stavljanja lijeka u promet u bolesnika s Parkinsonovom bolešću liječenih razagilinom.

Bilo je slučajeva da se bolesnici, tijekom uzimanja jednog ili više lijekova za liječenje Parkinsonove bolesti, nisu mogli suzdržati od poriva, potrebe ili žudnje za obavljanjem određenih aktivnosti koja bi mogle biti štetne za njih ili druge. To se naziva poreme ćaj kontrole impulsa. U bolesnika koji uzimaju RAZAGILIN GLENMARK i/ili druge lijekove za liječenje Parkinsonove bolesti uočena su sljedeća ponašanja:

 • Opsesivne misli ili impulzivno ponašanje.
 • Snažan poriv za neumjerenim kockanjem usprkos ozbiljnih posljedica za bolesnika osobno ili za obitelj.
 • Izmijenjen ili povećan seksualni interes i ponašanje koje je značajno zabrinjavajuće za Vas ili druge, na primjer povećanje seksualnog nagona.
 • Nekontrolirano prekomjerno kupovanje ili trošenje.

Obavijestite svog liječnika ako primijetite bilo koje od ovih ponašanja; on će razmotriti načine kako kontrolirati ili smanjiti simptome.

5. Kako čuvati Razagilin Glenmark

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji, bočici ili blisteru. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne čuvati na temperaturi iznad 25oC.

Bočica: rok valjanosti nakon prvog otvaranja je 2 mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što RAZAGILIN GLENMARK sadrži

Djelatna tvar je razagilin. Svaka tableta sadrži 1 mg razagilina (kao razagilin tartarat).

Drugi sastojci; pomoćne tvari su mikrokristalična celuloza, limunska kiselina, koloidni bezvodni silicijev dioksid, prethodno geliran kukuruzni škrob, stearatna kiselina, talk.

Kako RAZAGILIN GLENMARK izgleda i sadržaj pakiranja

RAZAGILIN GLENMARK tablete su bijele do bjelkaste, kružne, plosnate tablete s utisnutim “771” na jednoj strani i “G” drugoj strani, približno 8 mm u promjeru.

Tablete su dostupne u blister pakiranjima od 7, 10, 28, 30, 60, 100 i 112 tableta ili u bočici s ili bez sigurnosnog zatvarača za djecu koja sadrži 30 tableta.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Napomene:

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o Hvězdova 1716/2b 140 78 Praha 4 Češka Republika

Proizvođač

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited Building 2, Croxley Green Business Park WD18 8YA, Croxley Green, Hertfordshire Ujedinjeno Kraljevstvo

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o Hvězdova 1716/2b 140 78 Praha 4 Češka Republika

Predstavnik nositelja odobrenja za RH

IN Pharma d.o.o. Vrtlarska 41 10 000 Zagreb

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ocjenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera i nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Razagilin Glenmark tablete (1 mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.