Razagilin Teva tablete (1 mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovo pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
 • Ako primjetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

U ovoj uputi:

 1. Što je Razagilin Teva i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati Razagilin Teva
 3. Kako uzimati Razagilin Teva
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Razagilin Teva
 6. Dodatne informacije

1. Što je Razagilin Teva i za što se koristi

Razagilin Teva se primjenjuje za liječenje Parkinsonove bolesti. Može se primjeniti zajedno s levodopom ili bez levodope (drugi lijek koji se primjenjuje za liječenje Parkinsonove bolesti).

Kod Parkinsonove bolesti postoji gubitak stanica koje proizvode dopamin u mozgu. Dopamin je kemijska tvar u mozgu koja je uključena u kontrolu pokreta. Razagilin Teva pomaže u povećavanju i održavanju razina dopamina u mozgu.

2. Prije nego počnete uzimati Razagilin Teva

Nemojte uzimati Razagilin Teva

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na razagilin ili bilo koji drugi sastojak lijeka Razagilin Teva.
 • ako imate teške probleme s jetrom.

Nemojte uzimati sljedeće lijekove dok uzimate Razagilin Teva:

 • inhibitore monoaminooksidaze (MAO) (npr. za liječenje depresije ili Parkinsonove bolesti ili za bilo koju drugu indikaciju), uključujući lijekove i prirodne preparate bez recepta npr. gospinu
 • petidin (snažan lijek protiv boli)

Morate čekati najmanje 14 dana nakon prestanka liječenja Razagilinom Teva i početka liječenja MAO inhibitorima ili petidinom.

Budite posebno oprezni s Razagilinom Teva

 • ako imate blage do umjerene probleme s jetrom
 • morali biste razgovarati sa svojim liječnikom o bilo kakvim sumnjivim promjenama na koži.

Djeca

Ne preporučuje se primjena Razagilina Teva u djece mlađe od 18 godina.

Uzimanje drugih lijekova

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta, ili ako pušite ili namjeravate prestati pušiti.

Posavjetujte se s liječnikom prije uzimanja bilo kojeg od sljedećih lijekova zajedno s Razagilinom Teva:

 • određenih antidepresiva (selektivnih inhibitora ponovne pohrane serotonina, selektivnih inhibitora ponovne pohrane serotonina i noradrenalina, tricikličkih ili tetracikličkih antidepresiva)
 • antibiotika ciprofloksacina koji se upotrebljava protiv infekcija
 • dekstrometorfana koji se primjenjuje protiv kašlja
 • simpatomimetika poput onih sadržanih u kapima za oči, nazalnim i oralnim dekongestivima i lijekovima za prehladu koji sadrže efedrin ili pseudoefedrin.

Istodobna primjena Razagilina Teva s antidepresivima koji sadrže fluoksetin ili fluvoksamin mora se izbjegavati.

Ako započinjete liječenje Razagilinom Teva, morate čekati najmanje 5 tjedana nakon prekida liječenja fluoksetinom.

Ako započinjete liječenje fluoksetinom ili fluvoksaminom, morate čekati najmanje 14 dana nakon prekida liječenja Razagilinom Teva.

Obavijestite Vašeg liječnika ako Vi ili Vaša obitelj/skrbnik primijetite da razvijate neuobičajeno ponašanje u smislu da se ne možete oduprijeti nagonu, potrebi ili žudnji za obavljanjem određenih aktivnosti, škodljivih ili loših za Vas ili druge.

Ovo se zove poremećaj kontrole impulsa. Kod bolesnika koji uzimaju Razagilin Teva i/ili druge lijekove koji se koriste za liječenje Parkinsonove bolesti opažena su ponašanja kao što su kompulzije, opsesivne misli, ovisnost o kockanju, prekomjerno trošenje, impulzivno ponašanje i nenormalno visok seksualni nagon ili povećanje misli i osjećanja povezanih sa seksualnošću. Vaš liječnik će možda morati prilagoditi dozu ili prekinuti liječenje.

Uzimanje hrane i pića s Razagilinom Teva

Razagilin Teva se može uzimati sa ili bez hrane.

Trudnoća i dojenje

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nisu provedena ispitivanja o učincima na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima. Savjetujte se sa svojim liječnikom prije upravljanja vozilima ili strojevima.

3. Kako uzimati Razagilin Teva

Uvijek uzmite Razagilin Teva točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Uobičajena doza Razagilina Teva je 1 tableta od 1 mg uzeta na usta jedanput dnevno. Razagilin Teva se može uzeti sa ili bez hrane.

Ako uzmete više Razagilina Teva nego što ste trebali

Ako mislite da ste možda uzeli previše Razagilin Teva tableta, odmah se obratite svom liječniku ili ljekarniku. Ponesite sa sobom kutiju/bočicu Razagilina Teva da pokažete svom liječniku ili ljekarniku.

Ako ste zaboravili uzeti Razagilin Teva

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Uzmite sljedeću dozu kako je uobičajeno, kada je vrijeme da je uzmete.

Ako prestanete uzimati Razagilin Teva

Nemojte prestati uzimati Razagilin Teva prije razgovora sa svojim liječnikom.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, Razagilin Teva može uzrokovati nuspojave iako se neće javiti kod svakoga. Sljedeće nuspojave su prijavljene u placebo kontroliranim kliničkim ispitivanjima:

Vrlo često: mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba

Često: mogu se javiti u najviše 1 na 10 osoba

 • bol u trbuhu
 • pad
 • alergija
 • vrućica
 • gripa (influenca)
 • opće loše osjećanje (malaksalost)
 • bol u vratu
 • bol u prsima (angina pektoris)
 • nizak krvni tlak pri ustajanju u stojeći položaj sa simptomima kao što su omaglica/ošamućenost (ortostatska hipotenzija)
 • smanjeni apetit
 • zatvor
 • suha usta
 • mučnina i povraćanje
 • nadutost
 • abnormalni rezultati krvnih testova (leukopenija)
 • bol u zglobovima (artralgija)
 • mišićno-koštana bol
 • upala zglobova (artritis)
 • utrnulost i slabost mišića ruke (sindrom karpalnog tunela)
 • smanjenje tjelesne težine
 • abnormalni snovi
 • poteškoće u mišićnoj koordinaciji (poremećaj ravnoteže)
 • depresija
 • omaglica (vrtoglavica)
 • produljene mišićne kontrakcije (distonija)
 • curenje nosa (rinitis)
 • nadražaj kože (dermatitis)
 • osip
 • crvenilo očiju (konjunktivitis)
 • hitan nagon za mokrenjem

Manje često: mogu se javiti u najviše 1 na 100 osoba

 • moždani udar (cerebrovaskularni događaj)
 • srčani udar (infarkt miokarda)
 • osip s mjehurićima (vezikulobulozni osip)

Dodatno, rak kože je bio prijavljen u oko 1 % bolesnika u placebo kontroliranim kliničkim ispitivanjima. Ipak, znanstveni dokazi upućuju na to da je Parkinsonova bolest, a ne neki lijek posebno, povezana s većim rizikom od karcinoma kože (ne isključivo melanom). Morate razgovarati sa svojim liječnikom o svakoj sumnjivoj promjeni na koži.

Parkinsonova bolest se povezuje sa simptomima halucinacija i smetenosti.

Ovi simptomi su opaženi i tijekom razdoblja nakon stavljanja lijeka u promet u bolesnika s Parkinsonovom bolešću liječenih Razagilinom Teva.

Zabilježeni su slučajevi bolesnika koji se, tijekom uzimanja jednog ili više lijekova za liječenje Parkinsonove bolesti, nisu mogli oduprijeti nagonu ili iskušenju da izvode određenu radnju koja bi mogla biti škodljiva za njih same ili za druge. Ovo se zove poremećaj kontrole impulsa.

Kod bolesnika koji uzimaju Razagilin Teva i/ili druge lijekove koji se koriste za liječenje Parkinsonove bolesti opaženo je sljedeće:

 • Opsesivne misli ili impulzivno ponašanje.
 • Jak nagon za pretjeranim kockanjem unatoč ozbiljnim posljedicama po njih ili obitelj.
 • Promijenjen ili povećan seksualni interes i ponašanje koje je značajno zabrinjavajuće za Vas ili druge, primjerice povećan seksualni nagon.
 • Nekontrolirano prekomjerno kupovanje ili trošenje.

Obavijestite svog liječnika ako iskusite ovakvo ponašanje; s njim ćete razgovarati o načinima kako kontrolirati ili smanjiti simptome.

5. Kako čuvati Razagilin Teva

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Razagilin Teva se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka va ljanosti navedenog na kutiji, bočici ili blisteru iza „EXP/Rok valjanosti“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. Dodatne informacije

Što Razagilin Teva sadrži

 • Djelatna tvar je razagilin (u obliku razagilinmesilata). Svaka tableta sadrži 1 mg razagilina u obliku razagilinmesilata.
 • Pomoćne tvari su manitol, koloidni bezvodni silicijev dioksid, kukuruzni škrob, prethodno geliran kukuruzni škrob, stearatna kiselina, talk.

Kako Razagilin Teva izgleda i sadržaj pakiranja

Razagilin Teva tablete su bijele do skoro bijele, okrugle, plosnate tablete kosih rubova, promjera 8 mm, s utisnutom oznakom “GIL” i “1” ispod toga na jednoj strani, i bez oznake na drugoj strani.

Tablete su dostupne u blister pakiranjima od 7, 10, 28, 30, 100 i 112 tableta ili u bočici koja sadrži 30 tableta.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Napomene:

Nositelj odobrenja

PLIVA HRVATSKA d.o.o. Prilaz baruna Filipovića 25 10 000 Zagreb Hrvatska

Proizvođač

Teva Pharmaceuticals Europe B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem Nizozemska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ocjenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera i nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Razagilin Teva tablete (1 mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.