Revolade (25mg) – Uputa o lijeku

Revolade 25 mg filmom obložene tablete

Revolade 50 mg filmom obložene tablete

eltrombopag

Pažljivo pročitajte uputu prije nego što počnete uzimati ovaj lijek.

 • Sačuvajte uputu, možda ćete ju trebati ponovno pročitati.
 • Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj lijek propisan je Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
 • Ako primjetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi:

 1. Što je Revolade i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati Revolade
 3. Kako uzimati Revolade
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Revolade
 6. Dodatne informacije

1. Što je Revolade i za što se koristi 

Revolade ubrajamo u skupinu lijekova koje zovemo agonisti trombopoetinskih receptora. Koristi se kao pomoć u povećanju broja trombocita u Vašoj krvi. Trombociti su krvne stanice koje pomažu u sprečavanju ili smanjenju krvarenja.

Revolade se upotrebljava u liječenju poremećaja zgrušavanja krvi tj. krvarenja koje zovemo imuna (idiopatska) trombocitopenična purpura (ITP) u odraslih bolesnika (starijih od 18 godina), kojima je odstranjena slezena i koji su primali terapiju kortikosteroidima ili imunoglobulinima, a bez odgovarajućeg učinka. ITP je karakterizirana sniženim brojem trombocita (trombocitopenija ). Osobe s ITP-om imaju povišeni rizik od krvarenja i mogu imati neke od navedenih znakova: petehije (točkasta krvarenja u koži – sitne, crvene, okrugle promjene u razini kože), modrice, krvarenje iz nosa, krvarenje iz desni i otežano zaustavljanje krvarenja iz posjekotina ili nakon ozljeda.

Revolade se također može koristiti u prethodno liječenih odraslih osoba (starijih od 18 godina) s kroničnom ITP kod kojih operativni zahvat odstranjenja slezene ne dolazi u obzir.

2. Prije nego počnete uzimati Revolade 

Nemojte uzimati Revolade

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na eltrombopag ili bilo koji drugi sastojak lijeka Revolade (naveden u dijelu 6. ‘Što sadrži Revolade’).

Ú Provjerite kod vašeg liječnika ako mislite da se to odnosi na Vas.

Budite oprezni s Revoladeom

Prije nego počnete uzimati Revolade, Vaš liječnik mora znati:

 • ako imate probleme s jetrom. U tom slučaju lijek Vam ne bi trebao biti propisan osim ako Vaš liječnik ne smatra da očekivana dobrobit nadmašuje rizik od zgrušavnja krvi.
 • ako imate povišeni rizik od stvaranja krvnih ugrušaka u venama ili arterijama, ili znate da su krvni ugrušci česti u Vašoj obitelji. Rizik nastanka ugrušaka može biti povišen u sljedećim situacijama: ukoliko ste starije životne dobi, ako ste ‘vezani’ za krevet duže vrijeme, ako bolujete od raka (maligne bolesti), ako uzimate oralne kontraceptive (za kontrolu neželjene trudnoće) ili hormonsku nadomjesnu terapiju, ako ste nedavno bili podvrgnuti operativnom zahvatu ili ste doživjeli ozljedu (fizičku traumu), ako ste pretili ili ste pušač.

Recite liječniku prije nego započnete liječenje ako mislite da se nešto od navedenog odnosi na Vas.

 • ako imate kataraktu (zamućenje očne leće)

Ú  Recite liječniku ako se nešto od navedenog odnosi na Vas.

Pregled očiju (postoji li katarakta?)

Vaš liječnik može preporučiti da u sklopu redovitog pregleda očiju prekontrolirate imate li kataraktu.

Trebat ćete redovite kontrole krvi

Prije nego počnete uzimati Revolade Vaš liječnik će Vam učiniti krvne testove kojima će prekontrolirati krvne stanice, uključujući i trombocite. Ovi će se testovi ponavljati redovito tijekom uzimanja ovog lijeka.

Revolade može povisiti razinu nekih krvnih enzima koji upućuju na oštećenje jetre. Prije započinjanja liječenja Revoladeom i tijekom liječenja redovito će Vam se kontrolirati krv radi procjene jetrene funkcije. Možda ćete morati prekinuti liječenje Revoladeom ako jetreni enzimi previše porastu ili razvijete kliničke znakove jetrenog oštećenja.

Ú Recite Vašem liječniku odmah ako primijetite bilo koji od navedenih simptoma ili znakova jetrenog oštećenja:

 • žutilo kože ili bjeloočnica (žutica)
 • neobično tamnu mokrać

Ako prekinete uzimanje Revoladea, ponovni pad broja trombocita (trombocitopenija) će najvjerojatnije uslijediti nakon nekoliko dana. Ako prekinete uzimanje Revoladea, biti će potrebna kontrola broja trombocita i Vaš će liječnik s Vama raspraviti odgovarajuće mjere opreza.

Ako imate povišeni broj trombocita, rizik za nastanak krvnih ugrušaka može biti povišen, iako oni mogu nastati i kad je broj trombocita snižen ili normalan. Vaš će liječnik prilagoditi dozu Revoladea tako da broj trombocita ne naraste previsoko.

Ú  Recite Vašem liječniku odmah ako primijetite bilo koji od simptoma ili znakova postojanja krvnog ugruška:

 • oticanje, bolnost ili osjetljivost u jednoj nozi (duboka venska tromboza)
 • nagli nedostatak zraka (zaduhu) naročito ako je praćena oštrim bolom u prsima i/ili ubrzanim disanjem (plućna embolija)
 • bol u trbuhu, povećanje opsega trbuha, krv u stolici (tromboza portalne vene)

Uzimanje drugih lijekova s Revoladeom

Recite svom liječniku ili ljekarniku ako uzimate ili ste nedavno uzimali ili počinjete uzimati neke druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta, kao i biljne pripravke.

Neki često upotrebljavani lijekovi reagiraju s Revoladeom – uključujući minerale i lijekove sa i bez recepta, kao što su:

 • antacidi – lijekovi za liječenje poremećaja probave, žgaravice ili želučanog vrijeda (čir na želucu)
 • statini – lijekovi za snižavanje kolesterola
 • minerali poput željeza, kalcija, magnezija, aluminija, selena i cinka koje možemo naći u nadomjescima vitamina i minerala
 • lijekovi poput metotreksata i topotekana, koji se koriste za liječenje raka

Vidi dio 3., ‘Kako uzimati Revolade’, za više informacija o uzimanju antacida, vitamina i minerala

Ú Recite Vašem liječniku ako uzimate neki od navedenih preparata. Neki od njih se ne smiju uzimati u kombinaciji s Revoladeom ili im je potrebno prilagoditi dozu ili vrijeme uzimanja. Vaš će liječnik prekontrolirati lijekove koje uzimate i predložiti promjene/zamjenu ukoliko za tim postoji potreba.

Ako uzimate lijekove koji sprečavaju zgrušavanje krvi (antikoagulansi ili antitrombocitni lijekovi) postoji povišeni rizik od krvarenja. Vaš liječnik će o tome porazgovarati s Vama.

Ako uzimate kortikosteroide, danazol i/ili azatioprin, oni mogu biti prekinuti ili njihova doza smanjena tijekom liječenja Revoladeom.

Uzimanje hrane i pića s Revoladeom

Revolade se ne smije uzimati s mliječnim proizvodima jer kalcij u njima ometa apsorpciju lijeka. Za detalje vidi dio 3.

Trudnoća i dojenje

Nemojte uzimati Revolade ako ste trudni osim ako Vam to izričito liječnik ne preporuči. Posljedice uzimanja Revoladea tijekom trudnoće nisu poznate.

 • Recite Vašem liječniku ako ste trudni ili planirate trudnoću
 • Upotrebljavajte pouzdane metode kontracepcije tijekom uzimanja Revoladea, kako biste spriječili trudnoću
 • Ako zatrudnite tijekom liječenja Revoladeom, recite to Vašem liječ

Ne dojite dok uzimate Revolade. Nije poznato izlučuje li se Revolade majčinim mlijekom.

 • Recite svom liječniku ako dojite ili planirate dojiti dijete.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ispitivanja učinka Revoladea na sposobnost upravljanja vozilima ili strojevima nisu provođena.

3. Kako uzimati Revolade

Uvijek uzmite lijek Revolade točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ukoliko niste sigurni.

Koliko lijeka uzeti

Uobičajena doza na početku je jedna tableta Revoladea od 50 mg na dan. Ljudi koji su porijeklom iz istočne Azije (Kinezi, Japanci, Tajvanci, Koreanci) mogu trebati niže početne doze lijeka od 25 mg.

Progutajte tabletu cijelu, s malo vode.

Nastup djelovanja Revoladea može biti za 1-2 tjedna. Ovisno o odgovoru vašeg organizma na lijek, liječnik Vam može preporučiti promjenu doze Revoladea.

Revolade se ne preporuča djeci mlađoj od 18 godina, jer sigurnost i učinkovitost primjene lijeka nisu za sada dokazani.

Kada uzeti lijek

Nemojte uzimati Revolade 4 sata prije ili poslije konzumacije:

 • mliječnih proizvoda poput sira, maslaca, jogurta ili sladoleda
 • mlijeka ili napitaka na bazi mlijeka jogurta ili vrhnja
 • antacida, lijekova za poremećaj želučane probave
 • nadomjesnih preparata minerala i vitamina koji uključuju željezo, kalcij, magnezij, aluminij, selen i cink

Ako to učinite, lijek se neće pravilno apsorbirati.

Dodatne savjete o prehrani potražite kod Vašeg liječnika.

Ako uzmete Revoladea više nego što ste trebali

Javite se odmah Vašem liječniku ili ljekarniku. Ako je moguće, pokažite im kutiju od tableta ili ovu uputu o lijeku.

Preporuča se praćenje eventualnih simptoma ili znakova neželjenih reakcija da bi liječenje moglo biti započeto odmah u slučaju njihove pojave.

Ako ste zaboravili uzeti Revolade

Uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Revolade

Nemojte prekinuti uzimanje Revoladea bez da ste se posavjetovali s Vašim liječnikom. Ako Vam on savjetuje da prekinete liječenje, trombocite ćete morati kontrolirati svaki tjedan tijekom naredna 4 tjedna.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Revoladea obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave 

Kao i ostali lijekovi, Revolade može uzrokovati nuspojave.

Krvarenje nakon prestanka liječenja

Unutar dva tjedna od prestanka uzimanja Revoladea, broj vaših trombocita će obično pasti na razinu prije početka liječenja ovim lijekom. Niže vrijednosti trombocita u krvi mogu povisiti Vaš rizik od krvarenja. Vaš će liječnik kontrolirati broj trombocita tijekom barem 4 tjedna nakon što prestanete uzimati Revolade.

 • Recite Vašem liječniku ako Vam se pojave modrice ili krvarenje nakon prestanka uzimanja

Problemi s Vašom koštanom srži

Bolesnici s ITP-om mogu imati problema s koštanom srži. Lijekovi poput Revoladea mogu pogoršati taj problem. Znakovi promjena u koštanoj srži se mogu pokazati kao abnormalni rezultat krvnih testova. Vaš liječnik može odlučiti provesti i testove za direktan pregled koštane srži tijekom liječenja Revoladeom.

Povišeni broj trombocita

Liječnik će Vam kontrolirati broj trombocita u krvi tijekom liječenja. Ukoliko njihov broj prekomjerno poraste, biti će potrebno prilagoditi dozu Revoladea ili ćete morati prekinuti njegovo uzimanje.

Povišeni rizik od nastanka krvnih ugrušaka

Bolesnici s ITP-om mogu imati povišeni rizik od nastanka krvnih ugrušaka i lijekovi poput Revoladea mogu taj problem i pogoršati.

Ako razvijete simptome i znakove postojanja krvnih ugrušaka kao što su: oticanje, bolnost ili osjetljivost u jednoj nozi (duboka venska tromboza) nagli nedostatak zraka (zaduha) naročito ako je praćena oštrim bolom u prsima i/ili ubrzanim disanjem (plućna embolija) bol u trbuhu, povećanje opsega trbuha, krv u stolici (tromboza portalne vene)

Odmah se javite liječniku.

Vrlo česte nuspojave (mogu se javiti u više od 1 na 10 bolesnika)

Česte nuspojave (mogu se javiti u 1 od 10 bolesnika ili rjeđe)

 • poteškoće sa spavanjem (insomnija)
 • konstipacija, bolovi u stomaku
 • mučnina
 • proljev
 • zamućenje očne leće (katarakta)
 • suhoća očiju
 • porast bilirubina (kojeg proizvodi jetra) (hiperbilirubinemija)
 • poremećaj rada jetre (abnormalna jetrena funkcija)
 • prorjeđivanje ili gubitak kose (alopecija)
 • kožni osip
 • svrbež (pruritus)
 • bolovi u zglobovima (artralgija)
 • bolovi u mišićima (mialgija), mišićni spazmi
 • bolovi u kostima
 • nedostatak energije (umor)
 • trnci ili obamrlost u rukama i nogama (parestezije)
 • oticanje ruku, gležnjeva ili nogu (periferni edemi)

Česte nuspojave koje se vide u krvnim analizama:

 • porast jetrenih enzima (aspartat i alanin transaminaza)
 • porast bilirubina (tvar koju proizvodi jetra)
 • porast koncentracije bjelančevina u krvi

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u najviše 1 od 100 bolesnika)

 • prekid opskrbe srca krvlju (akutni infarkt miokarda)
 • naglo začepljenje krvne žile ugruškom (embolija)
 • nagli nedostatak zraka (zaduha) naročito ako je praćena oštrim bolom u prsima i/ili ubrzanim disanjem (plućna embolija)
 • gubitak funkcije jednog dijela pluća uslijed začepljenja plućne arterije (plućni infarkt)
 • ubrzani rad srca (tahikardija), palpitacije, brzi ili nepravilni otkucaji srca, plavilo kože (cijanoza), povišeni krvni tlak (hipertenzija)
 • površinska upala vene (površinski tromboflebitis)
 • ograničena oteklina uzrokovana nakupljanjem krvi uslijed oštećenja krvne žile (hematom)
 • grlobolja i nelagoda pri gutanju, upala pluća, sinusa, krajnika, grla i nosa
 • gubitak apetita (anoreksija)
 • bolno oticanje zglobova uzrokovano nakupljanjem mokraćne kiseline (produkt razgradnje hrane) (giht)
 • problemi sa spavanjem, anksioznost, depresija, gubitak interesa, promjene raspoloženja
 • omaglica, osjećaj pospanosti, poteškoće s održavanjem ravnoteže, okusom, govorom i funkcijom živaca, migrena, tresenje (tremor)
 • problemi s jetrom uključujući: porast enzima koje jetra proizvodi, otežano oticanje žuči (iz jetre) u crijevo, a koja pomaže u probavljanju hrane (kolestaza)
 • problemi s očima uključujući i zamagljen vid
 • bol u uhu, vrtoglavica
 • kašalj, problemi s nosom, grlom i sinusima, otežano disanje tijekom spavanja
 • problemi s probavom: mučnina i povraćanje, bolan otečen trbuh, vjetrovi, ubrzana peristaltika, hemoroidi, suha usta, loša probava, osjetljivost jezika, krvarenje desni, krvarenje iz nosa
 • promjene na koži uključujući promjene u izgledu, prekomjerno znojenje, crveni točkasti osip ili uzdignuti osip praćen svrbežom
 • slabost muskulature, bolovi u rukama i nogama, osjećaj težine u udovima
 • problemi s bubrezima: upala bubrega, pojačano mokrenje noću
 • opće loše osjećanje, visoka temperatura, osjećaj vrućine, bolovi u prsištu, modrice

Manje česte nuspojave koji se mogu vidjeti u krvnim analizama:

 • smanjen broj crvenih krvnih stanica (anemija), bijelih krvnih stanica i trombocita
 • promjene u sastavu krvi
 • promjene u razini mokraćne kiseline, kalcija i kalija

Ako primjetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Revolade

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Revolade se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.

Lijek ne zahtjeva posebne uvjete čuvanja.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. Dodatne informacije 

Što Revolade sadrži

25 mg filmom obložene tablete

Djelatna tvar u Revoladeu je eltrombopagolamine. Jedna filmom obložena tableta sadrži eltrombopagolamin što odgovara 25 mg eltrombopaga.

Pomoćne tvari su: hipromeloza, makrogol 400, magnezijev stearat, manitol (E421), mikrokristalična celuloza, polisorbat 80, povidon (K30), natrijev škroboglikolat, vrst A i titanijev dioksid (E171).

50 mg filmom obložene tablete

Djelatna tvar u Revoladeu je eltrombopagolamine. Jedna filmom obložena tableta sadrži eltrombopagolamin što odgovara 50 mg eltrombopaga.

Pomoćne tvari su: hipromeloza, željezov oksid crveni (E172), željezov oksid žuti (E172), makrogol 400, magnezijev stearat, manitol (E421), mikrokristalična celuloza, povidon (K30), natrijev škroboglikolat, vrst A i titanijev dioksid (E171).

Kako Revolade izgleda i sadržaj pakovanja

Revolade 25 mg filmom obložene tablete su okrugle, bikonveksne, bijele tablete s utisnutim oznakama ‘GS NX3’ i ‘25’ na jednoj strani.

Revolade 50 mg filmom obložene tablete su okrugle, bikonveksne, smeđe tablete s utisnutim oznakama ‘GS UFU’ i ‘50’ na jednoj strani.

Dostupne su u kutiji s aluminijskim blisterom koji sadrži 28 filmom obloženih tableta.

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni

Ocjenite članak

3.50 / 5   2

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera i nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Revolade (25mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.