Tamiflu (75mg) – Uputa o lijeku

Tamiflu 75 mg tvrde kapsule oseltamivir

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Tamiflu i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Tamiflu
 3. Kako uzimati Tamiflu
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Tamiflu
 6. Sadržaj pakovanja i druge informacije

1. Što je Tamiflu i za što se koristi 

Tamiflu se koristi za liječenje odraslih, adolescenata, doječadi i djece u dobi od 1 godine i starije.

Tamiflu Vam je propisan za liječenje gripe (influence). Može se koristiti kada imate simptome gripe, a poznato je da virus gripe kruži u zajednici. Može se koristiti i u nekim drugim slučajevima koji su opisani u nastavku.

Tamiflu se propisuje za prevenciju gripe. Može se koristiti ako ste bili u kontaktu s nekim tko ima gripu. O tome se u pravilu odlučuje od slučaja do sluč

Tamiflu se u iznimnim slučajevima propisuje za preventivno liječenje. Primjerice, može se koristiti kada sezonsko cjepivo protiv gripe možda neće pružiti dostatnu zaštitu i kada vlada pandemija gripe (globalna epidemija gripe).

Tijekom pandemije gripe Tamiflu se može koristiti i za liječenje ili prevenciju gripe kod djece mlađe od 1 godine. Liječnici moraju donijeti odluku hoće li primjenjivati Tamiflu djeci te dobi na temelju težine bolesti koju uzrokuje virus gripe i djetetova zdravstvenog stanja, kako bi se osiguralo da dijete ima koristi od liječ

Tamiflu sadrži oseltamivir, koji pripada skupini lijekova pod nazivom “inhibitori neuraminidaze”. Ovi lijekovi sprječavaju širenje virusa gripe u tijelu i na taj način ublažavaju ili sprječavaju simptome infekcije virusom gripe.

Gripa je infekcija koju izaziva virus. Simptomi gripe često uključuju nagli porast temperature (više od 37,8°C), kašalj, curenje ili začepljenje nosa, glavobolju, bolove u mišićima i izražen umor. Osim gripe iste simptome mogu izazvati i druge infekcije. Prava infekcija gripom događa se samo tijekom godišnjih epidemija u vrijeme kada se virus gripe širi zajednicom. Izvan razdoblja epidemije, takvi simptomi su uglavnom povezani s drugim vrstama zaraza ili bolesti.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Tamiflu 

Nemojte uzimati Tamiflu

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na oseltamivir ili neki drugi sastojak lijeka Tamiflu naveden u dijelu 6.

Upozorenja i mjere opreza

Prije uzimanja lijeka Tamiflu Vaš liječnik mora znati

 • jeste li alergični na ostale lijekove
 • imate li problema s bubrezima. U tom će slučaju možda trebati prilagoditi dozu.
 • bolujete li od neke ozbiljne bolesti koju biste morali odmah bolnički liječiti
 • ako Vam imunološki sustav ne funkcionira
 • ako imate kroničnu srčanu ili plućnu bolest

Tijekom liječenja lijekom Tamiflu obavijestite svog liječnika

 • ako primijetite promjene u ponašanju ili raspoloženju (neuropsihijatrijske događaje), naročito u djece i adolescenata

Tamiflu nije cjepivo protiv gripe.

Tamiflu nije cjepivo: on liječi infekciju ili sprječava širenje virusa. Cjepivo stvara protutijela protiv virusa. Tamiflu neće promijeniti učinkovitost cjepiva protiv gripe i liječnik Vam može propisati i Tamiflu i cjepivo protiv gripe.

Drugi lijekovi i Tamiflu

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući lijekove koji se izdaju bez recepta. Osobito su važni sljedeći lijekovi:

 • klorpropamid (koristi se za liječenje šećerne bolesti)
 • metotreksat (koristi se za liječenje, primjerice, reumatoidnog artritisa)
 • fenilbutazon (koristi se za liječenje boli i upale)
 • probenecid (koristi se za liječenje gihta)

Trudnoća i dojenje

Morate obavijestite svog liječnika ako ste trudni, mislite da ste trudni ili pokušavate zatrudnjeti, kako bi mogao odlučiti je li Tamiflu primjeren lijek za Vas.

Učinci na dojenčad nisu poznati. Morate obavijestiti svog liječnika ako dojite, kako bi mogao odlučiti je li Tamiflu primjeren lijek za Vas.

Prije uzimanja bilo kakvog lijeka upitajte liječnika ili ljekarnika za savjet.

Upravljanje vozilima i strojevima

Tamiflu ne utječe na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

3. Kako uzimati Tamiflu. 

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako vam je rekao liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Uzmite Tamiflu što prije, najbolje u prva dva dana nakon pojave simptoma gripe.

Preporučene doze

Za liječenje gripe uzmite dvije doze dnevno. Obično se jedna doza uzima ujutro, a jedna navečer. Važno je da dovršite cijelu 5-dnevnu terapiju, čak i ako se ubrzo počnete osjećati bolje.

Za prevenciju gripe ili nakon kontakta sa zaraženom osobom uzimajte jednu dozu dnevno tijekom 10 dana. Najbolje je da tu dozu uzimate ujutro uz doručak.

U posebnim okolnostima kao što je rasprostranjena gripa te u bolesnika s oslabljenim imunološkim sustavom liječenje će se nastaviti najdulje 6 ili 12 tjedana.

Osobe kojima je teško uzimati kapsule mogu koristiti Tamiflu oralnu suspenziju.

Morate uzimati onu količinu oralne suspenzije koju je propisao liječnik.

Preporučena doza određuje se na temelju tjelesne težine bolesnika.

Odrasli i adolescenti u dobi od 13 do 17 godina

40 kg ili više: liječenje gripe (doza tijekom 5 dana) 75 mg dvaput dnevno, prevencija gripe(doza tijekom 10 dana) 75 mg jednom dnevno

75 mg se može dobiti uzimanjem jedne kapsule od 30 mg i jedne kapsule od 45 mg

Djeca u dobi od 1 do 12 godina

10 to 15 kg : liječenje gripe (doza tijekom 5 dana) 30 mg dvaput dnevno, prevencija gripe(doza tijekom 10 dana)  30 mg jednom dnevno

Više od 15 kg i do 23 kg liječenje gripe (doza tijekom 5 dana) 45 mg dvaput dnevno, prevencija gripe(doza tijekom 10 dana) 45 mg jednom dnevno

Više od 23 kg i do 40 kg liječenje gripe (doza tijekom 5 dana) 60 mg dvaput dnevno, prevencija gripe(doza tijekom 10 dana) 60 mg dvaput dnevno

Više od 40 kg liječenje gripe (doza tijekom 5 dana) 75 mg dvaput dnevno, prevencija gripe(doza tijekom 10 dana) 75 mg dvaput dnevno

75 mg se može dobiti uzimanjem jedne kapsule od 30 mg i jedne kapsule od 45 mg
Dojen
čad mlađa od 1 godine

Primjena lijeka Tamiflu kod dojenčadi mlađe od 1 godine treba se temeljiti na procjeni liječnika o potencijalnoj koristi liječenja naspram bilo kojeg potencijalnog rizika za dojenče. Raspoloživi su samo ograničeni podaci za djecu mlađu od 2 godine, a nema podataka za dojenčad mlađu od mjesec dana.

Vidjeti sljedeću tablicu.

3 do 12 mjeseci liječenje gripe (doza tijekom 5 dana) 3 mg/kg dvaput dnevno, prevencija gripe(doza tijekom 10 dana) 3 mg/kg dvaput dnevno

1 do 3 mjeseca liječenje gripe (doza tijekom 5 dana) 2,5 mg/kg dvaput dnevno, prevencija gripe(doza tijekom 10 dana) 2,5 mg/kg dvaput dnevno

0 do 1 mjesec liječenje gripe (doza tijekom 5 dana) 2 mg/kg dvaput dnevno, prevencija gripe(doza tijekom 10 dana) 2 mg/kg dvaput dnevno

mg/kg = mg po kilogramu tjelesne težine djeteta
Način primjene

Progutajte kapsule Tamiflu cijele s vodom. Nemojte ih lomiti ni žvakati.

Tamiflu možete uzeti s hranom ili bez nje, no preporučuje se uzimanje s hranom kako bi se smanjila mogućnost mučnine i povraćanja.

Ako trebate Tamiflu u tekućem obliku (oralna suspenzija), a taj oblik nije dostupan, možete pripremiti Tamiflu suspenziju iz ovih kapsula. Upute se nalaze u dijelu Pripremanje Tamiflu suspenzije kod kuće.

Ako uzmete više lijeka Tamiflu nego što ste trebali, prestanite uzimati Tamiflu i odmah se obratite liječniku ili ljekarniku.

Mogli biste imati mučninu, povraćati i/ili osjetiti omaglicu.

Ako ste zaboravili uzeti Tamiflu

Ne uzimajte dvostruku dozu da biste nadoknadili propuštenu kapsulu.

Ako prestanete uzimati Tamiflu

Nema nuspojava ako prestanete uzimati Tamiflu. No, ako Tamiflu prestanete uzimati ranije nego što Vam je to liječnik savjetovao, mogu se ponovno pojaviti simptomi gripe.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom lijeka Tamiflu obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave 

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se neće javiti kod svakoga. Mnoge od sljedećih nuspojava mogu biti i posljedica gripe.

Sljedeće ozbiljne nuspojave prijavljene su rijetko nakon stavljanja oseltamivira u promet:

 • anafilaktičke i anafilaktoidne reakcije: teške alergijske reakcije s oticanjem lica i kože, osipom koji svrbi, padom krvnog tlaka i otežanim disanjem
 • poremećaji jetre (fulminantni hepatitis, poremećaj jetrene funkcije i žutica): žutilo kože i bjeloočnica, promjena boje stolice, promjene ponašanja
 • angioneurotski edem: iznenadno jako oticanje kože, uglavnom u području glave i vrata, uključujući oči i jezik, uz otežano disanje
 • Stevens-Johnsonov sindrom i toksična epidermalna nekroliza: komplicirana alergijska reakcija koja može biti opasna po život, teška upala vanjskog, a možda i unutarnjeg sloja kože, grlobolja i umor, osip kože koji se razvija u mjehuriće, ljuštenje većih područja kože uz moguće otežano disanje i nizak krvni tlak
 • krvarenje u probavnom sustavu: dugotrajno krvarenje iz debelog crijeva ili pljuvanje krvi
 • neuropsihijatrijski poremećaji opisani u nastavku.

Ako primijetite neki od tih simptoma, odmah zatražite liječničku pomoć.

Najčešće (vrlo često i često) prijavljene nuspojave lijeka Tamiflu su mučnina, povraćanje, bol i nelagoda u trbuhu, glavobolja i bol. One se najčešće pojavljuju nakon prve doze lijeka i obično se povlače po nastavku liječenja. Njihova se učestalost smanjuje ako se lijek uzima s hranom.

Rijetke ali ozbiljne nuspojave: odmah zatražite liječničku pomoć (mogu se javiti u najviše 1 na 1000 bolesnika)

Tijekom liječenja lijekom Tamiflu prijavljeni su rijetki događaji, koji uključuju:

 • konvulzije i delirij, uključujući promjenu razine svijesti
 • smetenost, promjenu ponašanja
 • obmanutost, halucinacije, uznemirenost, tjeskobu, noćne more

Ovi su događaji prijavljivani prvenstveno kod djece i adolescenata i često su iznenada počinjali i brzo prestajali. U nekoliko su slu čajeva doveli do samoozljeđivanja, ponekad sa smrtnim ishodom. Ovakvi neuropsihijatrijski događaji također su prijavljeni kod oboljelih od gripe koji nisu uzimali Tamiflu.

 • Bolesnike, a naročito djecu i adolescente, treba pomno nadzirati kako bi se uočile eventualne gore opisane promjene ponašanja.
 • Ako primijetite neki od tih simptoma, osobito kod mlađih osoba, odmah zatražite liječničku pomoć.

Odrasli i adolescenti (u dobi od 13 do 17 godina)

Vrlo česte nuspojave: mogu se javiti u više od 1 na 10 bolesnika

 • glavobolja
 • mučnina

Česte nuspojave: (mogu se javiti u najviše 1 na 10 bolesnika

 • bronhitis
 • infekcija virusom herpesa
 • kašalj
 • omaglica
 • vrućica
 • bol
 • bolovi u udovima
 • curenje nosa
 • poteškoće sa spavanjem
 • grlobolja
 • bol u trbuhu
 • osjećaj punoće u gornjem dijelu trbuha
 • infekcije gornjih dišnih puteva (upala nosa, grla i sinusa)
 • želučane tegobe
 • povraćanje

Manje česte nuspojave: mogu se javiti u najviše 1 na 100 bolesnika

 • alergijska reakcija
 • promjena razine svijesti
 • konvulzije
 • poremećaji srčanog ritma
 • blagi do teški poremećaji funkcije jetre
 • kožne reakcije (upala kože, crveni osip koji svrbi, ljuskice na koži)

Rijetke nuspojave: mogu se javiti u najviše 1 na 1000 bolesnika

 • trombocitopenija (smanjen broj trombocita)
 • smetnje vida

Djeca u dobi od 1 do 12 godina

Vrlo česte nuspojave: mogu se javiti u više od 1 na 10 bolesnika

Česte nuspojave: mogu se javiti u najviše 1 na 10 bolesnika

 • konjunktivitis (crvene oči te iscjedak ili bol u očima)
 • upala uha i drugi poremećaji uha
 • glavobolja
 • mučnina
 • curenje nosa
 • bol u trbuhu
 • osjećaj punoće u gornjem dijelu trbuha
 • želučane tegobe

Manje česte nuspojave: mogu se javiti u najviše 1 na 100 bolesnika

 • upala kože
 • poremećaj bubnjića

Dojenčad u dobi od 1 do 12 mjeseci

Prijavljene nuspojave lijeka Tamiflu pri liječenju gripe u dojenčadi u dobi od 1 do 12 mjeseci slične su nuspojavama prijavljenima kod starije djece (u dobi od 1 godine i starije).

Novorođenčad u dobi od 0 do 1 mjeseca

Nema podataka o primjeni lijeka Tamiflu u dojenčadi mlađe od 1 mjeseca.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti svojeg liječnika ili ljekarnika. Međutim,

 • ako ste Vi ili Vaše dijete često bolesni, ili
 • ako se simptomi gripe pogoršavaju ili ako vrućica potraje, što prije obavijestite liječ

5. Kako čuvati Tamiflu 

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza „Rok valjanosti“ ili „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Tamiflu sadrži

 • Jedna kapsula sadrži 75 mg oseltamivira u obliku oseltamivirfosfata.
 • Drugi sastojci su:

Sadržaj kapsule: škrob (kukuruzni) prethodno geliran, talk, povidon, umrežena karmelozanatrij i natrijev stearilfumarat.

Ovojnica kapsule: želatina, žuti željezov oksid (E172), crveni željezov oksid(E172), crni željezov oksid (E172) i titanijev dioksid (E171).

Tinta: šelak (E904), titanijev dioksid (E171) i boja „FDiC Blue 2“ ( indigocrvena, E132).

Kako Tamiflu izgleda i sadržaj pakovanja

Tvrda kapsula se sastoji od sivog neprozirnog tijela s natpisom “ROCHE” i svijetložute neprozirne kapice s natpisom “75 mg”. Natpisi su plave boje.

Tamiflu 75 mg tvrde kapsule su dostupne u blister-pakovanju s 10 kapsula.

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka

Roche d.o.o., Banjavčićeva 22, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Ime i adresa proizvođača lijeka

F.Hoffmann-La Roche Ltd., Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, Švicarska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni

Ocjenite članak

0 / 5   0

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera i nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Tamiflu (75mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.