Tenox (5mg) – Uputa o lijeku

Tenox 5 mg tablete Tenox 10 mg tablete amlodipin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Tenox i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Tenox
 3. Kako uzimati Tenox
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Tenox
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Tenox i za što se koristi

Tenox sadrži djelatnu tvar amlodipin koja spada u skupinu lijekova koji se nazivaju antagonisti kalcija.

Tenox se primjenjuje za liječenje visokog krvnog tlaka (hipertenzije) ili za liječenje određenog tipa boli u prsištu koja se naziva angina. Rijedak oblik angine naziva se Prinzmetalova ili varijantna angina.

U bolesnika s visokim krvnim tlakom ovaj lijek djeluje tako da opušta krvne žile i tako omogućava lakši protok krvi kroz njih. U bolesnika s anginom Tenox djeluje tako da poboljšava opskrbu srčanog mišića krvlju, na taj način dovodeći više kisika u srce, što sprječava pojavu boli u prsištu. Vaš lijek neće odmah ublažiti bol u prsištu izazvanu anginom.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Tenox

Nemojte uzimati Tenox:

 • ako ste alergični na amlodipin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.) ili na druge antagoniste kalcija. Alergija se može očitovati u obliku svrbeža, crvenila kože ili tegoba pri disanju.
 • ako imate jako niski tlak (tešku hipotenziju).
 • ako imate suženje aortnog srčanog zaliska (stenozu aorte) ili kardiogeni šok (stanje u kojem srce ne može opskrbiti tijelo s dovoljno krvi).
 • ako bolujete od zatajivanja srca nakon srčanog udara.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Tenox.

Obavijestite svog liječnika ako imate ili ste imali bilo koje od navedenih stanja:

 • nedavni srčani udar
 • zatajivanje srca
 • jaki porast krvnog tlaka (hipertenzivnu krizu)
 • bolest jetre
 • starije ste životne dobi i trebate povisiti dozu

Djeca i adolescenti

Tenox se nije ispitivao u djece mlađe od 6 godina. Tenox se smije koristiti samo za liječenje hipertenzije u djece i adolescenata u dobi od 6 do 17 godina (vidjeti dio 3).

Za dodatne informacije obratite se svom liječniku.

Drugi lijekovi i Tenox

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Tenox može utjecati na druge lijekove ili drugi lijekovi mogu utjecati na Tenox, kao što su:

 • ketokonazol, itrakonazol (lijekovi za liječenje infekcija gljivicama)
 • ritonavir, indinavir, nelfinavir (tzv. inhibitori proteaze koji se koriste u liječenju HIV-a)
 • rifampicin, eritromicin, klaritromicin (antibiotici)
 • gospina trava (Hypericum perforatum)
 • verapamil, diltiazem (lijekovi za srce)
 • dantrolen (infuzija koja se koristi kod velikih odstupanja tjelesne temperature)
 • simvastatin (lijek za snižavanje kolesterola)

Ako već uzimate druge lijekove za snižavanje krvnog tlaka, Tenox može uzrokovati dodatno sniženje krvnog tlaka.

Tenox s hranom i pićem

Bolesnici koji uzimaju Tenox ne smiju konzumirati sok od grejpa ili grejp. Sok od grejpa i grejp mogu uzrokovati porast vrijednosti djelatne tvari amlodipina u krvi, što može izazvati pojačano djelovanje Tenoxa na snižavanje krvnog tlaka.

Trudnoća

Nije utvrđena sigurnost primjene amlodipina u trudnica. Ako mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, recite to svom liječniku prije uzimanja Tenoxa.

Dojenje

Nije poznato izlučuje li se amlodipin u majčino mlijeko. Ako dojite ili planirate dojiti, recite to svom liječniku prije uzimanja Tenoxa.

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Tenox može utjecati na Vašu sposobnost vožnje i upravljanja strojevima. Ako nakon uzimanja tableta osjećate mučninu, omaglicu, umor ili glavobolju, nemojte voziti niti upravljati strojevima te se odmah obratite liječniku.

3. Kako uzimati Tenox

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Uobičajena početna doza je 5 mg Tenoxa jedanput na dan. Doza se može povisiti na 10 mg jedanput na dan.

Lijek možete uzimati prije ili nakon obroka i pića. Lijek morate uzeti svakoga dana u isto vrijeme s malo vode. Nemojte uzimati Tenox sa sokom od grejpa.

Primjena u djece i adolescenata

Za djecu i adolescente (u dobi od 6-17 godina) preporučena uobičajena početna doza je 2,5 mg na dan. Najviša preporučena doza iznosi 5 mg na dan. Tableta se može podijeliti u jednake doze.

Vrlo je važno da tablete uzimate redovito. Posjetite liječnika prije nego potrošite sve tablete.

Ako uzmete više Tenoxa nego što ste trebali

Uzimanje previše tableta može uzrokovati snižavanje ili čak opasno snižavanje krvnog tlaka. Možete osjećati omaglicu, gubitak svijesti, nesvjesticu ili slabost. U slučaju jakog pada krvnog tlaka, može nastupiti šok. Koža Vam može postati hladna i znojna i možete izgubiti svijest. U slučaju da ste uzeli previše tableta Tenoxa, odmah potražite medicinsku pomoć.

Ako ste zaboravili uzeti Tenox

Ne brinite. Ako ste zaboravili uzeti jednu tabletu, potpuno preskočite tu dozu. Sljedeću dozu uzmite u predviđeno vrijeme. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Tenox

Liječnik će Vas savjetovati koliko dugo trebate uzimati lijek. Bolest se može ponovo pojaviti ako lijek prestanete uzimati prije nego što Vam je to preporučio liječnik.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Odmah obavijestite svoga liječnika ako iskusite bilo koju od dolje navedenih, vrlo rijetkih ozbiljnih nuspojava.

 • iznenadna pojava piskutavog disanja, bol u prsima, kratak dah ili tegobe s disanjem
 • oticanje očnih kapaka, lica ili usana
 • oticanje jezika i grla koje uzrokuje poteškoće s disanjem
 • teške kožne reakcije koje uključuju intenzivni kožni osip, koprivnjaču, crvenilo po cijelom tijelu, jaki svrbež, stvaranje mjehurića, guljenje i oticanje kože, upalu sluznice (Stevens-Johnsonov sindrom) ili druge alergijske reakcije
 • srčani udar, nepravilni ritam srca
 • upala gušterače koja može uzrokovati jaku bol u trbuhu i leđima, povezana s općim osjećajem slabosti

Zabilježene su niže navedene česte nuspojave. Ako Vam bilo koja od nuspojava zadaje probleme ili ako traje dulje od tjedan dana, obratite se svom liječniku.

Česte nuspojave: javljaju se u do 1 na 10 korisnika

 • glavobolja, omaglica, pospanost (osobito na početku liječenja)
 • svjesni doživljaj otkucaja srca (palpitacije), crvenilo lica
 • bol u trbuhu, mučnina
 • oticanje gležnjeva (edem), umor.

Druge zabilježene nuspojave navedene su u sljedećem popisu. Ako bilo koja od njih postane ozbiljna ili ako uočite neku nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, molimo Vas da o tome obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

Manje česte nuspojave: javljaju se u do 1 na 100 korisnika

 • promjene raspoloženja, tjeskoba, depresija, nesanica
 • drhtanje, poremećaj okusa, gubitak svijesti, slabost
 • osjećaj umrtvljenosti ili trnci u udovima, gubitak osjeta boli
 • poremećaji vida, dvoslike, zvonjenje u ušima
 • niski krvni tlak
 • kihanje/curenje nosa uzrokovano upalom sluznice nosa (rinitis)
 • poremećaj u radu crijeva, proljev, zatvor, loša probava, suha usta, povraćanje
 • ispadanje kose, pojačano znojenje, svrbež kože, mjestimično crvenilo kože, promjena boje kože
 • poremećaj mokrenja, povećan nagon za noćno mokrenje, povećana učestalost mokrenja
 • nemogućnost postizanja erekcije, povećanje ili napetost grudi u muškaraca
 • slabost, bol, osjećaj opće slabosti
 • bol u zglobovima ili mišićima, grčevi u mišićima, bol u leđima
 • smanjenje ili povećanje tjelesne težine

Rijetke nuspojave: javljaju se u 1 na 1000 korisnika):

 • smetenost

Vrlo rijetke nuspojave: javljaju se u do 1 na 10000 korisnika):

 • smanjeni broj bijelih krvnih stanica, smanjeni broj trombocita što može dovesti do neuobičajene pojava modrica ili lakog krvarenja (oštećenje crvenih krvnih stanica)
 • povišenje šećera u krvi (hiperglikemija)
 • poremećaj živaca koji mogu uzrokovati slabost, trnce ili umrtvljenost
 • kašalj, oticanje desni
 • nadimanje trbuha (gastritis)
 • poremećaj funkcije jetre, upala jetre (hepatitis), žuto obojenje kože (žutica), povišenje razine jetrenih enzima koji mogu utjecati na neke medicinske pretrage
 • povišena mišićna napetost
 • upala krvnih žila, često povezana s kožnim osipom
 • osjetljivost na svjetlost
 • poremećaj koji obuhvaća ukočenost, drhtanje i/ili poremećaj pokreta

Ako bilo koja nuspojava postane ozbiljna ili ako primijetite bilo koju nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Tenox

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti i vlage.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Tenox sadrži

 • Djelatna tvar je amlodipin. Svaka tableta sadrži 5 mg amlodipina u obliku amlodipinmaleata ili 10 mg amlodipina u obliku amlodipinmaleata.
 • Drugi sastojci su: celuloza, mikrokristalična; škrob, prethodno geliran; natrijev škroboglikolat, vrste A; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijev stearat.

Kako Tenox izgleda i sadržaj pakiranja

Tablete; bijele, okrugle, blago izbočene, ukošenih rubova, s razdjelnim urezom na jednoj strani. Tableta se može razdijeliti na jednake doze.

Tenox je dostupan u blisterima po 10 tableta, a svaka kutija sadrži ukupno 30, 60 ili 90 tableta.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

KRKA – FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Proizvođač

KRKA – FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, 10 000 Zagreb, Hrvatska

KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ocjenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera i nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Tenox (5mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.