Tesavel (25mg) – Uputa o lijeku

TESAVEL 25 mg filmom obložene tablete TESAVEL 50 mg filmom obložene tablete TESAVEL 100 mg filmom obložene tablete sitagliptin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno proč
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi:

 1. Što je TESAVEL i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati TESAVEL
 3. Kako uzimati TESAVEL
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati TESAVEL
 6. Dodatne informacije

1. Što je Tesavel i za što se koristi 

TESAVEL pripada skupini lijekova koji se uzimaju kroz usta, nazivaju se inhibitori dipeptidil-peptidaze 4 (DPP-4) i snižavaju razinu šećera u krvi u bolesnika koji imaju šećernu bolest tipa 2 (diabetes mellitus). Šećerna bolest tipa 2 također se naziva šećernom bolešću neovisnom o inzulinu (NIDDM).

TESAVEL pomaže poboljšati razinu inzulina nakon obroka i smanjuje količine šećera kojeg tijelo proizvodi. Nije vjerojatno da će dovesti do prevelikog snižavanja razine šećera u krvi jer ne djeluje kada je razina šećera u krvi niska. Međ utim, istodobno uzimanje s lijekom iz skupine sulfonilureja ili s inzulinom može dovesti do prevelikog snižavanja razine šećera u krvi (hipoglikemije).

Liječnik Vam je propisao TESAVEL da Vam pomogne pri snižavanju povišene razine šećera u krvi koju imate zbog toga što bolujete od šećerne bolesti tipa 2. TESAVEL se uzima sam ili u kombinaciji s nekim drugim lijekovima koji snižavaju razinu šećera u krvi (inzulinom, metforminom, sulfonilurejama ili glitazonima) koje uz dijetu i tjelovježbu možda već uzimate za liječenje šećerne bolesti.

Što je šećerna bolest tipa 2?

Šećerna bolest tipa 2 je bolest koja nastaje zbog toga što Vaše tijelo ne proizvodi dovoljno inzulina, a proizvedeni inzulin ne djeluje kako bi trebao. Vaše tijelo također može proizvoditi previše šećera. Kad se to dogodi, šećer (glukoza) se nakuplja u krvi. To može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema kao što su bolesti srca, bubrega, sljepoća i amputacija.

2. Prije nego počnete uzimati Tesavel 

Nemojte uzimati TESAVEL

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na sitagliptin ili na bilo koji drugi sastojak lijeka TESAVEL

Budite posebno oprezni s lijekom TESAVEL

U bolesnika koji su primali TESAVEL prijavljeni su slučajevi upale gušterače (pankreatitisa). Pankreatitis može biti ozbiljna, pa i po život opasna bolest. Prestanite uzimati TESAVEL i javite se svom liječniku ako osjetite jaku bol u trbuhu koja ne prestaje, sa ili bez povraćanja, jer možda imate pankreatitis.

Obavijestite svog liječnika ako imate ili ste imali:

 • pankreatitis, žučne kamence, problem alkoholizma ili vrlo visoke razine triglicerida. Ove bolesti mogu povećati vjerojatnost da po prvi put ili ponovno dobijete pankreatitis.
 • šećernu bolest tipa 1.
 • dijabetičku ketoacidozu (komplikaciju šećerne bolesti s visokom razinom šećera u krvi, naglim gubitkom tjelesne težine, mučninom ili povraćanjem).
 • tegobe s bubrezima, ili neke novonastale ili od ranije prisutne bolesti. Imate li tegobe s bubrezima, TESAVEL možda nije pravi lijek za Vas.
 • alergijsku reakciju na TESAVEL.

Uzimate li lijek iz skupine sulfonilureja ili inzulin istodobno s lijekom TESAVEL, može Vam se previše sniziti razina šećera u krvi. Stoga Vam liječnik može sniziti dozu sulfonilureje ili inzulina.

Uzimanje drugih lijekova

TESAVEL se može uzimati s većinom lijekova. Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali neke druge lijekove, uključujući i lijekove koje uzimate bez recepta ili biljne pripravke.

Uzimanje hrane i pića s lijekom TESAVEL

Možete uzimati TESAVEL s hranom i pićem ili bez njih.

Trudnoća i dojenje

Trudnice ili žene koje planiraju trudno ću moraju se posavjetovati sa svojim liječnikom prije nego počnu uzimati TESAVEL. TESAVEL se ne smije uzimati u trudnoći.

Nije poznato izlučuje li se TESAVEL u majčino mlijeko. Ne smijete uzimati TESAVEL ako dojite ili namjeravate dojiti.

Upravljanje vozilima i rad na strojevima

TESAVEL nema poznatog u činka na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima. Ipak, tijekom upravljanja vozilom ili rada na strojevima treba imati na umu da su pri primjeni ovoga lijeka prijavljene omaglica i pospanost.

Istodobno uzimanje lijeka TESAVEL s lijekovima koji se zovu sulfonilureje ili s inzulinom, može uzrokovati hipoglikemiju, što može utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima, ili rad bez sigurnog oslonca.

3. Kako uzimati Tesavel 

Uvijek uzmite TESAVEL točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Uobičajena doza je:

jedna filmom obložena tableta od 100 mg jedanput na dan

kroz usta

Vaš liječnik Vam može propisati TESAVEL sam ili s nekim drugim lijekovima za snižavanje razine šećera u krvi.

Nastavite uzimati TESAVEL sve dok Vam ga liječnik propisuje kako biste nastavili s reguliranjem šećera u krvi.

Dijeta i tjelovježba mogu pomoći da Vaše tijelo bolje iskoristi šećer u krvi. U vrijeme uzimanja lijeka TESAVEL važno je pridržavati se uputa Vašeg liječnika o dijeti, tjelovježbi i gubitku tjelesne težine.

Ako uzmete više TESAVEL tableta nego što ste trebali

Uzmete li višu dozu lijeka TESAVEL od propisane, odmah se obratite svom liječniku.

Ako ste zaboravili uzeti TESAVEL

Propustite li dozu lijeka, uzmite je čim se sjetite. Ako se ne sjetite prije nego što dođe vrijeme za sljedeću dozu, preskočite propuštenu dozu i nastavite uzimati lijek prema uobičajenom rasporedu. Nemojte uzimati dvostruku dozu lijeka TESAVEL.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom lijeka TESAVELobratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, TESAVEL može uzrokovati nuspojave.

Vrlo česte nuspojave (javljaju se u više od 1 na 10 bolesnika)

Česte nuspojave (javljaju se u manje od 1 na 10, ali više od 1 na 100 bolesnika)

Manje česte nuspojave (javljaju se u manje od 1 na 100, ali više od 1 na 1000 bolesnika)

Neki bolesnici liječeni metforminom imali su sljedeće nuspojave nakon uvođenja sitagliptina: Česte: mučnina

Manje česte: gubitak tjelesne težine, gubitak teka, bol u trbuhu, proljev, niska razina šećera u krvi, pospanost.

Pri istodobnom uzimanju sitagliptina i metformina neki bolesnici su imali nelagodu u želucu na početku liječenja.

Pri istodobnom uzimanju lijeka TESAVEL sa sulfonilurejom, neki bolesnici su imali sljedeće nuspojave:

Česte: niska razina šećera u krvi

Pri istodobnom uzimanju lijeka TESAVEL sa sulfonilurejom i metforminom, neki bolesnici su imali sljedeće nuspojave:

Vrlo česte: niska razina šećera u krvi Česte: zatvor

Pri istodobnom uzimanju lijeka TESAVEL i pioglitazona neki bolesnici su imali sljedeće nuspojave: Česte: niska razina šećera u krvi i vjetrovi. Također, neki bolesnici koji su uzimali TESAVEL i pioglitazon prijavili su oticanje stopala. Ove nuspojave mogu se zamijetiti pri primjeni sitagliptina i bilo kojeg glitazona (npr. roziglitazona).

Pri istodobnom uzimanju lijeka TESAVEL s roziglitazonom i metforminom, neki bolesnici su imali sljedeće nuspojave:

Česte: glavobolja, kašalj, proljev, povraćanje, niska razina šećera u krvi, gljivična infekcija kože, infekcija gornjih dišnih putova, oticanje šaka ili nogu.

Pri istodobnom uzimanju lijeka TESAVEL s inzulinom (s metforminom ili bez njega), neki bolesnici su imali sljedeće nuspojave:

Česte: glavobolja, niska razina šećera u krvi i prehlada Manje česte: suha usta, zatvor

Neki bolesnici koji su uzimali samo TESAVEL imali su sljedeće nuspojave: Česte: niska razina šećera u krvi, glavobolja

Manje česte: omaglica, zatvor

Osim toga, neki su bolesnici u vrijeme uzimanja lijeka TESAVEL prijavili sljedeć e nuspojave: Česte: infekcija gornjih dišnih putova, začepljen nos ili curenje iz nosa i grlobolja, upala kostiju i zglobova, bol u rukama ili nogama.

Nakon stavljanja lijeka TESAVEL u promet, samog i/ili u kombinaciji s drugim lijekovima za liječenje še ćerne bolesti prijavljene su dodatne nuspojave (učestalost nepoznata): alergijske reakcije, koje mogu biti i ozbiljne, uključujući osip, koprivnjaču i oticanje lica, usana, jezika i grla, što može otežati disanje i gutanje. Ako imate alergijsku reakciju, odmah prestanite uzimati TESAVEL i javite se svom liječniku. Liječnik Vam može propisati lijek za liječenje alergijske reakcije i drugi lijek za šećernu bolest. Druge nuspojave koje su bile prijavljene uključuju: upalu gušterače; tegobe s bubrezima (ponekad zahtijevaju dijalizu); povraćanje.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Tesavel

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

TESAVEL se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ovaj lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Lijekovi se ne smiju bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Dodatne informacije 

Što TESAVEL sadrži

Djelatna tvar je sitagliptin.

Jedna TESAVEL 25 mg filmom obložena tableta sadrži 25 mg sitagliptina u obliku sitagliptinfosfat hidrata.

Jedna TESAVEL 50 mg filmom obložena tableta sadrži 50 mg sitagliptina u obliku sitagliptinfosfat hidrata.

Jedna TESAVEL 100 mg filmom obložena tableta sadrži 100 mg sitagliptina u obliku sitagliptinfosfat hidrata.

Pomoćne tvari: celuloza, mikrokristalična (E460); kalcijev hidrogenfosfat, bezvodni (E341); karmelozanatrij, umrežena (E468); magnezijev stearat (E470b) i natrijev stearilfumarat. Ovojnica tablete sadrži: poli(vinilni alkohol); makrogol 3350; talk (E553b); titanijev dioksid (E171); željezov oksid, crveni (E172) i željezov oksid, žuti (E172).

Kako TESAVEL izgleda i sadržaj pakovanja

TESAVEL 25 mg filmom obložena tableta okrugla je filmom obložena tableta ružičaste boje s oznakom “221” na jednoj strani.

TESAVEL 50 mg filmom obložena tableta okrugla je filmom obložena tableta blijedo bež boje s oznakom “112” na jednoj strani.

TESAVEL 100 mg filmom obložena tableta okrugla je filmom obložena tableta bež boje s oznakom “277” na jednoj strani.

Neprozirni blisteri (PVC/PE/PVDC//Al).

TESAVEL filmom obložene tablete dostupne su u pakovanju od 28 filmom obloženih tableta (blister pakovanje, 2×14 tableta).

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka u Republici Hrvatskoj

MERCK SHARP & DOHME d.o.o.

Heinzelova 62a, 10 000 Zagreb

HRVATSKA

Ime i adresa proizvođača

Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.A.

Via Emilia, 21, 27100 Pavia

Italija

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni.

Ocjenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera i nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Tesavel (25mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.