Tramudin Retard (100mg) – Uputa o lijeku

Tramundin retard 100 mg tablete s produljenim oslobađanjem tramadolklorid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Tramundin retard i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Tramundin retard
 3. Kako uzimati Tramundin retard
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Tramundin retard
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Tramundin retard i za što se koristi

Djelatna tvar Tramundin retarda je tramadolklorid.

To je opioidni analgetik koji djeluje na središnji živčani sustav. Ublažava bol djelovanjem na živčane stanice mozga i leđne moždine.

Tramundin retard se koristi za ublažavanje srednje jakih do jakih bolova.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Tramundin retard

Nemojte uzimati Tramundin retard:

 • ako ste alergični na djelatnu tvar ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.);
 • ako ste se akutno otrovali alkoholom, tabletama za spavanje, analgeticima, opioidima ili psihotropnim lijekovima (lijekovi koji djeluju na raspoloženje i emocije);
 • ako uzimate ili ste u protekla dva tjedna uzimali inhibitore monoaminooksidaze – MAO inhibitore (lijekovi za liječenje depresije);
 • ako bolujete od epilepsije koja se liječenjem adekvatno ne kontrolira;
 • kao zamjenu u liječenju simptoma ustezanja.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Tramundin retard.

Budite oprezni s Tramundin retardom:

 • ako ste ovisni o opioidnim analgeticima;
 • ako imate povredu glave, bolujete od povišenog tlaka koji je posljedica povrede glave ili moždane bolesti (na što ukazuje snažna glavobolja ili povraćanje bez prethodnog osjećaja mučnine);
 • ako ste u stanju šoka (osjećaj slabosti, malaksalosti, hladan znoj, blijed izgled);
 • ako imate smetnje svijesti nepoznatog uzroka;
 • ako imate poteškoće s disanjem;
 • ako ste osjetljivi na opioide;
 • ako imate sklonosti epilepsiji ili napadima;
 • ako bolujete od bolesti jetre ili bubrega.

U navedenim slučajevima molimo da prije uzimanja lijeka kontaktirate liječnika.

Postoje izvještaji o razvoju epileptičkih napadaja kod bolesnika koji su uzimali preporučene doze tramadola. Opasnost se može povećati ako se prekorači preporučena dnevna doza od 400 mg tramadola.

Tramadol može povećati rizik od napadaja kod bolesnika koji uzimaju drugi lijek koji snižava prag napadaja. Ako bolujete od epilepsije, ili ako ste skloni napadajima, smijete se liječiti tramadolom samo ako su okolnosti takve da je to neophodno potrebno. O tome odlučuje Vaš liječnik.

Dugotrajnom primjenom Tramundin retarda možete razviti toleranciju na lijek. Stoga Vam mogu biti potrebne veće doze lijeka za postizanje željene kontrole boli. Produljena primjena Tramundin retarda može dovesti do fizičke ovisnosti. Kod naglog prekida liječenja mogu se pojaviti simptomi ustezanja. Ako liječenje Tramundin retardom više nije potrebno, preporučuje se postupno smanjenje dnevne doze kako bi se spriječili simptomi ustezanja.

Postoji mogućnost zlouporabe i razvoja psihološke ovisnosti o opioidnim analgeticima, pa tako i prema Tramundin retardu.

Ako ste skloni zlouporabi lijekova ili stvaranju ovisnosti, liječenje Tramundin retardom prihvatljivo je samo tijekom kratkog vremenskog razdoblja i to pod strogim nadzorom liječnika.

Tramundin retard nije primjeren kao zamjenski lijek u liječenju bolesnika ovisnih o opioidima, jer iako je on po svom djelovanju agonist opioida, Tramundin retard ne može potisnuti simptome ustezanja morfina.

Drugi lijekovi i Tramundin retard

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika:

 • ako tijekom uzimanja Tramundin retarda uzimate druge lijekove koji djeluju na živčani sustav, poput lijekova za smirenje, tableta za spavanje, antidepresiva ili drugih lijekova protiv bolova poput morfina, možete se osjećati pospano ili malaksalo;
 • ako uzimate alkohol zajedno s Tramundin retardom;
 • ako istovremeno uzimate karbamazepin za liječenje epilepsije. Karbamazepin može smanjiti učinak Tramundin retarda na suzbijanje bolova;
 • ako uzimate druge lijekove za liječenje boli (pentazocin, nalbufin ili buprenorfin). Analgetski učinak Tramundin retarda mogao bi oslabiti, a dužina trajanja djelovanja skratiti;
 • ako uzimate ondansentron (lijek za suzbijanje mučnine), može doći do smanjenja učinka Tramundin retarda na suzbijanje bolova;
 • ako uzimate inhibitore selektivne pohrane serotonina (SSRI), Tramundin retard može poremetiti njihovo djelovanje povećanjem njihovih učinaka. U izoliranim slučajevima može doći do serotoninskog sindroma. Znakovi serotoninskog sindroma mogu biti: smetenost, nemir, povišena tjelesna temperatura, znojenje, neusklađeni pokreti udova ili očiju, nekontrolirano trzanje mišića i proljev;
 • ako uzimate kumarinske antikoagulanse (lijekove protiv zgrušavanja krvi), poput varfarina, istovremena primjena Tramundin retarda može promijeniti njihove učinke i dovesti do povećane sklonosti krvarenju;
 • ako ste uzimali inhibitore monoaminooksidaze (MAO inhibitore) u zadnjih 14 dana zbog mogućnosti neželjenog djelovanja na centar za disanje i na cirkulaciju;
 • ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Rizik za nuspojave se povećava:

 • ako uzimate lijekove koji mogu izazvati konvulzije (epileptične napadaje), kao što su određeni antidepresivi ili antipsihotici. Rizik od napadaja se povećava ako te lijekove uzimate istodobno s Tramundin retardom. Vaš liječnik će Vam reći je li Tramudnin retard prikladan za Vas.
 • ako uzimate određene antidepresive. Tramundin retard može stupiti u interakcije s tim lijekovima te se stoga mogu javiti simptomi poput nehotičnih, ritmičnih kontrakcija mišića, uključujući mišiće koji kontroliraju pokrete očiju, nemira, prekomjernog znojenja, nekontroliranog grčenja mišića (tremor), prekomjernih refleksa, povećane mišićne napetosti i tjelesne temperature iznad 38 °C.

Tramundin retard s hranom, pićem i alkoholom

Ne pijte alkohol za vrijeme uzimanja Tramundin retarda zbog mogućnosti povećanja učinka lijeka. Hrana nema učinka na Tramundin retard.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Tramundin retard se ne smije uzimati tijekom trudnoće jer sigurnost uporabe tramadola u trudnoći nije dokazana.

Tramadol se ne bi trebao uzimati tijekom dojenja. Tramadol se izlučuje u malim koli činama u mlijeko. Nakon jednokratne primjene lijeka dojenje obično ne treba prekidati, ali zato treba pažljivo nadzirati novorođenče. Pitajte svog liječnika za savjet.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nemojte voziti ili upravljati strojevima ako se osjećate umorno ili pospano nakon liječenja Tramundin retardom. Te učinke pogoršava istodobno uzimanje alkohola i/ili drugih psihotropnih lijekova.

Tramundin retard sadrži laktozu

Ako vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih vrsta šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim liječnikom.

3. Kako uzimati Tramundin retard

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni. Doza se mora prilagoditi intenzitetu Vaših bolova i Vašoj osobnoj osjetljivosti na bol. Općenito se mora uzeti najniža doza koja još uklanja bolove.

Tablete s postupnim oslobađanjem ne žvačite i uzimajte ih s puno tekućine, neovisno o unosu hrane. Tableta se može razdijeliti na jednake doze.

Odrasli i adolescenti stariji od 12 godina:

Preporučena početna doza iznosi 50-100 mg dva puta na dan, ujutro i navečer. Ako bol dovoljno ne popusti, doza se može povećati na 150-200 mg dva puta na dan.

Ukupna dnevna doza od 400 mg tramadolklorida ne smije se prekoračiti (4 tablete Tramundin retarda). Veće su doze namijenjene samo za posebne kliničke okolnosti.

Tramundin retard ne smijete uzimati dulje nego što je potrebno za liječenje. Dugotrajna primjena tramadola u liječenju boli, ovisno o naravi i ozbiljnosti bolesti, zahtjeva pažljivo i redovito praćenje bolesnika (prema potrebi i s prekidima u liječenju) kako bi se ustanovila potreba i opseg daljnjeg liječenja.

Djeca

Tramundin retard nije primjeren za uporabu kod djece mlađe od 12 godina.

Stariji bolesnici

U starijih bolesnika (iznad 75 godina) izlučivanje tramadola može biti odgođeno. Ako se to odnosi na Vas, Vaš liječnik može povećati vremenske intervale između doza.

Teška bolest (insuficjencija) jetre ili bubrega/bolesnici na dijalizi

Bolesnici s teškom bolešću jetre i/ili bubrega ne smiju uzimati Tramundin retard. Ako imate blago ili umjereno narušenu funkciju, Vaš liječnik bi mogao predložiti povećanje vremenskih intervala između doza.

Ako uzmete više Tramundin retarda nego što ste trebali

Ako slučajno uzmete veće količine lijeka nego što vam je liječnik propisao, mogu se javiti brojni simptomi poput uskih zjenica, povraćanja, pada krvnog tlaka, ubrzanog rada srca, poremećaja svijesti, stanja smanjene svjesnosti i kome (duboka nesvjestica), napadaja i poteškoća s disanjem sve do prestanka disanja koje može u nekim slučajevima rezultirati smrtnim ishodom.

Ako uzmete više Tramundin retarda nego što ste trebali odmah potražite liječničku pomoć!

Ako ste zaboravili uzeti Tramundin retard

Ako zaboravite uzeti tabletu u određeno vrijeme, bol će se vjerojatno vratiti.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Tramundin retard

Nakon prestanka liječenja mogu se pojaviti simptomi ustezanja (vidjeti dio 4.).

U slučaju bilo kakvih nejasnoća u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Učestalost pojedinih nuspojava je klasificirana u sljedeće kategorije:

Vrlo često:           više od jednog od 10 bolesnika

Često:                  1 do 10 od 100 bolesnika

Manje često:        1 do 10 od 1000 bolesnika

Rijetko:                1 do 10 od 10000 bolesnika

Vrlo rijetko:         manje od jednog od 10000 bolesnika

Nepoznato:          učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka

Ako se pojave simptomi neke alergijske reakcije kao što je oteklina lica, jezika i/ili grla, i/ili poteškoće pri gutanju ili osip zajedno s otežanim disanjem, prekinite s uzimanjem lijeka i obratite se odmah liječniku.

Najčešće zabilježene nuspojave jesu mučnina i omaglica, a javljaju se kod više od 1 od 10 bolesnika.

Vrlo često:

 • omaglica
 • mučnina i povraćanje

Često:

 • glavobolja, pospanost
 • pojačano znojenje
 • suha usta i zatvor
 • opća slabost

Manje često:

 • osjećaj lupanja srca, ubrzan rad srca, osjećaj nesvjestice ili kolapsa (pad krvnog tlaka kod stajanja koji uzrokuje omaglicu, osjećaj gubitka svijesti ili gubitak svijesti)
 • dizanje želuca, osjećaj pritiska ili nadutosti u želucu
 • kožne reakcije (npr. svrbež, osip, koprivnjača)
 • sindrom ustezanja koji može uključivati uznemirenost, tjeskobu, nervozu, nesanicu, povećanu aktivnost mišića, nevoljno drhtanje i probavne simptome
 • proljev

Rijetko:

 • alergijske reakcije (nagli nastanak otežanog disanja uz zviždanje u prsnom košu, oteklina lica ili grla), anafilaksija
 • promjena apetita
 • halucinacije, nevoljno drhtanje, smetenost, poremećaj spavanja i noćne more. Psihičke nuspojave, koje mogu nastupiti nakon uzimanja lijeka variraju po intenzitetu i prirodi od bolesnika do bolesnika (što ovisi o osobnosti bolesnika i trajanju liječenja). One obuhvaćaju promjene raspoloženja (obično veselo raspoloženje, povremeno uznemirenost), promjene aktivnosti (obično smanjenu, povremeno povećanu aktivnost), te promjene kognitivnog i osjetilnog opažanja (promjene u shvaćanju i prepoznavanju što može dovesti do grešaka u sposobnosti prosuđivanja)
 • ovisnost o lijeku
 • trnci u rukama ili nogama
 • epileptički napadaji javljaju se uglavnom nakon uzimanja visokih doza tramadola ili ako su u isto vrijeme korišteni lijekovi koji snižavaju prag napadaja
 • zamagljen vid
 • usporen rad srca, povišeni krvni tlak
 • usporeno disanje
 • poremećaj koordinacije
 • kratkotrajni gubitak svijesti
 • otežano disanje (dispneja), pogoršanje astme. Ako uzimate više lijeka od preporučene doze ili ako uzimate druge lijekove koji deprimiraju aktivnost mozga, može se pojaviti usporeno disanje
 • nevoljne mišićne kontrakcije
 • slabost mišića
 • poremećaji mokrenja (otežano mokrenje, zadržavanje mokraće)

Vrlo rijetko:

 • vrtoglavica
 • crvenilo lica uz osjećaj vrućine

Nepoznato:

 • povišeni jetreni enzimi, hipoglikemija (snižena koncentracija šećera u krvi)

Ako se dugotrajno liječenje naglo prekine može doći do pojave simptoma ustezanja (nemir, anksioznost, nervoza, nesanica, povećana potreba za kretanjem, tremor, simptomi od strane probavnog sustava). Stoga smanjivanje doze mora biti postupno, prema preporukama liječnika.

5. Kako čuvati Tramundin retard

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece. Čuvati na temperaturi ispod 25oC.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Tramundin retard sadrži

Djelatna tvar je tramadolklorid.

Jedna tableta s produljenim oslobađanjem sadrži 100 mg tramadolklorida.

Pomoćne tvari su:

Jezgra tablete: laktoza hidrat, cetostearilni alkohol, etilceluloza, dibutilsebakat, oleatna kiselina, koloidni bezvodni silicijev dioksid (E551), talk i magnezijev stearat.

Film ovojnica: hipromeloza (E464), makrogol 400, titanijev dioksid (E 171) i talk.

Kako Tramundin retard izgleda i sadržaj pakiranja

Tramundin retard tablete su bijele do boje bjelokosti, duguljastog oblika s razdjelnim urezom s jedne strane.

Kutija s 50 (5 x 10) tableta u blister (PVC/Al) pakiranju.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Medis Adria d.o.o., Kolarova 7, Zagreb, Hrvatska

Proizvođač

Mundipharma GmbH, Mundipharmastrasse 2, Limburg, Njemačka

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ocjenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera i nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Tramudin Retard (100mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.