Valcyte tablete (450 mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovo pročitati.
 • Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi:

 1. Što je Valcyte i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati Valcyte
 3. Kako uzimati Valcyte
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Valcyte
 6. Dodatne informacije

1. Što je Valcyte i za što se koristi

VALCYTE pripada skupini lijekova koji izravnim djelovanjem sprječavaju rast virusa. Valganciklovir, djelatna tvar tableta, u tijelu se mijenja u ganciklovir. Ganciklovir sprječava umnožavanje virusa pod nazivom citomegalovirus (CMV) i njegov napad na zdrave stanice. Kod bolesnika s oslabljenim imunološkim sustavom CMV može uzrokovati infekciju organa, što može ugroziti život bolesnika.

VALCYTE se primjenjuje:

 • za liječenje infekcija mrežnice oka uzrokovanih CMV-om kod bolesnika sa sindromom stečenog nedostatka imuniteta (AIDS). Infekcija mrežnice oka uzrokovana CMV-om može uzrokovati poteškoće s vidom, pa čak i sljepoću.
 • za sprječavanje infekcija CMV-om kod bolesnika koji nisu zaraženi CMV-om, a presađen im je organ od osobe zaražene CMV-om

2. Prije nego počnete uzimati Valcyte

Nemojte uzimati VALCYTE

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na valganciklovir ili bilo koji drugi sastojak VALCYTE-a
 • ako ste alergični (preosjetljivi) na ganciklovir, aciklovir ili valaciklovir, a to su lijekovi koji se primjenjuju za liječenje drugih virusnih infekcija
 • ako dojite

Budite oprezni s VALCYTE-om

 • ako imate mali broj bijelih krvnih stanica, crvenih krvnih stanica ili krvnih pločica (trombocita-malih stanica uključenih u zgrušavanje krvi) u krvi. Vaš će liječnik provesti krvne pretrage prije no što počnete uzimati VALCYTE tablete. Za vrijeme uzimanja tableta provodit će se dodatni testovi.
 • ako ste podvrgnuti kemoterapiji ili hemodijalizi
 • ako imate poteškoća s bubrezima. Možda će biti potrebno da Vam liječnik propiše manju dozu i češće kontrolira krvne nalaze tijekom liječ
 • ako trenutačno uzimate kapsule ganciklovira, a liječnik vam želi propisati VALCYTE tablete. Važno je da ne uzmete veći broj tableta od onog koji vam je prepisao liječnik jer u suprotnom postoji opasnost od predoziranja.

Dosadašnja ispitivanja ne pokazuju dovoljno kako lijek djeluje kod djece.

Uzimanje drugih lijekova s Valcyte-om

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Ako istovremeno s VALCYTE-om uzimate i druge lijekove, kombinacija lijekova mogla bi utjecati na količinu lijeka koja dospijeva u krvotok ili uzrokovati štetne učinke. Obavijestite liječnika ako već uzimate lijekove koji sadrže neke od sljedećih tvari:

 • imipenem-cilastatin (antibiotik) – uzimanje ovog lijeka s VALCYTE-om može uzrokovati konvulzije (epileptičke napadaje)
 • zalcitabin, zidovudin, didanozin ili slične vrste lijekova koji se koriste za liječenje AIDS-a
 • probenecid (lijek protiv gihta) – istovremeno uzimanje probenecida i VALCYTE-a može povećati količinu ganciklovira u krvi
 • mofetilmikofenolat (koristi se nakon presađivanja)
 • vinkristin, vinblastin, adriamicin, hidroksiurea ili slične vrste lijekova koji se koriste u liječenju raka
 • cidofovir, foskarnet ili analoge nukleozida koji se koriste u liječenju virusnih infekcija
 • trimetoprim, trimetoprim/sulfa kombinacije i dapson (antibiotici)
 • pentamidin (lijek za liječenje parazita ili plućnih infekcija)
 • flucitozin ili amfotericin (antimikotici)

Uzimanje hrane i pića s Valcyte-om

VALCYTE treba uzimati s hranom. Ako, iz bilo kojeg razloga, niste u mogućnosti jesti, svejedno trebate uzeti vašu dozu VALCYTE-a kao i obično.

Trudnoća i dojenje

Ne biste smjeli uzimati VALCYTE ako ste trudni, osim ako to ne preporučuje vaš liječnik. Ako ste trudni ili planirate trudnoću, morate obavijestiti liječnika. Uzimanje VALCYTE-a tijekom trudnoće može naškoditi nerođenom djetetu.

Ne smijete uzimati VALCYTE ako dojite.Ako vaš liječnik želi započeti liječenje VALCYTE-om, morate prestati dojiti prije no što počnete uzimati tablete.

Žene u reproduktivnoj dobi

Žene u reproduktivnoj dobi moraju koristiti učinkovitu kontracepciju tijekom uzimanja VALCYTE-a.

Muškarci

Muškarci čije bi partnerice mogle zatrudnjeti moraju koristiti prezervative tijekom uzimanja VALCYTE-ai nastaviti ih koristiti 90 dana po završetku liječenja.

Prije uzimanja bilo kakvog lijeka upitajte liječnika ili ljekarnika za savjet.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nemojte voziti ni upravljati strojevima ako osjećate omaglicu, umor, drhtavicu ili smušenost za vrijeme uzimanja lijeka.

Pitajte vašeg liječnika ili ljekarnika za savjet prije uzimanja bilo kojeg lijeka.

3. Kako uzimati Valcyte

Uvijek uzmite tablete točno onako kako vam je rekao liječnik. Provjerite s vašim liječnikom ili ljekarnikom ukoliko niste sigurni.

Morate biti oprezni pri uzimanju tableta. Ne lomite ih i ne drobite. Progutajte ih cijele uz obrok kad god je to moguće. Ako slučajno dodirnete oštećene tablete, dobro operite ruke sapunom i vodom. Ako prah tableta dospije u vaše oči, isperite ih sterilnom ili čistom vodom ako nemate sterilne.

Da biste izbjegli predoziranje trebate se držati broja tableta prema preporuci vašeg liječnika.

VALCYTE tablete biste trebali, kad god je moguće, uzeti s hranom – vidjeti dio 2.

Odrasli:

Prevencija CMV oboljenja u transplantiranih bolesnikaTrebali biste početi uzimati ovaj lijek unutar 10 dana od vaše transplantacije. Uobičajena doza je dvije tablete JEDNOM dnevno. Trebali biste nastaviti s ovom dozom sve do 100 dana nakon vaše transplantacije.Ako vam je presađen bubreg, liječnik vam može savjetovati da uzimate tablete 200 dana.

Liječenje aktivnog CMV retinitisa u bolesnika s AIDS-om (tzv. indukcijska terapija)

Uobi čajena doza VALCYTE- a je dvije tablete DVAPUT dnevno tijekom 21 dana. Ne uzimajte ovu dozu više od 21 dan osim ako vam liječnik nije tako rekao jer bi to moglo povećati rizik nastanka nuspojava.

Dugotrajnije liječenje radi prevencije povratka aktivne upale u bolesnika koji boluju od AIDS-a i imaju CMV retinitis (tzv. terapija održavanja)

Uobičajena doza je dvije tablete JEDNOM dnevno. Trebali biste pokušati uzimati tablete u isto vrijeme svaki dan. Vaš liječnik će vam savjetovati koliko dugo biste trebali nastaviti uzimati VALCYTE.

Ako se vaš retinitis pogorša tijekom uzimanja navedene doze, vaš liječnik vam može reći da ponovite indukcijsku terapiju (kao što je navedeno gore) ili može odlučiti dati vam drugi lijek za liječenje CMV infekcije.

Stariji bolesnici

VALCYTE nije ispitivan na starijim bolesnicima.

Bolesnici s problemima s bubrezima

Ako vaši bubrezi ne rade kako treba, vaš liječnik vam može savjetovati da uzimate manje tableta svakog dana ili da ih uzimate samo određenim danima u tjednu. Vrlo je važno da uzimate samo onoliko tableta koliko vam je liječnik propisao.

Bolesnici s problemima s jetrom

VALCYTE nije ispitivan na bolesnicima koji imaju probleme s jetrom.

Ako uzmete više Valcyte-a nego što ste trebali

Ako ste uzeli ili mislite da ste uzeli više tableta no što ste trebali, odmah se javite svom liječniku ili u bolnicu. Uzimanje prevelikog broja tableta može uzrokovati teške nuspojave, osobito one vezane uz krv i bubrege. Možda zatrebate bolničko liječenje.

Ako ste zaboravili uzeti Valcyte

Ako zaboravite uzeti tablete, uzmite propuštenu dozu čim se sjetite i slijedeću dozu uzmite u uobičajeno vrijeme. Nemojte uzeti dvostruku dozu da biste nadoknadili propušteno.

Ako prestanete uzimati Valcyte

Ne smijete prestati uzimati lijek, osim ako vam to ne kaže liječnik.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom VALCYTE-a obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi VALCYTE može izazvati nuspojave.

Alergijske reakcije

Najviše do 1 od 100 osoba može razviti naglu i tešku alergijsku reakciju na valganciklovir (anafilaktički šok). PRESTANITE uzimati VALCYTE i prijavite se na hitni prijem u najbližu bolnicu ako osjetite bilo koji od sljedećih simptoma:

 • izbočeni kožni osip koji svrbi (urtikarija)
 • naglo oticanje grla, lica, usnica i usta koje može uzrokovati poteškoće pri gutanju ili disanju
 • naglo oticanje šaka, stopala ili gležnjeva.

Nuspojave zabilježene tijekom liječenja valganciklovirom ili ganciklovirom nalaze se u nastavku.

 • Vrlo često znači da se učinak može pojaviti kod više od 1 na svakih 10 bolesnika.
 • Često znači da se učinak može pojaviti kod 1 do 10 na svakih 100 bolesnika.
 • Manje često znači da se učinak može pojaviti kod 1 do 10 na svakih 1000 bolesnika.
 • Rijetko znači da se učinak može pojaviti kod 1 do 10 na svakih 10 000 bolesnika.

Vrlo česte nuspojave (mogu se pojaviti kod više od 1 na svakih 10 bolesnika):

 • Učinci na krv: smanjenje broja neutrofila- vrste bijelih krvnih stanica u krvi (neutropenija) što će vas učiniti podložnijima infekciji, smanjenje pigmenta u krvi koji prenosi kisik (anemija), što može uzrokovati umor i zaduhu pri vježbanju
 • Učinci na disanje: kratkoća daha ili poteškoće s disanjem (dispneja) Učinci na želudac i probavni sustav: proljev

Česte nuspojave (mogu se pojaviti kod 1 do 10 na svakih 100 bolesnika):

 • Učinci na krv: smanjenje broja leukocita (bijelih krvnih stanica) u krvi (leukopenija), smanjenje broja trombocita u krvi (trombocitopenija) što može uzrokovati nastajanje modrica i krvarenje, smanjenje broja nekoliko vrsta krvnih stanica istovremeno (pancitopenija)
 • Učinci na živčani sustav: glavobolja, poteškoće sa spavanjem (nesanica), neobični okusi (disgeuzija), smanjenje osjetljivosti na dodir (hipoestezija), osjećaj bockanja ili škakljanja kože (parestezija), gubitak osjeta u rukama ili stopalima (periferna neuropatija), omaglica, epileptički napadaji (konvulzije)
 • Učinci na oko: bol u očima, naticanje (edem) unutar oka, odvajanje stražnjeg dijela oka (odvajanje mrežnice) i opaciteti-zamućenje staklastog tijela oka
 • Učinci na uho: bol u ušima Učinci na disanje: kašljanje
 • Učinci na želudac i probavu: mučnina i povraćanje, bol u želucu, zatvor, vjetrovi, probavne smetnje (dispepsija), poteškoće s gutanjem (disfagija)
 • Učinci na kožu: upaljena koža (dermatitis), svrbež (pruritis), noćno znojenje
 • Učinci na mišiće, zglobove i kosti: bol u leđima, bol u mišićima (mijalgija) ili zglobovima (artralgija), ukočeni mišići (rigor), grčevi u mišićima
 • Infekcije: gljivične infekcije usta (oralna kandidijaza), infekcije uzrokovane bakterijama ili virusima u krvi, upala staničnog tkiva (celulitis), upala bubrega ili mokraćnog mjehura
 • Učinci na jetru: porast nekih jetrenih enzima, što je moguće uočiti samo tijekom krvnih pretraga
 • Učinci na bubreg: promjene u normalnom radu bubrega
 • Učinci na prehranu: gubitak apetita (anoreksija), gubitak težine
 • Općeniti simptomi: umor, vrućica, bol u prsima, gubitak energije (astenija), opći osjećaj slabosti
 • Učinci na raspoloženje i ponašanje: depresija, anksioznost, smušenost, neuobičajene misli

Manje česte nuspojave (mogu se pojaviti kod 1 do 10 na svakih 1000 bolesnika):

 • Učinci na srce: promjene normalnog ritma otkucaja srca (aritmija)
 • Učinci na cirkulaciju: ), nizak krvni tlak (hipotenzija), što može uzrokovati osjećaj ošamućenosti ili nesvjesticu
 • Učinci na krv: smanjenje nastajanja krvnih stanica u koštanoj srži Učinci na živce: tresavica ili drhtanje (tremor)
 • Učinci na oči: crvene, natečene oči (konjunktivitis), poremećaj vida Učinci na uši: gluhoća
 • Učinci na želudac i probavu: napuhnutost želuca, vrijedovi u ustima, upala gušterače (pankreatitis) pri čemu možete osjetiti jaku bol u želucu i leđima
 • Učinci na kožu: ispadanje kose (alopecija), svrbljivi osip ili oticanje praćeno svrbežom (urtikarija) i suha koža
 • Učinci na bubrege: krv u urinu (hematurija), zatajenje bubrega
 • Učinci na jetru: porast jetrenog enzima alanin aminotransferaze (što je moguće uočiti samo tijekom krvnih pretraga)
 • Učinci na plodnost: neplodnost u muškaraca
 • Učinci na raspoloženje i ponašanje: neuobičajene promjene raspoloženja i ponašanja, gubitak dodira s realnošću poput zvukova koje bolesnik čuje, a oni ne postoje ili stvari koje bolesnik vidi, a one ne postoje, uznemirenost

Rijetke nuspojave (mogu se pojaviti kod 1 do 10 na svakih 10 000 bolesnika):

 • Učinci na krv: zatajenje proizvodnje svih vrsta krvnih stanica (crvenih krvnih stanica, bijelih krvnih stanica i trombocita) u koštanoj srži

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Valcyte

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

VALCYTE se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici i kutiji nakon „Rok valjanosti“ ili kratice „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ovaj lijek nije potrebno čuvati u posebnim uvjetima.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. Dodatne informacije

Što VALCYTE sadrži

Djelatna tvar je 450 mg valganciklovira, u obliku 496,3 mg valganciklovirklorida.

Pomoćne tvari su: povidon K30; krospovidon; celuloza, mikrokristalična i stearatna kiselina.

Film ovojnica sadrži: hipromelozu;, titanijev-dioksid (E171); makrogol 400; željezov oksid, crveni (E172) i polisorbat 80.

Kako VALCYTE izgleda i sadržaj pakovanja

VALCYTE tablete su ružičaste, konveksne, ovalne filmom obložene tablete, sa oznakom ”VGC” s jedne strane i ”450” s druge strane.

VALCYTE je dostupan u pakovanju od 60 filmom obloženih tableta u bočici.

Napomene:

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka

Roche d.o.o. Ulica grada Vukovara 269a 10 000 Zagreb Hrvatska

Ime i adresa proizvođača lijeka

Roche Pharma AG Emil-Barell-Str.1 D-79639 Grenzach-Wyhlen Njemačka

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni.

Saznajte više o imunitetu u sljedećim tekstovima:

Ocjenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera i nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Valcyte tablete (450 mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.