Victoza (6mg/ml) otopina za injekciju – Upute o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, medicinskoj sestri ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, medicinsku sestru ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Što se nalazi u ovoj uputi

 1. Što je Victoza i za što se koristi
 2. Prije nego počnete primjenjivati lijek Victoza
 3.  Kako primjenjivati lijek Victoza
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati lijek Victoza
 6. Dodatne informacije

1. Što je Victoza i za što se koristi

Victoza sadrži djelatnu tvar liraglutid. Ona pomaže Vašem organizmu da snizi razinu šećera u krvi samo onda kad je šećer u krvi previsok. Ona također usporava prolazak hrane kroz želudac.
Victoza se koristi u odraslih za liječenje šećerne bolesti tipa 2 kad:

 • metformin ili sulfonilureja (kao što su glimepirid ili glibenklamid) sami usprkos najvišoj podnošljivoj dozi nisu dovoljni za kontrolu razina šećera u krvi.
 • metformin u kombinaciji sa sulfonilurejom (kao što su glimepirid ili glibenklamid) ili metformin u kombinaciji s glitazonom (kao što je pioglitazon) nisu dovoljni za kontrolu razina šećera u krvi.

2. Prije nego počnete primjenjivati lijek Victoza

Nemojte primjenjivati lijek Victoza

 • ako ste alergični na liraglutid ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Budite posebno oprezni s lijekom Victoza

Obratite se svom liječniku, medicinskoj sestri ili ljekarniku prije nego primijenite lijek Victoza.
Ako uzimate i sulfonilureju (kao što su glimepirid ili glibenklamid), liječnik Vam može reći da provjerite razinu šećera u krvi. To će pomoći Vašem liječniku da odluči treba li promijeniti dozu
sulfonilureje.

Lijek Victoza ne smijete primjenjivati ako imate šećernu bolest tipa 1 ili dijabetičku ketoacidozu.
Victoza nije inzulin.
Lijek Victoza ne smiju primjenjivati djeca i adolescenti mlađi od 18 godina.
Primjena lijeka Victoza ne preporučuje se u bolesnika s upalnom bolesti crijeva i/ili dijabetičkom gastroparezom.
Ako imate simptome akutne upale gušterače, kao što je trajna i jaka bol u trbuhu, morate se obratiti svom liječniku.
Pri započinjanju liječenja lijekom Victoza u nekim slučajevima možete osjetiti gubitak tekućine/dehidraciju, primjerice u slučaju povraćanja, mučnine i proljeva. Važno je izbjeći dehidraciju tako što ćete piti puno tekućine. Kontaktirajte liječnika ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica.

Djeca i adolescenti

Primjena lijeka Victoza ne preporučuje se u djece i adolescenata mlađih od 18 godina jer sigurnost i djelotvornost u tim dobnim skupinama nisu još ustanovljene.

Uzimanje drugih lijekova

Obavijestite svog liječnika, medicinsku sestru ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.
Naročito je potrebno da liječnika, medicinsku sestru ili ljekarnika obavijestite ako uzimate lijekove za šećernu bolest koji sadrže bilo koju od sljedećih djelatnih tvari:

 • Inzulin; Victoza se ne preporučuje ako već uzimate inzulin.
 • Sulfonilureju (kao što je glimepirid ili glibenklamid). Može doći do hipoglikemije (niska razina šećera u krvi) kad lijek Victoza primjenjujete zajedno sa sulfonilurejom, jer sulfonilureja povećava rizik od hipoglikemije. Kad prvi puta započnete ove lijekove uzimati zajedno, liječnik Vam može reći da smanjite dozu sulfonilureje. Vidjeti dio 4. za znakove upozorenja za nizak šećer u krvi.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku.
Victoza se ne smije primjenjivati tijekom trudnoće. Nije poznato može li Victoza naštetiti Vašem nerođenom djetetu.
Nije poznato prelazi li Victoza u majčino mlijeko. Nemojte koristiti lijek Victoza ako dojite.

Upravljanje vozilima i strojevima

Niska razina šećera u krvi (hipoglikemija) može umanjiti Vašu sposobnost koncentracije. Izbjegavajte upravljanje vozilima ili strojevima ako osjetite znakove hipoglikemije. Vidjeti dio 4. za znakove
upozorenja za nizak šećer u krvi. Obratite se svom liječniku kako biste dobili dodatne podatke o ovoj temi.

3. Kako primjenjivati lijek Victoza

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom, medicinskom sestrom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

 • Početna doza je 0,6 mg jedanput na dan, kroz najmanje jedan tjedan.
 • Liječnik će Vam reći kad trebate povisiti dozu na 1,2 mg jedanput na dan.
 • Liječnik Vam može reći da povisite dozu na 1,8 mg jedanput na dan, ako se uz dozu od 1,2 mg nije postigla primjerena regulacija glukoze u krvi.

Nemojte mijenjati dozu lijeka, osim ako Vam to nije rekao liječnik.
Victoza se daje kao injekcija pod kožu (supkutano). Nemojte injicirati u venu ili mišić. Najbolja mjesta za davanje injekcija su prednja strana bedara, prednja strana struka (trbuh) ili nadlaktica.
Injekciju si možete dati u bilo koje doba dana, bez obzira na obroke. Kad jednom utvrdite koje doba dana Vam je najprikladnije, poželjno je lijek Victoza injicirati otprilike u isto vrijeme svakog dana.

Prije prve uporabe brizgalice liječnik ili medicinska sestra pokazat će Vam kako je upotrebljavati.
Detaljne upute za uporabu nalaze se na drugoj stranici ove Upute o lijeku.

Ako primijenite više lijeka Victoza nego što ste trebali

Ako primijenite više lijeka Victoza nego što ste trebali, odmah razgovarajte s liječnikom. Možda ćete trebati medicinsko liječenje. Možete iskusiti mučninu ili povraćanje.

Ako ste zaboravili primijeniti lijek Victoza

Ako ste zaboravili primijeniti dozu, primijenite lijek Victoza čim se sjetite.

Međutim, ako je prošlo više od 12 sati od vremena kad ste trebali primijeniti lijek Victoza, preskočite propuštenu dozu. Potom primijenite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme sljedeći dan.
Nemojte uzeti dodatnu dozu niti povećati dozu sljedeći dan kako biste nadoknadili propuštenu dozu.

Ako prestanete primjenjivati lijek Victoza

Nemojte prestati primjenjivati lijek Victoza bez razgovora s liječnikom. Ako ga prestanete primjenjivati, razina šećera u krvi može Vam se povisiti.
U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku, medicinskoj sestri ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se neće javiti kod svakoga.

Ozbiljne nuspojave

Često: mogu se javiti u do 1 na 10 osoba

 • Hipoglikemija (niska razina šećera u krvi). Upozoravajući znakovi za nisku razinu šećera u krvi mogu se javiti iznenada, a mogu uključivati: hladan znoj, hladnu blijedu kožu, glavobolju, ubrzane otkucaje srca, mučninu, snažan osjećaj gladi, promjene vida, osjećaj pospanosti, osjećaj slabosti, nervozu, tjeskobu, smetenost, poteškoće s koncentracijom te tresavicu (nevoljno drhtanje). Liječnik će Vam reći kako liječiti nizak šećer u krvi i što učiniti primijetite li te znakove upozorenja. Ako već uzimate lijek iz skupine sulfonilureja u vrijeme kad započnete primjenu lijeka Victoza, liječnik Vam može reći da smanjite dozu sulfonilureje.

Manje često: mogu se javiti u do 1 na 100 osoba

 • Upala gušterače
 • Nuspojave povezane sa štitnjačom – poput kvržica, povećanja razine kalcitonina u krvi i struma.

Rijetko: mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba

• Angioedem (oticanje lica, usana, jezika itd.)
• Težak oblik alergijske reakcije (anafilaktička reakcija) s dodatnim simptomima kao što su problemi s disanjem, oticanje grla i lica, ubrzani otkucaji srca itd. Ako osjetite ove simptome, morate odmah zatražiti medicinsku pomoć i što prije obavijestiti svog liječnika.

Druge nuspojave

Vrlo često: mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba

 • Mučnina. Obično prolazi s vremenom.
 • Proljev. Obično prolazi s vremenom.

Često: mogu se javiti u do 1 na 10 osoba

 • Povraćanje.

Pri započinjanju liječenja lijekom Victoza u nekim slučajevima možete osjetiti gubitak tekućine/dehidraciju, primjerice u slučaju povraćanja, mučnine i proljeva. Važno je izbjeći dehidraciju tako što ćete piti puno tekućine.

 • Glavobolja
 • Loša probava
 • Upala želuca (gastritis). Znakovi uključuju bol u želucu, mučninu i povraćanje.
 • Gastroezofagealna refluksna bolest (GERB). Znakovi uključuju žgaravicu.
 • Bolan ili otečen trbuh (abdomen)
 • Nelagoda u trbuhu
 • Želučanocrijevna virusna infekcija
 • Zatvor
 • Vjetrovi (flatulencija)
 • Smanjen apetit
 • Bronhitis
 • Obična prehlada
 • Omaglica
 • Umor
 • Vrućica
 • Zubobolja
 • Reakcije na mjestu injiciranja (kao što su stvaranje modrica, bol, iritacija, svrbež i osip).
 • Opće loše stanje (malaksalost)
 • Dehidracija, ponekad sa smanjenjem bubrežne funkcije.

Manje često: mogu se javiti u do 1 na 100 osoba

 • Alergijske reakcije kao što su pruritus (svrbež) i koprivnjača (vrsta kožnog osipa).

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, medicinsku sestru ili ljekarnika.
Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

5. Kako čuvati lijek Victozu

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici brizgalice i pakovanju iza oznake ‘Rok valjanosti’. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.
Prije otvaranja:
Čuvati u hladnjaku (2°C – 8°C). Ne zamrzavati. Držati dalje od odjeljka za zamrzavanje.
Tijekom primjene:
Brizgalicu možete koristiti mjesec dana ako je čuvate na temperaturi ispod 30°C ili u hladnjaku
(2°C- 8°C), dalje od odjeljka za zamrzavanje. Ne zamrzavati.
Kad brizgalicu ne koristite, zatvorite je zatvaračem brizgalice radi zaštite od svjetlosti.
Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti ako otopina nije bistra i bezbojna.
Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako
baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Dodatne informacije

Što Victoza sadrži

 • Djelatna tvar je liraglutid. Jedan ml otopine za injekciju sadrži 6 mg liraglutida. Jedna napunjena brizgalica sadrži 18 mg liraglutida.
 • Drugi sastojci su natrijev hidrogenfosfat dihidrat, propilenglikol, fenol i voda za injekcije.

Kako Victoza izgleda i sadržaj pakovanja
Victoza je bistra, bezbojna otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici. Jedna brizgalica sadrži 3 ml otopine, što osigurava 30 doza od 0,6 mg ili 15 doza od 1,2 mg ili 10 doza od 1,8 mg.
Victoza je dostupna u pakovanjima koja sadrže 1, 2, 3, 5 ili 10 brizgalica. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakovanja.

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka
Novo Nordisk Hrvatska d.o.o.
Oreškovićeva 20 A
10 000 Zagreb, Hrvatska

Ime i adresa proizvođača lijeka

Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsværd, Danska

Način i mjesto izdavanja lijeka
Na recept, u ljekarni.
Datum revizije upute
Prosinac, 2012.

Ocjenite članak

5 / 5   2

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera i nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Victoza (6mg/ml) otopina za injekciju – Upute o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.