Zepira tablete (5/10/15/20 mg) – Uputa o lijeku

Molimo pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego što počnete uzimati ovaj lijek.

 • Uputu sačuvajte. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Zapamtite, ovaj lijek je propisan samo Vama. Nemojte ga davati nikomu drugom, čak i ako ima iste simptome kao i Vi, jer bi mu mogao naškoditi.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi:

 1. Što je Zepira i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati Zepiru
 3. Kako uzimati Zepiru
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Zepiru
 6. Dodatne informacije

1. Što je Zepira i za što se koristi

Zepira sadrži escitalopram i služi za liječenje depresije (velikih depresivnih epizoda) i anksioznih poremećaja (kao što su panični poremećaj s agorafobijom ili bez nje, socijalni anksiozni poremećaj, generalizirani anksiozni poremećaj i opsesivno-kompulzivni poremećaj).

Escitalopram pripada skupini antidepresiva koji se nazivaju selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina (SIPPS). Ti lijekovi djeluju na serotoninski sustav u mozgu, povećavajući razinu serotonina. Poremećaji serotoninskog sustava se smatraju značajnim čimbenikom u razvoju depresije i srodnih poremećaja.

2. Prije nego počnete uzimati Zepiru

Nemojte uzimati Zepiru:

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na escitalopram ili bilo koji drugi sastojak lijeka (vidjeti dio 6. “Dodatne informacije”)
 • ako uzimate lijekove koji pripadaju skupini pod nazivom inhibitori monoaminooksidaze (MAO inhibitori), uključujući selegilin (koji se koristi za liječenje Parkinsonove bolesti), moklobemid (koji se koristi za liječenje depresije) i linezolid (antibiotik)
 • Ako imate prirođen nepravilan srčani ritam ili ste ikada imali epizodu nenormalnog srčanog ritma (registrirano na EKG-u što je vrsta pretrage za procjenjivanje kako srce funkcionira)
 • Ako uzimate lijekove zbog problema sa srčanim ritmom ili lijekove koji mogu utjecati na srčani ritam (vidjeti dio 2 „Uzimanje drugih lijekova sa Zepirom“)

Budite posebno oprezni sa Zepirom:

Obavijestite Vašeg liječnika ako imate bilo kakav drugi poremećaj ili bolest, kako bi Vaš liječnik to mogao uzeti u obzir.

Naročito obavijestite Vašeg liječnika:

 • ako imate epilepsiju. Liječenje Zepirom mora se prekinuti ako se pojave eplieptički napadaji ili ako prethodno postojeći napadaji postanu učestaliji (vidjeti također dio 4. “Moguće nuspojave”).
 • ako imate oštećenu funkciju jetre ili bubrega. Vaš liječnik će možda morati prilagoditi dozu.
 • ako imate šećernu bolest. Liječenje Zepirom može promijeniti kontrolu glikemije. Možda će biti potrebna prilagodba doze inzulina i/ili oralnih antidijabetika.
 • ako imate sniženu razinu natrija u krvi.
 • ako ste skloni krvarenju ili stvaranju modrica.
 • ako ste u tijeku elektrokonvulzivnog liječenja.
 • ako imate koronarnu bolest srca.
 • ako bolujete ili ste bolovali od srčanih bolesti ili ako ste nedavno imali srčani infarkt
 • ako u mirovanju imate nizak broj otkucaja srca/ili znate da možda imate manjak soli kao posljedicu produljenog teškog proljeva i povraćanja ili zbog upotrebe diuretika (lijekova za mokrenje)
 • ako ste doživjeli brzo ili nepravilano kucanje srca, nesvjesticu, kolaps ili omaglicu prilikom ustajanja, što može upućivati na nepravilan srčani ritam.

Neki bolesnici s manično-depresivnim poremećajem mogu ući u maničnu fazu. Karakterizirana je neuobičajenim i brzo izmjenjujućim idejama, neodgovarajućim osjećajem sreće i pretjeranom fizičkom aktivnošću. Ako razvijete maničnu epizodu, javite se Vašem liječniku.

Tijekom prvih tjedana liječenja također može doći do pojave uznemirenosti ili poteškoće/nemogućnosti da se mirno sjedi ili stoji. Odmah obavijestite Vašeg liječnika ukoliko razvijete ove simptome.

Misli o samoubojstvu i pogoršanje depresije ili anksioznog poremećaja

Ukoliko ste depresivni i/ili patite od anksioznih poremećaja, ponekad Vam se mogu pojaviti misli o samoozljeđivanju ili samoubojstvu. Ove misli mogu postati učestalije po prvom uvođenju liječenja antidepresivima, budući daje svim ovim lijekovima potrebno vrijeme dok ne počnu djelovati, obično oko dva tjedna, ali ponekad i duže.

Vi možete biti skloniji ovakvom razmišljanju:

 • ako su Vam se i prije pojavljivale misli o samoubojstvu ili samoozljeđivanju.
 • ako ste mlađa odrasla osoba. Podaci iz kliničkih ispitivanja ukazali su na povećani rizik suicidalnog ponašanja u odraslih osoba mlađih od 25 godina sa psihijatrijskim poremećajima, a koji su bili liječeni antidepresivima.

Ukoliko Vam se pojave misli o samoozljeđivanju ili samoubojstvu u bilo koje vrijeme, odmah se javite Vašem liječniku ili otiđite u bolnicu.

Možda bi Vam bilo korisno da rođaku ili bliskom prijatelju kažete da ste depresivni ili da imate anksiozni poremećaj i zamolite ga da pročita ovu uputu. Mogli biste ga zamoliti da Vas upozori ako misli da Vam se depresija ili tjeskoba pogoršava, ili ako je zabrinut zbog promjena u Vašem ponašanju.

Primjena u djece i adolescenata do 18 godina

Zepira se uobičajeno ne primjenjuje u liječenju djece i adolescenata do 18 godina. Potrebno je također napomenuti da su djeca i adolescenti u dobi do 18 godina koji se liječ e antidepresivima izloženi pove ćanom riziku od pojave neželjenih učinaka kao što su pokušaji samoubojstva i razmišljanja o samoubojstvu, kao i izraženo neprijateljstvo (izražena agresivnost, inatljivo ponašanje i bijes).

Usprkos tome, liječnik može propisati Zepiru bolesnicima do 18 godina ako je odlučio da je to u najboljem bolesnikovu interesu. Ako je Vaš liječnik propisao terapiju Zepirom bolesniku do 18 godina i Vi želite objašnjenje, obratite se svom liječniku.

Liječnika morate obavijestiti ako se javi ili pogorša bilo koji od gore navedenih simptoma u bolesnika do 18 godina koji uzima Zepiru. Dosadašnjim kliničkim ispitivanjima nije dokazana djelotvornost i dugotrajna neškodljivost Zepire u djece i adolescenata do 18 godina u pogledu rasta, razvoja te kognitivnog i bihevioralnog sazrijevanja.

Uzimanje drugih lijekova sa Zepirom:

Molimo obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika o svim lijekovima koje uzimate ili koje ste nedavno uzimali, uključujući i one koje ste kupili bez recepta.

Obavijestite Vašeg liječnika ako uzimate bilo koji od niže navedenih lijekova:

 • ”Neselektivne inhibitore monoaminooksidaze (MAO inhibitore)”, koji sadrže fenelzin, iproniazid, izokarboksazid, nialamid i tranilcipromin kao djelatne tvari. Ako ste uzimali bilo koji od ovih lijekova morate čekati 14 dana prije nego što počnete liječenje Zepirom. Nakon prekida uzimanja Zepire mora proći 7 dana prije nego počnete liječenje bilo kojim od ovih lijekova.
 • “Reverzibilne, selektivne MAO-A inhibitore”, koji sadrže moklobemid kao djelatnu tvar (koriste se za liječenje depresije).
 • “Ireverzibilne MAO-B inhibitore”, koji sadrže selegilin (koriste se za liječenje Parkinsonove bolesti). Njihova kombinacija povećava rizik od nuspojava.
 • Antibiotik linezolid.
 • Litij (koristi se u liječenju manično-depresivnog poremećaja) i triptofan.
 • Imipramin i dezipramin (oba se koriste u liječenju depresije).
 • Sumatriptan i slične lijekove (koriste se za liječenje migrene) i tramadol (lijek protiv bolova). Njihova kombinacija povećava rizik od nuspojava.
 • Cimetidin i omeprazol (koriste se u liječenju čira na želucu), fluvoksamin (antidepresiv) i tiklopidin (koristi se za smanjenje rizika od moždanog udara). Njihova kombinacija može povisiti razinu Zepire u krvi.
 • Gospinu travu (Hypericum perforatum) – biljni lijek za depresiju.
 • Acetilsalicilatnu kiselinu, dipiridamol i nesteroidne protuupalne lijekove (koriste se za ublažavanje boli ili za sprječavanje stvaranja ugrušaka u krvnim žilama, tzv. antiagregacijski lijekovi). Ovi lijekovi mogu povećati sklonost krvarenju.
 • Varfarin, i fenprokumon (lijekovi koji se koriste za razrjeđivanje krvi, tzv. antikoagulansi). Vaš liječnik će vjerojatno provjeriti zgrušavanje krvi prije uvođenja i prije ukidanja Zepire kako bi provjerio da je Vaša doza antikoagulansa i dalje odgovarajuća.
 • Meflokin (lijek za liječenje malarije), bupropion (koristi se za liječenje depresije) i tramadol (lijek protiv bolova) zbog mogućeg rizika snižavanja praga za nastup epileptičkih napadaja.
 • Neuroleptike (lijekove za liječenje shizofrenije, psihoza) zbog mogućeg rizika od snižavanja praga za nastup konvulzija, i antidepresive.
 • Flekainid, propafenon, i metoprolol (koriste se kod bolesti srca i krvnih žila) klomipramin, nortriptilin (antidepresivi) i risperidon, tioridazin, i haloperidol (antipsihotici). Možda će biti potrebno prilagoditi dozu Zepire.

Nemojte uzimati Zepiru ako uzimate lijekove zbog problema sa srčanim ritmom ili lijekove koji mogu utjecati na srčani ritam poput antiaritmika razreda IA i III, antipsihotika (npr. derivati fenotiazina, pimozid, haloperidol), tricikličkih antidepresiva, nekih lijekova za liječenje zaraznih bolesti (npr. sparfloksacin, moksifloksacin, eritromicin, pentamidin, antimalarici posebno halofantrin), nekih antihistaminika (astemizol, mizolastin).

Ako trebate dodatne obavijesti u vezi ovoga obratite se Vašem liječniku.

Uzimanje hrane i pića sa Zepirom

Zepira se može uzimati s hranom ili bez nje (Vidjeti dio 3 “Kako uzimati Zepiru”).

Kao i za mnoge druge lijekove ne preporučuje se kombiniranje Zepire s alkoholom, iako se ne očekuje interakcija Zepire s alkoholom.

Trudnoća i dojenje

Obavijestite Vašeg liječnika ako ste trudni ili planirate trudnoću. Ne uzimajte Zepiru ako ste trudni ili ako dojite ukoliko s Vašim liječnikom niste porazgovarali o mogućim rizicima i koristi od liječenja.

Ako uzimate Zepiru tijekom trećeg tromjeseč ja trudnoće morate biti svjesni da se u Vašeg novorođenčeta mogu pojaviti sljedeći učinci: poteškoće s disanjem, plavkasta koža, eplileptički napadaji, promjene tjelesne temperature, poteškoće s hranjenjem, povraćanje, niska razina šećera u krvi, povećan tonus mišića ili njihova mlohavost, pojačani refleksi, nevoljno drhtanje, razdražljivost, iritabilnost, letargija, neprekidan plač, pospanost ili poteškoće sa spavanjem.

Osigurajte da Vaš liječnik i primalja znaju da primate Zepiru. Kada se uzimaju tijekom trudnoće, osobito tijekom 3 posljednja mjeseca trudnoće, lijekovi poput Zepire mogu povećati rizik od nastanka ozbiljnog stanja u novorođenčeta koje se naziva perzistentna plućna hipertenzija (PPHN), koje u novorođenčeta uzrokuje ubrzano disanje te plavkasti izgled. Ovi simptomi javljaju se obično tijekom prva 24 sata nakon poroda.

Ako Vaše novorođenče ima bilo koji od navedenih simptoma, odmah kontaktirajte Vašeg liječnika.

Ako se uzima tijekom trudnoće, liječenje Zepirom se ne smije nikada naglo prekinuti.

Upravljanje vozilima i strojevima

Preporučuje se da ne upravljate vozilima ili strojevima dok ne procijenite kako Zepira djeluje na Vas.

3. Kako uzimati Zepiru

Uvijek uzimajte Zepiru onako kako Vas je uputio liječnik. Ukoliko niste sigurni kako, posavjetujte se s Vašim liječnikom ili ljekarnikom.

Odrasli

Depresija

Uobičajena doza je 10 mg i primjenjuje se jednom dnevno. Vaš liječnik može povećati dozu. Najveća preporučena doza iznosi 20 mg na dan.

Panični poremećaj

Početna doza Zepire je 5 mg i primjenjuje se jednom dnevno kroz prvi tjedan liječenja, a zatim se povećava na 10 mg na dan. Liječnik može naknadno povećati dozu do najviše 20 mg na dan.

Socijalni anksiozni poremećaj

Uobi čajena preporučena doza Zepire iznosi 10 mg i primjenjuje se jednom dnevno. Ovisno o tome kako ć ete se osjećati nakon uzimanja lijeka kroz neko vrijeme, liječnik Vam može ili sniziti dozu do 5 mg na dan ili povećati dozu do najviše 20 mg na dan.

Generalizirani anksiozni poremećaj

Uobičajena preporučena doza Zepire iznosi 10 mg i primjenjuje se jednom dnevno. Liječnik može povećati dozu do najviše 20 mg na dan.

Opsesivno-kompulzivni poremećaj

Uobičajena preporučena doza Zepire iznosi 10 mg i primjenjuje se jednom dnevno. Liječnik može povećati dozu do najviše 20 mg na dan.

Stariji bolesnici (iznad 65 godina):

Uobičajena preporučena doza Zepire iznosi 5 mg i primjenjuje se jednom dnevno. Vaš liječnik može povisiti dozu do 10 mg na dan.

Djeca i adolescenti (mlađi od 18 godina)

Zepira se ne smije primjenjivati u liječenju djece i adolescenata. Za dodatne informacije pogledajte odlomak 2 “Prije nego počnete uzimati Zepiru”.

Zepiru možete uzeti sa ili bez hrane. Popijte tabletu s nekoliko gutljaja vode. Ne žvačite tabletu jer je gorkog okusa.

Po potrebi tablete od 10 mg, 15 mg i 20 mg mogu se prelomiti. Stavite tabletu na ravnu površinu, tako da je strana s urezom okrenuta prema gore. Tableta se može prelomiti pritiskom oba kažiprsta na rubove tablete.

Ovaj dio ne odnosi se na tablete od 5 mg, nego samo na tablete od 10 mg, 15 mg i 20 mg, jer tablete od 5 mg nemaju razdjelnu crtu.

Razdjelna crta na tabletama od 10 mg, 15 mg i 20 mg služi samo kako bi se olakšalo lomljenje tablete radi lakšeg gutanja, a ne da bi se lijek podijelio na jednake doze.

Trajanje liječenja

Može proći nekoliko tjedana prije nego se počnete osjeć ati bolje. Stoga nastavite uzimati Zepiru čak i kada treba vremena da osjetite poboljšanje.

Nikada ne mijenjajte dozu lijeka bez prethodnog savjetovanja s Vašim liječ nikom. Nastavite uzimati Zepiru dok god to Vaš liječnik preporučuje. Ako prerano prekinete

liječenje, simptomi bolesti mogu se vratiti. Stoga se preporučuje nastaviti liječenje najmanje 6 mjeseci nakon što se počnete osjećati bolje.

Ako uzmete više Zepire nego što ste trebali

Ako ste uzeli Zepiru u većoj dozi od propisane, odmah se javite Vašem liječniku ili otiđite do najbliže ustanove hitne pomoći. Učinite to čak i kada ne osjećate nikakve tegobe. Neki od znakova predoziranja uključuju: omaglicu, drhtanje, uznemirenost, napadaje, komu, mučninu, povraćanje, promjene srčanog ritma, snižen krvni tlak i promjene ravnoteže tekućine/elektrolita.

Ponesite sa sobom kutiju Zepire kada idete liječniku ili u bolnicu.

Ako ste zaboravili uzeti Zepiru

U slučaju da ste zaboravili uzeti Vaš lijek nemojte uzimati dvostruku dozu kako biste nadoknadili onu koju ste propustili. Ukoliko ste zaboravili uzeti dozu, a sjetite se prije odlaska na spavanje, odmah je uzmite. Sljedećeg dana nastavite po uobičajenom rasporedu. Ukoliko se sjetite tek tijekom noći ili idućeg dana, izostavite propuštenu dozu i nastavite prema uobičajenom rasporedu.

Ako prestanete uzimati Zepiru

Ne prekidajte uzimati Zepiru sve dok Vam to ne savjetuje Vaš liječnik. Nakon što je liječenje završeno, preporučuje se dozu Zepire postupno smanjivati tijekom nekoliko tjedana. Prestanak uzimanja Zepire, osobito ako je nagli, može uzrokovati simptome ustezanja. Oni su česti kada se prekine liječenje Zepirom. Rizik je ve ći kada je Zepira korištena dulje vrijeme, kada su uzimane više doze ili kada je doza prebrzo smanjivana.

Kod većine osoba su simptomi blagi i prolaze sami od sebe unutar dva tjedna. Ipak, u nekih bolesnika simptomi mogu biti ozbiljnijeg intenziteta ili produljenog trajanja (2-3 mjeseca ili dulje). Ako nakon prestanka uzimanja Zepire razvijete teške simptome sustezanja, obavijestite Vašeg liječnika. On ili ona Vam mogu savjetovati da ponovno počnete uzimati tablete i da ih postepenije prestanete uzimati.

Simptomi sustezanja uključuju: omaglicu (osjećaj nestabilnosti ili neravnoteže), osjete poput trnaca i bockanja iglom, osjećaj žarenja te (manje često) osjete poput udara struje, uključujući i u glavi, smetnje spavanja (živopisni snovi, noćne more, nesanica), osjećaj tjeskobe, glavobolje, mučninu, znojenje (uključujući noćno znojenje), osjećaj nemira ili uznemirenosti, nevoljno drhtanje, osjećaj smetenosti ili dezorijentiranosti, osjećaj emocionalne nestabilnosti ili razdražljivosti, proljev (rijetke stolice), smetnje vida, osjećaj podrhtavanja ili lupanja srca.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Zepire, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, Zepira može uzrokovati nuspojave.

Nuspojave obi čno nestaju nakon nekoliko tjedana liječenja. Ne zaboravite da neki od ovih učinaka mogu također biti simptomi Vaše bolesti i stoga nestaju kad se počnete bolje osjećati.

Ako razvijete bilo koju od sljedećih nuspojava, javite se svom liječniku:

Manje česte (javljaju se kod 1 do 10 od 1000 bolesnika):

 • neuobičajena krvarenja, uključujući krvarenja u probavnom sustavu

Rijetke (javljaju se kod 1 do 10 od 10 000 bolesnika):

 • ako dođe do oticanja kože, jezika, usana ili lica ili ako imate poteškoće s disanjem ili gutanjem (alergijska reakcija), odmah se javite Vašem liječniku ili otiđite u najbližu bolnicu.
 • ako imate vrućicu, osjećate uznemirenost, smetenost, drhtanje i nagle mišićne grčeve-to može biti znak rijetkog stanja koji se zove serotoninski sindrom. Ako se osjećate kao što je navedeno, javite se Vašem liječniku.

Nepoznata učestalost (nije moguće procijeniti na temelju postojećih podataka): teškoće pri mokrenju

 • konvulzije (napadaji), vidite i odlomak “Budite oprezni s Zepirom”
 • žuta boja kože i bjeloočnice znaci su oštećenja jetrene funkcije/hepatitisa.
 • brzo nepravilno kucanje srca, nesvjestica što može biti simptom po život opasnog stanja poznatog kao Torsade de Pointes.

Tijekom uzimanja Zepire mogu se pojaviti i sljedeće nuspojave:

Vrlo česte (javljaju se kod više od 1 na 10 bolesnika):

Česte (javljaju se kod 1 do 10 od 100 bolesnika):

 • začepljen nos ili curenje nosa (sinusitis)
 • smanjen ili povećan apetit
 • tjeskoba, uznemirenost, nenormalni snovi, poteškoće s uspavljivanjem, pospanost, omaglica, zijevanje, nevoljno drhtanje, trnci po koži
 • proljev, zatvor, povraćanje, suhoća usta
 • pojačano znojenje
 • bolovi u mišićima i zglobovima (artralgija i mijalgija)
 • poremećaji seksualne funkcije (odloženo izbacivanje sjemena, problemi s erekcijom, smanjena seksualna želja, žene mogu imati problema s postizanjem orgazma)
 • umor, vrućica
 • povećanje tjelesne težine

Manje česte (javljaju se kod 1 do 10 od 1000 bolesnika):

 • koprivnjača (urtikarija), osip, svrbež
 • škrgutanje zubima, uznemirenost, nervoza, napadaji panike, smeteno stanje
 • poremećaji spavanja, promjene okusa, nesvjestica, (sinkopa)
 • proširenje zjenica (midrijaza), smetnje vida, zvonjava u ušima (tinitus)
 • gubitak kose
 • vaginalno krvarenje
 • smanjenje tjelesne težine
 • ubrzani otkucaji srca
 • oticanje ruku ili nogu
 • krvarenja iz nosa

Rijetke (javljaju se kod 1 do 10 od 10 000 bolesnika):

 • agresija, depersonalizacija, halucinacije
 • usporeni otkucaji srca

Nepoznata učestalost (nije moguće procijeniti na temelju postojećih podataka):

 • misli o samoozljeđivanju ili misli o samoubojstvu, također vidjeti dio “Budite oprezni sa Zepirom”
 • smanjenje razine natrija u krvi (simptomi uključuju mučninu i loše osjećanje sa slabošću mišića ili smetenost)
 • omaglicu/vrtoglavicu kod ustajanja zbog pada krvnog tlaka (ortostatska hipotenzija)
 • nenormalne testove jetrene funkcije (povećane vrijednosti jetrenih enzima u krvi)
 • poremećaje pokreta (nevoljni pokreti mišića)
 • bolna erekciju (prijapizam)
 • poremećaje krvarenja uključujući krvarenja u kožu i sluznice (ehimoze) i nisku razinu trombocita (trombocitopenija)
 • iznenadno oticanje kože ili sluznice (angioedem)
 • povećanje količine izlučenog urina (neodgovarajuće lučenje ADH)
 • curenje mlijeka u žena koje nisu dojilje
 • manija
 • opažen je povećani rizik od loma kostiju u bolesnika koji uzimaju ovu skupinu lijekova.
 • promjena srčanog ritma (tzv. „produljenje QT intervala“, registrirano na EKG-u kojim se bilježi električna aktivnosti srca).

Osim toga, poznato je da se neke nuspojave javljaju s lijekovima koji djeluju na sličan način kao i Zepira. To su:

 • motorna uznemirenost (akatizija)

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Zepiru

Zepiru morate čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek ne zahtijeva posebne temperaturne uvjete čuvanja.

Lijekovi se ne trebaju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Upitajte svoga ljekarnika kako ukloniti lijekove koje vam više ne trebaju. Ove će mjere pomoć i u zaštiti okoliša. Zepira se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenoga na pakovanju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan tog mjeseca.

6. Dodatne informacije

Što Zepira sadrži

Djelatna tvar je escitalopram. Zepira 5 mg filmom obložene tablete

Jedna filmom obložena tableta sadržava 5 mg escitaloprama u obliku escitalopramoksalata.

Zepira 10 mg filmom obložene tablete

Jedna filmom obložena tableta sadržava 10 mg escitaloprama u obliku escitalopramoksalata.

Zepira 15 mg filmom obložene tablete

Jedna filmom obložena tableta sadržava 15 mg escitaloprama u obliku escitalopramoksalata.

Zepira 20 mg filmom obložene tablete

Jedna filmom obložena tableta sadržava 20 mg escitaloprama u obliku escitalopramoksalata.

Pomoćne tvari su:

 • Jezgra: Celuloza, mikrokristalična, silicirana; karmelozanatrij, umrežena; butilhidroksitoluen; butilhidroksianizol; celuloza, mikrokristalična; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni; talk; magnezijev stearat.
 • Film ovojnica: Hipromeloza; makrogol 400; titanijev dioksid (E171).

Kako Zepira izgleda i sadržaj pakovanja

Zepira 5 mg filmom obložene tablete

Bijele do gotovo bijele, okrugle, bikonveksne, filmom obložene tablete s otisnutom oznakom “F” s jedne i „53“ s druge strane tablete.

Zepira 10 mg filmom obložene tablete

Bijele dо gotovo bijele, ovalne, bikonveksne, filmom obložene tablete s otisnutom oznakom “F” s jedne i „54“ s druge strane tablete, s dubokim urezom između brojeva „5“ i „4“. Razdjelna crta nije namijenjena dijeljenju lijeka na jednake doze već samo da bi se olakšalo lomljenje radi lakšeg gutanja.

Zepira 15 mg filmom obložene tablete

Bijele dо gotovo bijele, ovalne, bikonveksne, filmom obložene tablete s otisnutom oznakom “F” s jedne i „55“ s druge strane tablete, s dubokim urezom između brojeva „5“ i „5“. Razdjelna crta nije namijenjena dijeljenju lijeka na jednake doze već samo da bi se olakšalo lomljenje radi lakšeg gutanja.

Zepira 20 mg filmom obložene tablete

Bijele dо gotovo bijele, ovalne, bikonveksne, filmom obložene tablete s otisnutom oznakom “F” s jedne i „56“ s druge strane tablete, s dubokim urezom između brojeva „5“ i „6“. Razdjelna crta nije namijenjena dijeljenju lijeka na jednake doze već samo da bi se olakšalo lomljenje radi lakšeg gutanja.

30 (3×10) filmom obloženih tableta u prozirnom PVC/Aclar-Al blisteru.

Napomene:

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka

Alkaloid d.o.o. Ulica grada Vukovara 226 F Zagreb, Hrvatska

Proizvođač odgovoran za puštanje serije lijeka u promet

ALKALOID-INT d.o.o. Šlandrova ulica 4 1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenia

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni.

Saznajte više o anksioznosti u sljedećim tekstovima:

Saznajte više o depresiji u sljedećim tekstovima:

Ocjenite članak

0 / 5   0

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera i nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Zepira tablete (5/10/15/20 mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.